Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik unngår du at webområder får tilgang til innholdet i Windows-utklippstavlen

Sammendrag
Internet Explorer inneholder sikkerhetsinnstillinger som kan tilpasses for å hindre ondsinnede webområdeansvarlige som bruker skript med DHTML-redigeringskomponenten (Microsoft Dynamic HTML), i å få tilgang til dataene på Windows-utklippstavlen. Som standard er denne beskyttelsen aktivert for sikkerhetsnivået Høy i Internet Explorer 5 og nyere. Som standard bruker Internet Explorer 6 og noen versjoner av Internet Explorer 5 sikkerhetsnivået Høy for sikkerhetssonen Begrensede områder. Som standard bruker Microsoft Windows Server 2003 sikkerhetsnivået Høy for både Internett-sonen og sikkerhetssonen Begrensede områder. Denne artikkelen beskriver hvordan du hindrer webområder på Internett, et lokalt intranett eller klarerte områder i å få tilgang til dataene på Windows-utklippstavlen ved skripting av DHTML-redigeringskomponenten.
Mer informasjon
Internet Explorer 5 inneholder Microsoft DHTML-redigeringskomponenten. I Internet Explorer 4 er komponenten tilgjengelig som en ActiveX-kontroll du kan laste ned. Webforfattere og programutviklere kan bruke komponenten til å legge til HTML-redigeringsfunksjoner til webområdene og programmene. Redigeringskomponenten bruker COM-teknologi (Component Object Model) fra Microsoft for å gjøre redigeringstjenestene tilgjengelige, for eksempel grunnleggende HTML-formatering, tabeller, angre eller gjøre om, søk og absolutt plassering.

Hvis du vil hindre webområder på Internett, et lokalt intranett eller klarerte områder i å få tilgang til dataene på Windows-utklippstavlen ved skripting av DHTML-redigeringskomponenten med Internet Explorer 5 eller 6, endrer du sikkerhetsnivået for sonen til Høyt, eller bruker et Egendefinert nivå. Bruk riktig metode for din versjon av Internet Explorer for å bruke et Egendefinert nivå.

Internet Explorer 5 og 6

 1. Klikk Alternativer for Internett i Kontrollpanel.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene klikker du sonen du vil hindre webområder i å få tilgang til utklippstavlen fra.
 4. Klikk Egendefinert nivå.
 5. Klikk Spør eller Deaktiver i delen Skript under Tillat innlimingsoperasjoner via skript.
 6. Klikk OK.
Obs! Hvis du aktiverer funksjonen "Tillat innlimingsoperasjoner via skript", får du følgende sikkerhetsadvarsel hver gang et webområde prøver å få tilgang til Windows-utklippstavlen med DHTML-redigeringskomponenten:
Internet Explorer
Vil du tillate at informasjon fra utklippstavlen limes inn på denne siden?
Administratorer kan også justere standardinnstillingen for denne funksjonen med Gruppepolicy eller Internet Explorer Administration Kit (IEAK).

Internet Explorer 4

Hvis du har installert DHTML-redigeringskomponenten for Internet Explorer 4, kan du hindre webområder i å vise dataene på utklipptavlen ved å velge Spør eller Deaktiver for Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting i sikkerhetsinnstillingene for sonen. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan det imidlertid hende at Internett- eller intranettområder som bruker ActiveX-kontroller, ikke fungerer som de skal.Hvis du vil hindre webområder på Internett, et lokalt intranett eller klarerte områder i å få tilgang til dataene på Windows-utklippstavlen ved skripting av DHTML-redigeringskomponenten med Internet Explorer 4, bruker du Egendefinert nivå for sikkerhet:
 1. Klikk Alternativer for Internett i Kontrollpanel.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene klikker du sonen du vil hindre webområder i å få tilgang til utklippstavlen fra.
 4. Klikk Egendefinert, og klikk deretter Innstillinger.
 5. Klikk Spør eller Deaktiver for Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting, og klikk deretter OK.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om DHTML-redigeringskomponenten, kan du gå til følgende webområde for Microsoft:
2.0 2.00 4.00 5.0 5.00
Egenskaper

Artikkel-ID: 224993 – Forrige gjennomgang: 02/02/2006 16:41:00 – Revisjon: 5.4

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition

 • kbhowto KB224993
Tilbakemelding