En ny CWDIllegalInDllSearch-registeroppføring er tilgjengelig for å kontrollere DLL søkealgoritmebanen

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen omhandler en ny registernøkkel, CWDIllegalInDllSearch, som lar brukere styre DLL søkealgoritmebanen. DLL søkealgoritmebanen brukes av LoadLibrary API og LoadLibraryEx API når DLL-filer lastes inn uten at en kvalifisert bane angis.

Oppdateringen lar administratoren definere følgende på generell systembasis eller per program:
 • Fjerne gjeldende arbeidsmappe fra biblioteksøkebanen.
 • Forhindre at et program laster et bibliotek fra en WebDAV-plassering.
 • Forhindre at et program laster et bibliotek fra både en WebDAV-plassering og en UNC-plassering.
Mer informasjon
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows

Slik fungerer registeroppføringen CWDIllegalInDllSearch

Når et program dynamisk laster en DLL-fil uten å angi en kvalifisert bane, vil Windows forsøke å finne denne DLL-filen ved å søke gjennom et definert antall mapper. Disse mappene er kjent som DLL-søkebanen. Når Windows finner DLL-filen i en mappe, vil den DLL-filen lastes inn. Hvis Windows ikke finner DLL-filen i noen av mappene i søkerekkefølgen for DLL, vil Windows returnere en feilmelding til DLL-lasteoperasjonen.


Funksjonene LoadLibrary og LoadLibraryEx brukes til å laste inn DLL-filer dynamisk. Dette er DLL-søkerekkefølgen for disse to funksjoner:
 1. Katalogen programmet lastes inn fra
 2. Systemkatalogen
 3. 16-biters systemkatalogen
 4. Windows-katalogen
 5. Den gjeldende arbeidsmappen (CWD)
 6. Kataloger som er oppført i miljøvariabelen PATH
Den nye registernøkkelen CWDIllegalInDllSearch lar datamaskinadministratorer endre oppførselen til DLL søkebanealgoritmen som brukes av LoadLibrary og LoadLibraryEX. Denne registernøkkelen kan tillate at bestemte typer mapper hoppes over.

Registernøkkelen CWDIllegalInDllSearch kan legges til i følgende bane:
 • Hvis du vil bruke denne registernøkkelen for alle programmer på en datamaskin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 • Hvis du vil bruke denne registernøkkelen for ett program på en datamaskin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
  Registeroppføringen for ett program vil alltid overstyre systeminnstillingen. Dette lar systeminnstillingen angis restriktivt. En programinnstilling kan deretter angis for alle programmer som ikke fungerer med systeminnstillingen.

  For eksempel kan en administrator blokkere lasting av en DLL fra både WebDAV og SMB ved å angi systeminnstillingen til 2, for deretter å sette Image File Execution-alternativet til 0 eller 1 for å endre oppførselen for et bestemt program som krever denne oppførselen.

  Verdien til registernøkkelen CWDIllegalInDllSearch endrer oppførselen til LoadLibrary og LoadLibraryEx på følgende måter.


Scenario 1: Programmet startes fra en lokal mappe, for eksempel C:\Program Files

CWDIllegalInDllSearch VerdiVirkemåten til søkebanen for DLL-filen i LoadLibrary og LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFFjerner gjeldende arbeidsmappe fra standard DLL-søkerekkefølge
0Bruker standard DLL-søkebanen som ble nevnt tidligere
1Blokkerer innlasting av en DLL fra gjeldende arbeidsmappe hvis den gjeldende arbeidsmappen er satt til en WebDAV-mappe
2Blokkerer innlasting av en DLL fra gjeldende arbeidsmappe hvis den gjeldende arbeidsmappen er satt til en ekstern mappe (for eksempel en WebDAV-plassering eller en UNC-plassering)
Ingen nøkkel eller andre verdierBruker standard DLL-søkebanen som ble nevnt tidligere

Scenario 2: Programmet startes fra en ekstern mappe, for eksempel  \\remote\shareremote\share)

CWDIllegalInDllSearch VerdiVirkemåten til søkebanen for DLL-filen i LoadLibrary og LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFFjerner gjeldende arbeidsmappe fra standard DLL-søkerekkefølge
0Bruker standard DLL-søkebanen som ble nevnt tidligere
1Blokkerer innlasting av en DLL fra gjeldende arbeidsmappe hvis den gjeldende arbeidsmappen er satt til en WebDAV-mappe
2Tillate innlasting av en DLL fra gjeldende arbeidsmappe hvis den gjeldende arbeidsmappen er satt til en ekstern mappe (for eksempel en WebDAV-plassering eller en UNC-plassering).
Ingen nøkkel eller andre verdierBruker standard DLL-søkebanen som ble nevnt tidligere

Scenario 3: Programmet startes fra en WebDav-mappe, for eksempel http://remote/share)

CWDIllegalInDllSearch VerdiVirkemåten til søkebanen for DLL-filen i LoadLibrary og LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFFjerner gjeldende arbeidsmappe fra standard DLL-søkerekkefølge
Ingen nøkkel eller andre verdierBruker standard DLL-søkebanen som ble nevnt tidligere

Eksempler

Eksempel 1: Slik deaktiverer du lasting av DLL-filer fra en WebDAV delt nettverksressurs for alle programmer som er installert på din lokale datamaskin

 1. Logg deg på datamaskinen som administrator.
 2. Start Registerredigering.
 3. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 4. Høyreklikk Session Manager, velg Ny, og klikk deretter Dword-verdi.
 5. Skriv inn CWDIllegalInDllSearch,, og klikk deretter Endre.
 6. I boksen Verdidata skriver du inn 1. Klikk deretter OK.

Eksempel 2: Slik deaktiverer du lasting av DLL-filer fra en WebDAV delt nettverksressurs for ett spesifikt program som er installert på din lokale datamaskin

 1. Logg deg på datamaskinen som administrator.
 2. Start Registerredigering.
 3. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Hvis det ikke finnes en nøkkel med programmets binærnavn, må du opprette den.
 5. Høyreklikk <programmets binærnavn>, velg Ny, og klikk deretter Dword-verdi.
 6. Skriv inn CWDIllegalInDllSearch, og klikk deretter Endre.
 7. I boksen Verdidata skriver du inn 1. Klikk deretter OK.

Eksempel 3: Slik deaktiverer du lasting av DLL-filer fra en ekstern nettverksressurs (SMB) for ett spesifikt program som er installert på din lokale datamaskin

 1. Logg deg på datamaskinen som administrator.
 2. Start Registerredigering.
 3. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Hvis det ikke finnes en nøkkel med programmets binærnavn, må du opprette den.
 5. Høyreklikk <programmets binærnavn>, velg Ny, og klikk deretter Dword-verdi.
 6. Skriv inn CWDIllegalInDllSearch, og klikk deretter Endre.
 7. I boksen Verdidata skriver du inn 2. Klikk deretter OK.
Løs det for meg
Den automatiske løsningen som er beskrevet i denne delen er ikke ment å være en erstatning for noen sikkerhetsoppdateringer. Vi anbefaler at du alltid installere de nyeste sikkerhetsoppdateringene. Vi tilbyr imidlertid denne automatiske løsningen som en midlertidig løsning for kunder for å beskytte systemer når en sikkerhetsoppdatering ikke er tilgjengelig eller ikke kan installeres.

Denne automatiske løsningen vil kun distribuere registeroppføringen som trengs for å blokkere usikker lasting av DLL-er fra WebDAV og SMB-plasseringer.

Obs!  Før du kjører den automatiske løsningen, må du først laste ned og installere oppdatering 2264107, som er beskrevet senere i denne artikkelen. Som standard deaktiveres beskyttelse når du installerer oppdatering 2264107. Deretter kan beskyttelsen konfigureres manuelt som beskrevet i denne artikkelen, eller du kan kjøre den automatiske løsningen. Når du kjører den automatiske løsningen, aktiveres beskyttelse mot ekstern, usikker lasting av DLL-er.

Hvis du vil reversere innstillingen som endres av den automatiske løsningen manuelt, kan du tilbakestille verdien til følgende CWDIllegalInDLLSearch-registeroppføring til 0 (null):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CWDIllegalInDLLSearch
Innstillingen 0 vil reversere endringene som gjøres av den automatiske løsningen.

Vil du automatisk aktivere eller deaktivere denne automatiske løsningen, klikker du Løs det, og deretter klikker du koblingen under overskriften Aktiver denne automatiske løsningen eller under overskriften Deaktiver denne automatiske løsningen. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren.
Aktiver denne automatiske løsningenDeaktiver denne automatiske løsningen
Legg merke til
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.
Oppdateringsinformasjon
Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Oppdatering for Windows XP


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows XP x64 Edition


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2003


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2003 x64 Edition


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2003 for Itanium-baserte systemer


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Vista


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Vista for x64-baserte systemer


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2008


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2008 x64 Edition


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2008 for Itanium-baserte systemer


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows 7


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows 7 for x64-baserte systemer


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2008 R2 for Itanium-baserte systemer


Last nedLast ned pakken nå.

Oppdatering for Windows Server 2008 R2 x64 Edition


Last nedLast ned pakken nå.Utgivelsesdato: 23.08.10

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Laste ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.
FILINFORMASJON
Den engelskspråklige (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer med attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Dato og klokkeslett for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Dato og klokkeslett for disse filene vises med lokal tid og gjeldende tidsforskjell for sommertid på den lokale datamaskinen. I tillegg kan dato og klokkeslett bli endret når du utfører visse operasjoner på filene.

Filinformasjon for Windows XP og Windows Server 2003

 • Filene som gjelder for en bestemt milepæl (RTM, SPn) og gren (QFE, GDR), er oppført i kolonnene "SP requirement" og "Service branch".
 • GDR-grener inneholder bare de reparasjonene som er utgitt for et bredt publikum, for å løse omfattende, kritiske problemer. QFE-grenene inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis for et bredt publikum.
 • I tillegg til filene som er oppført i disse tabellene, installerer denne programvareoppdateringen en tilknyttet sikkerhetskatalogfil (KBnummer.cat) signert med en digital Microsoft-signatur.

For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.1.2600.6007179,71230-Jun-201013:16x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:56x86SP3SP3GDR
Mrxdav.sys5.1.2600.6007180,09630-Jun-201013:34x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:54x86SP3SP3QFE

For alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Server 2003 og Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,261,56803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,262,08003-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:21x86SP2SP2QFE\WOW

For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:28x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:17x86SP2SP2GDR
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:34x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:35x86SP2SP2QFE

For alle støttede IA-64-baserte versjoner av Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737552,44805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,12805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:05x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737553,47205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,64005-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46666,582,27205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:02x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformasjon for Windows Vista og Windows Server 2008

 • Filene som gjelder for et bestemt produkt, en bestemt milepæl (RTM, SPn) og en bestemt gren (LDR, GDR), kan identifiseres ved å kontrollere filversjonsnumrene, som vist i tabellen nedenfor:
  VersjonProduktMilepælGren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 og Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 og Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 er integrert i den opprinnelige versjonen av Windows Server 2008. Derfor gjelder RTM-milepælfiler bare for Windows Vista. RTM-milepæler har versjonsnummer av typen 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-grener inneholder bare de reparasjonene som er utgitt for et bredt publikum, for å løse omfattende, kritiske problemer. LDR-grener inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis til et bredt publikum.
 • MANIFEST-filene (*.manifest) og MUM-filene (*.mum) som installeres for hvert miljø, er oppført separat. MUM- og MANIFEST-filer samt tilknyttede sikkerhetskatalogfiler (*.cat) er avgjørende for å kunne vedlikeholde status på den oppdaterte komponenten. Sikkerhetskatalogfilene (attributtene er ikke oppført) er signert med Microsofts digitale signatur.

For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,203,54430-Jun-201022:28x86

For alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,557,88830-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.227211,558,91230-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.182791,582,09630-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.224351,583,12030-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:24x86

For alle støttede IA-64-baserte versjoner av Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184992,564,50430-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227212,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.182792,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.224352,565,52830-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:19x86

Informasjon om tilleggsfiler for Windows Vista og Windows Server 2008

Tilleggsfiler for alle støttede x86-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,899
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_61bc60071b9b61aa76d40c4f113bd741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_05c2a7101317839c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_71510d48a9321ed421ef3af3bd651c3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_2662730a644dd47b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3665c674acde7d63aa008ba77eff09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_01374d7fc696329b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_e2046630a9c590b709642d53c914312a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_28fb1ffa8d76f99b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_587e9927fc6e803a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594be6e3155a8c03.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7aaccdf9849aa3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2b8a0712856274.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Tilleggsfiler for alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008

File nameAmd64_234fb62a80b953b5b5f7211350ee0db5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_cb62d321a994b6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ad8c43c2333fa28d3a0baeb43117898_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b2e86a01282bcc24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_730c524d4462e4279b8a7ab928e9ed6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_48c2155287d44bbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e6d8041559b20f1f2a0f8c55712116_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_fde71f6f4aa8e5f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9af854c86e2ef45814cf8a51d65f80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_bb366403f3d0c6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa2942bf653af7a7acc85572973d8fa2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_036ad2da2a591eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b49d34abb4cbf170.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_b56a8266cdb7fd39.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_b6994851b1e20bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_b74a258acae2d3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,118
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,600
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,541
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,719
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Tilleggsfiler for alle støttede IA-64-baserte versjoner av Windows Server 2008

File nameIa64_01ed13e0b81bda0e486983c95f335672_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_a0b3362fd31f6289.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0dd02d5231bf597cc6f42c0bb7ba9c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_f57937f3f2ce200b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81be58e5ac0f424b83c94f79168f86a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b5decde4b0b49d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4f5ad45e16ffbace434662e779fbed3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_7aabb0954c38bfb9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f13865be1a2675f95f6e38e0931edd30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_ac5cd62625149dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f908b94687b66697c94b746000e7c21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_e6776d2f5f6e3452.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_58803d1dfc6c8936.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594d8ad9155894ff.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7c50c3f982a39f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2d2dfd12836b70.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,536
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,683
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable

Filinformasjon for Windows 7 og Windows Server 2008 R2

 • Filene som gjelder for et bestemt produkt, en bestemt milepæl (RTM, SPn) og en bestemt gren (LDR, GDR), kan identifiseres ved å kontrollere filversjonsnumrene, som vist i tabellen nedenfor:
  VersjonProduktMilepælGren
  6.1.7600.16xxxWindows 7 og Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 og Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR-grener inneholder bare de reparasjonene som er utgitt for et bredt publikum, for å løse omfattende, kritiske problemer. LDR-grener inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis til et bredt publikum.
 • MANIFEST-filene og MUM-filene som installeres for hvert miljø, er oppført separat under avsnittet "Informasjon om tilleggsfiler for Windows 7 og Windows Server 2008 R2". MUM- og MANIFEST-filer samt tilknyttede sikkerhetskatalogfiler (*.cat) er avgjørende for å kunne vedlikeholde status på den oppdaterte komponenten. Sikkerhetskatalogfilene som det ikke er oppført attributter for, har en digital Microsoft-signatur.

For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows 7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,286,96030-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,286,95230-Jun-201006:20x86

For alle støttede x64-baserte versjoner av Windows 7 og Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,736,60030-Jun-201007:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.207451,737,62430-Jun-201007:32x64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

For alle støttede IA-64-baserte versjoner av Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166252,784,24830-Jun-201005:47IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.207452,784,76030-Jun-201005:41IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Informasjon om tilleggsfiler for Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Tilleggsfiler for alle støttede x86-baserte versjoner av Windows 7

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,779
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,850
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_2045a589aaa17c99881b63c9bbc7512e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_48b95d16d73babe2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ff10b93251f422739846b250b29b7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_633ab693bb449a7c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58ee199f5d509156.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_59621692767e6902.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable

Tilleggsfiler for alle støttede x64-baserte versjoner av Windows 7 og Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_8966f7bc47286abb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b6ef796b96806e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f17b0e56e01a63c92b34a6524458f99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_7ed7f804e56af77b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_781dd2a8176197181e8874fed7e9e798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_79941a4eba3f8b6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c757053d7e8fc7552a56a286f1db3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_aa5e4e7046c9f576.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd09fe43aafcff5990f874aa5af056fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_816e6b6501ce3b9f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_b50cb52315ae028c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b580b2162edbda38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,068
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,294
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,373
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Tilleggsfiler for alle støttede IA-64-baserte versjoner av Windows Server 2008 R2

File nameIa64_284d06872f26ffc9dbd8f4b5ad4a40d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_0bb3c667b68e275c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_2d4a002e8ec90281.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5ad281ddde210660.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e9ba15c32fb5a7d9f4d55380dbbe2a49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_033898e00a16976e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58efbd955d4e9a52.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5963ba88767c71fe.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,858
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,931
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,664
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene LoadLibrary og LoadLibraryEx, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:
CWDIllegalInDllSearch gjeldende arbeidsmappe DLL søkebane DLL søkerekkefølge kontrollere DLL søkebanealgoritme
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2264107 – Forrige gjennomgang: 05/12/2011 19:04:00 – Revisjon: 6.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsurveynew kbinfo kbregistry kbmsifixme kbfixme KB2264107
Tilbakemelding