Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Begrensninger på diskdefragmentering i Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO227463
Sammendrag
Verktøyet Diskdefragmentering er basert på den endelige versjonen av Diskeeper fra Executive Software International, Inc. Versjonen som leveres med Microsoft Windows 2000 og senere, gir begrenset funksjonalitet når det gjelder å vedlikeholde diskytelse ved å defragmentere volumer som bruker FAT-, FAT32- eller NTFS-filsystemet.
Mer informasjon
Denne versjonen har følgende begrensninger:
  • Kan bare defragmentere lokale volumer.
  • Kan bare defragmentere ett volum om gangen.
  • Kan ikke defragmentere et volum mens den skanner et annet.
  • Kan ikke planlegges for kjøring.
  • Kan bare kjøre én MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console) om gangen.
  • Kan ikke defragmentere NTFS-volumer med klyngestørrelser som overskrider 4 kB, i Windows 2000. Denne begrensningen er fjernet for Diskdefragmentering i Microsoft Windows XP og Microsoft Windows Server 2003.
  • Det er ikke mulig å flytte små deler av ukomprimerte NTFS-fildata i Windows 2000. Hvis en enkelt filklynge flyttes, flyttes også 4-kB-delen av filen som inneholder klyngen. Denne begrensningen er fjernet for Diskdefragmentering i Windows XP og senere.
  • I Windows 2000 defragmenteres ikke NTFS-metadatafiler, for eksempel hovedfiltabellen (MFT - Master File Table), eller metadataene som beskriver innholdet i en katalog. Denne begrensningen er fjernet i Windows XP og senere. Versjonen ikke defragmentere krypterte filer i Windows 2000. Denne begrensningen er fjernet i Windows XP og senere.
Hvis du vil ha mer informasjon om begrensningene på diskdefragmentering og forbedringene i Windows XP, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
oppgave mstask defrag planlegge planlegger defragment
Egenskaper

Artikkel-ID: 227463 – Forrige gjennomgang: 11/21/2005 17:48:00 – Revisjon: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbinfo KB227463
Tilbakemelding