OFF2000: Intern feil 2343 ved installasjon

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO228668
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registeret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, ser du på hjelpeemnet "Gjenopprette registret" i Regedit.exe eller hjelpeemnet "Gjenopprette registernøkler" i Regedt32.exe.
Når du installerer Office, kan det hende at følgende feilmelding vises :

Intern feil 2343: Kontakt Kundestøtte hvis du trenger hjelp.
fulgt av:
Installasjonen ble avsluttet for tidlig på grunn av en feil.
Årsak
Dette problemet kan oppstå på grunn av følgende:
 • Du fjernet (avinstallerte) Lotus Notes. -eller-

 • -eller- Lotus Notes er installert, men det er uriktige oppføringer for Lotus Notes i registeret for Windows eller i filen Win.ini.
Når du fjerner Lotus Notes, fjerner ikke avinstallasjonsprogrammet bestemte oppføringer i registeret for Windows eller i filen Win.ini.

Dette problemet oppstår bare hvis du fjernet Lotus Notes, eller hvis Lotus Notes ikke er installert på riktig måte. Office er installert på riktig måte hvis systemet har en intakt installasjon av Lotus Notes, som er installert på riktig måte.
Løsning
For å løse dette problemet kan du kjøpe det fullstendige produktet Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a).

Et CD-ROM-sett som inneholder den fullstendige versjonen av Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a, kan bestilles til en rimelig pris. Ring og bestill fra Microsoft 23 50 01 14. Du må fremlegge bevis på at du har kjøpt Microsoft Office, for å kunne bestille disse CD-ROMene.

Microsoft har imidlertid et verktøy som løser dette problemet midlertidig. Hvis du vil ha mer informasjon om dette verktøyet, se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
234435 OFF2000: Utility to Repair Internal Error 2343

Obs! Det er kanskje nødvendig å gi filen Notes.ini et nytt navn, midlertidig, når du har kjørt verktøyet.

 • Filen finnes i følgende mappe for Microsoft Windows 95 og Windows 98:
  %systemroot%\system
  der %systemroot% er stasjonen og banen hvor systemet er installert.
 • Filen finnes i følgende mappe for Microsoft Windows NT:
  %systemroot%\system32
  der %systemroot% er stasjonen og banen hvor systemet er installert.
Obs! Når filen Notes.ini får nytt navn, fører dette til at Lotus Notes ikke fungerer. Når du har installert Office 2000, må du gi filen Notes.ini det opprinnelige navnet igjen.

Hvis du velger ikke å bruke dette verktøyet, kan du bruke en av de følgende metodene for å løse dette problemet midlertidig.

Metode 1: Lotus Notes er ikke installert

Først må du slette de gjenværende oppføringene for Lotus Notes i filen Win.ini. Før du gjør dette, må du ta en sikkerhetskopi av filen Win.ini som lagres i Windows-mappen.

Følg disse trinnene for å endre filen Win.ini:
 1. Klikk Start og deretter Kjør. I boksen Åpne skriver du Win.ini .
 2. Klikk OK.
 3. Finn [Extensions]-delen i filen Win.ini. Slett følgende oppføringer i [Extensions]-delen:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  Obs! Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), viser disse oppføringene til banen hvor Lotus Notes ble installert.

 4. Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), viser disse oppføringene til banen hvor Lotus Notes ble installert. Finn [LotusMail]-delen i filen Win.ini. Slett følgende oppføringer i [LotusMail]-delen:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  Obs! Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), viser disse oppføringene til banen hvor Lotus Notes ble installert.

 5. Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), viser disse oppføringene til banen hvor Lotus Notes ble installert. Klikk LagreFil-menyen.
 6. Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), viser disse oppføringene til banen hvor Lotus Notes ble installert. Klikk AvsluttFil-menyen.
Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som krever at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registeret, kan du se i hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller du kan se i hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registeret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Legg merke til at du bør ta en sikkerhetskopi av registeret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.


Du må også slette Lotus Notes-nøklene i registeret. Følg disse trinnene for å slette nøklene:
 1. Avslutt alle åpne programmmer.
 2. Klikk Start og deretter Kjør. I boksen Åpne skriver du regedit .
 3. Klikk OK.
 4. Finn følgende nøkkel i Registerredigering:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf
  Slett NSF-nøkkelen og alle undernøkler.

 5. Slett NSF-nøkkelen og alle undernøkler. Gjenta trinn fire for følgende nøkler:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl
  Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem.

 6. Slett NSF-nøkkelen og alle undernøkler. Finn følgende undernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
  Kontroller at NSF-undernøkkelen ikke eksisterer. Hvis denne undernøkkelen finnes, må du slette den og alle undernøklene.
 7. Slett NSF-nøkkelen og alle undernøkler. Gjenta trinn seks for hver av de følgende undernøklene:
  .nsh
  .ntf
  .nsg
  .ns3
  .ns2
  .ndl
  Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem.

 8. Slett NSF-nøkkelen og alle undernøkler. Klikk AvsluttRegister-menyen.

Metode 2: Lotus Notes er installert

Først må du kontrollere oppføringene for Lotus Notes i filen Win.ini. Før du gjør dette, må du ta en sikkerhetskopi av filen Win.ini som lagres i Windows-mappen.

Følg disse trinnene for å kontrollere oppføringene i filen Win.ini:
 1. Klikk Start og deretter Kjør. I boksen Åpne skriver du Win.ini .
 2. Klikk OK.
 3. Finn [Extensions]-delen i filen Win.ini. Kontroller banene under følgende oppføringer i [Extensions]-delen:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  Obs! Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), bruk banen hvor Lotus Notes ble installert.

 4. Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), bruk banen hvor Lotus Notes ble installert. Finn [LotusMail]-delen i filen Win.ini. Kontroller banene under følgende oppføringer i [LotusMail]-delen:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  Obs! Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), bruk banen hvor Lotus Notes ble installert.

 5. Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), bruk banen hvor Lotus Notes ble installert. Klikk LagreFil-menyen.
 6. Hvis Lotus Notes ble installert i en annen mappe enn standardmappen (c:\notes), bruk banen hvor Lotus Notes ble installert. Klikk AvsluttFil-menyen.
Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som krever at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registeret, kan du vise hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller du kan se i hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registeret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Legg merke til at du bør sikkerhetskopiere registeret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.


Du må også kontrollere Lotus Notes-nøklene i registeret.
 1. Avslutt alle åpne programmmer.
 2. Klikk Start og deretter Kjør. I boksen Åpne skriver du regedit .
 3. Klikk OK.
 4. Finn følgende nøkkel i Registerredigering:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf\Shell\Open\Command
 5. Dobbeltklikk (Standard) i kolonnen Navn.
 6. Kontroller banen til Notes.exe i boksen Verdidata. Endre banen om nødvendig, og klikk OK.
 7. Gjenta trinnene fire til seks for følgende nøkler:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl\Shell\Open\Command
  Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem.

 8. Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem. Finn følgende nøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsf\Shell\Open\Command
 9. Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem. Dobbeltklikk (Standard) i kolonnen Navn.
 10. Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem. Kontroller banen til Notes.exe i boksen Verdidata. Endre banen om nødvendig og klikk OK.
 11. Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem. Gjenta trinn åtte til ti for hver av følgende undernøkler:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ndl\Shell\Open\Command
  Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem.

 12. Hvis noen av disse nøklene mangler, kan du se bort fra dem. Klikk AvsluttRegister-menyen.
Obs! Dette problemet kan også løses ved å gi filen Notes.ini nytt navn midlertidig. Filen finnes i mappen \windows\system for Microsoft Windows 95 og Windows 98. Filen finnes i mappen \winnt\system32 for Microsoft Windows NT. Legg merke til at når filen Notes.ini får nytt navn, fører dette til at Lotus Notes ikke fungerer. Når du har installert Office 2000, må du gi filen Notes.ini det opprinnelige navnet igjen.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er problem for de produktene som nevnes under rubrikken "informasjonen I denne artikkelen gjelder:" i denne artikkelen.
Mer informasjon
Tredjepartsproduktene som er nevnt i denne artikkelen, produseres av leverandører som er uavhengige av Microsoft. Det gis ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Referanser
Hvis du ønsker å lese flere artikler om feilsøking for bestemte feil ved installasjon av Office, kan du klikke koblingen nedenfor: Hvis du vil lese flere artikler med generell informasjon om feilsøking i Office, kan du klikke koblingen nedenfor:
Egenskaper

Artikkel-ID: 228668 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 14:09:09 – Revisjon: 4.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg xlwinsetup KB228668
Tilbakemelding