Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Liste over feilkoder og feilmeldinger for Windows Installer-prosesser

Hvis du vil ha en Microsoft Office 2003 og Office XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 290158.
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en liste over feilkodene og feilmeldingstekstene som kan vises når Windows Installer (Msiexec.exe) blir bedt om å utføre en samlet prosess.

Obs!  Selv om feilkodeinformasjonen i denne artikkelen kan hjelpe deg med å diagnostisere installasjonen, kan en rekke problemer forårsake én enkelt feilmelding. Derfor er informasjonen i denne artikkelen bare det første trinnet i feilsøking av den mulige årsaken til problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du lese delen Referanser på slutten av denne artikkelen.
Mer informasjon
Nedenfor finner du noen eksempler på Windows Installer-prosesser:
 • Installere Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe på Microsoft Windows 95 eller senere og Instmsiw.exe på Microsoft Windows NT 4.0)
 • Installere Microsoft Office
 • Bruke en Windows Installer-oppdatering (sikkerhetsoppdatering)
Feilkodene i tabellen nedenfor kan regnes som "avslutningskoder" eller "returkoder". De kan brukes til feiloppfanging i en satsvis MS-DOS-fil eller med Microsoft Systems Management Server (SMS) for å finne sluttresultatet av prosessen.

Obs!  Du ser ikke feilkoden i Windows Installer-loggfilen som opprettes av installasjonsprogrammet for Office, hvis du ikke oppretter en detaljert loggfil. Feilkoden ligner på følgende på slutten av den detaljerte loggfilen:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread returnerer 1603
Hvis du vil ha mer informasjon om en detaljert loggfil, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.
237957 Bruke en loggfil for installasjonsprogrammet for Office 2000 til feilsøking av problemer i installasjonsprogrammet for Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
Feilkode        Verdi Beskrivelse---------------------------------------------------------------------------ERROR_INSTALL_SERVICE_ FAILURE         1601  Får ikke tilgang til Windows                 Installer-tjenesten. Kontakt støttepersonell                 for å bekrefte at Windows Installer-tjenesten                 er registrert på riktig måte.ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Bruker avbrøt installasjon.ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Alvorlig feil under installasjonen.ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installasjonen deaktivert, ikke fullstendig.ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Denne handlingen er bare gyldig for produkter                som er installert.ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Funksjons-ID er ikke registrert.ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Komponent-ID ikke registrert.ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Ukjent egenskap.ERROR_INVALID_HANDLE_ STATE          1609  Referanse er i en ugyldig tilstand.ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Konfigurasjonsdataene for dette produktet er                 skadet. Kontakt brukerstøtte.ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Komponentkvalifikatoren finnes ikke.ERROR_INSTALL_SOURCE_ ABSENT         1612  Installasjonskilden for dette produktet                 er ikke tilgjengelig. Bekreft at kilden                 finnes, og at du har tilgang til den.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ VERSION         1613  Installasjonspakken kan ikke                 installeres av Windows Installer                -tjenesten. Du må installere en Windows-oppdateringspakke                 (Service Pack) som inneholder en nyere versjon                 av Windows Installer-tjenesten.ERROR_PRODUCT_ UNINSTALLED       1614  Produktet er avinstallert.ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Syntaks for SQL-spørring er ugyldig eller støttes ikke.ERROR_INVALID_FIELD   1616  Postfelt finnes ikke.ERROR_INSTALL_ALREADY_ RUNNING         1618  En annen installasjon pågår                 allerede. Fullfør den installasjonen                 før du fortsetter med denne.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1619  Kan ikke åpne installasjonspakken.                Kontroller at pakken finnes og                 at du har tilgang til den, eller kontakt                 for å bekrefte at dette er en                 gyldig Windows Installer-pakke.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ INVALID         1620  Kan ikke åpne installasjonspakken.                 Kontakt programvareleverandøren                 for å kontrollere at dette er en gyldig Windows                 Installer-pakke.ERROR_INSTALL_UI_ FAILURE         1621  Det oppstod en feil under start av brukergrensesnittet for Windows                 Installer-tjenesten. Kontakt                 brukerstøtte.ERROR_INSTALL_LOG_ FAILURE         1622  Det oppstod en feil under åpning av loggfilen for installasjonen.                 Kontroller at det angitte stedet for loggfilen                 finnes, og at det kan skrives til.ERROR_INSTALL_LANGUAGE_ UNSUPPORTED       1623  Språket til denne installasjonspakken                 støttes ikke av systemet.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ REJECTED        1625  Denne installasjonen er ikke tillatt av                 systempolicy. Kontakt systemansvarlig.ERROR_FUNCTION_NOT_ CALLED         1626  Funksjon kan ikke utføres.ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Funksjon mislyktes under utføring.ERROR_INVALID_TABLE   1628  Ugyldig eller ukjent tabell angitt.ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Angitte data har feil type.ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data av denne typen støttes ikke.ERROR_CREATE_FAILED   1631  Kan ikke starte Windows Installer.                 Kontakt brukerstøtte.ERROR_INSTALL_TEMP_ UNWRITABLE       1632  Temp-mappen er enten full eller                 utilgjengelig. Kontroller at Temp-mappen                 finnes, og at du kan skrive til den.ERROR_INSTALL_PLATFORM_ UNSUPPORTED       1633  Denne installasjonspakken støttes ikke                 på denne plattformen. Kontakt                 programvareleverandøren.ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Komponentene brukes ikke på denne maskinen.ERROR_INSTALL_TRANSFORM_ FAILURE         1624  Feil under bruk av transformeringer. Kontroller at de                 angitte transformeringsbanene er gyldige.ERROR_PATCH_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1635  Kan ikke åpne denne oppdateringspakken.                 Kontroller at oppdateringspakken finnes, og                 at du har tilgang til den, eller kontakt                 for å bekrefte at dette er en                 gyldig Windows Installer-oppdateringspakke.ERROR_PATCH_PACKAGE_ INVALID         1636  Kan ikke åpne denne oppdateringspakken.                 Kontakt programvareleverandøren for å kontrollere                 at dette er en gyldig Windows Installer-                 oppdateringspakke.ERROR_PATCH_PACKAGE_ UNSUPPORTED       1637  Denne oppdateringspakken kan ikke behandles av                 Windows Installer-tjenesten. Du må                 installere en Windows-oppdateringspakke som                 som inneholder en nyere versjon av Windows                 Installer-tjenesten.ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  En annen versjon av dette produktet er allerede                 installert. Installasjonen av denne versjonen                 kan ikke fortsette. For å konfigurere eller fjerne                 den eksisterende versjonen av produktet, kan du bruke                 Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.ERROR_INVALID_COMMAND_ LINE          1639  Ugyldig kommandolinjeargument. Se i                 Windows Installer SDK for for detaljert                 kommandolinjehjelp.ERROR_SUCCESS_REBOOT_ REQUIRED        3010  En omstart er nødvendig for å fullføre                 installasjonen. Dette inkluderer ikke installasjoner                 hvor ForceReboot-handlingen er kjørt. Legg merke til                 denne feilen ikke vil være tilgjengelig før i en                 senere versjon av installasjonsprogrammet. 				
Referanser
Denne artikkelen er bare regnet som en generell feilreferanse. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker spesifikke feil i installasjonsprogrammet for Office, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
228658 Du mottar feilmeldingen "Feil 1303. Installasjonsprogrammet har ikke tilgang til denne mappen" når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
228592 Feilmelding: Feil 1316 ved kjøring av installasjonsprogrammet for administrativ installasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
217666 OFF2000: Feil 1327 Ugyldig stasjon under Office 2000-installasjon
236427 Du får feilmeldingen "Feil 1402. Kan ikke åpne nøkkel" når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
228655 Du får feilmeldingen "Feil 1704. En installasjon av <Office-produkt> er stoppet" når du installerer Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
237294 Du får feilmeldingen "Feil 1904. Kan ikke registrere modulen <bane & filnavn>" når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
217648 "Advarsel 1909. Kan ikke opprette snarveien" under installasjonen (denne artikkelen kan være på engelsk)
217662 Feil 1925 når du kjører installasjonsprogrammet med /J-bryteren (denne artikkelen kan være på engelsk)
240335 Du får feilmeldingen "Intern feil 2336" som er forårsaket av mulig skade på fil når du installerer Office 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
217714 Feilmelding om feil 2336 eller 2755 ved installering av Microsoft Office 2000
228668 OFF2000: Intern feil 2343 ved installasjon
235662 OFF2000: Intern feil 2344 når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000
236437 Feilmeldingen "Intern feil 2351" eller "Intern feil 2355" vises når du kjører installasjonsprogrammet for Office 2000
220780 Du får feilmeldingen "Intern feil 2755" eller "Unntakskode: C0000005 ACCESS_VIOLATION" når du installerer Office 2000 eller viser loggfilen for installasjonsprogrammet for en tidligere installasjon av Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
221374 Intern feil 2893 ved angivelse av langt firmanavn (denne artikkelen kan være på engelsk)
236053 OFF2000: Intern feil 2894 under installasjon av Office eller Works
230879 Feilmeldingsloggfilen inneholder alltid "Intern feil 2898: Kontakt Kundestøtte hvis du trenger hjelp" (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du feilsøker Office-feil, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
238259 Office stopper under installasjonen: Feilsøkingstrinn for Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
245226 Slik feilsøker du problemer med Office 2000-installasjonen fra en CD
200116 Feilsøke Office-programmer under Windows NT 4.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
218853 Feilsøke Office Kernel32.dll-feil i Windows 98 (denne artikkelen kan være på engelsk)
218873 Feilsøke Office 2000 Kernel32.dll-feil i Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
238012 Office 2000 slutter å svare under installasjon av Windows 98 (denne artikkelen kan være på engelsk)
237957 Bruke en loggfil for installasjonsprogrammet for Office 2000 til feilsøking av problemer i installasjonsprogrammet for Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
200375 Installere Windows 95 i en ny mappe for å feilsøke Office (denne artikkelen kan være på engelsk)
OFF2000 errmsg
Eigenschappen

Artikel-id: 229683 - Laatst bijgewerkt: 06/05/2008 11:52:10 - Revisie: 2.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683
Feedback