Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Windows 2000-gjenopprettingskonsollen

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se314058Beskrivelse av Windows XP-gjenopprettingskonsollen
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver funksjoner i og begrensninger med Windows-gjenopprettingskonsollen. Windows-gjenopprettingskonsollen er laget for å hjelpe deg å gjenopprette når en Windows-basert datamaskin ikke starter som den skal, eller ikke starter i det hele tatt.
Mer informasjon
Når du bruker Windows-gjenopprettingskonsollen, kan du få begrenset tilgang til NTFS-, FAT- og FAT32-volumer uten å starte det grafiske grensesnittet i Windows. I Windows-gjenopprettingskonsollen kan du:
 • Bruke, kopiere, endre navn på eller erstatte operativsystemfiler og -mapper.
 • Aktivere eller deaktivere tjenester eller enheter fra å starte neste gang du starter datamaskinen.
 • Reparere oppstartssektoren for filsystemet eller hovedoppstartssektoren (MBR – Master Boot Record).
 • Opprette og formatere partisjoner på stasjoner.
Merk at det bare er administratorer som kan få tilgang til Windows-gjenopprettingskonsollen, slik at uautoriserte brukere ikke kan bruke noe NTFS-volum.

Starte Windows-gjenopprettingskonsollen

Når du skal starte Windows-gjenopprettingskonsollen, bruker du en av følgende metoder:
 • Start datamaskinen med Windows-installasjonsdiskettene eller med CD-ROMen for Windows. I skjermbildet "Velkommen til installasjonsprogrammet" trykker du F10, eller trykk R hvis du vil reparere, og trykk deretter C (bare for Windows 2000) for å starte Windows-gjenopprettingskonsollen. Velg riktig tall for Windows-installasjonen du vil reparere, og skriv deretter inn administratorpassordet. Hvis det ikke eksisterer noe administratorpassord, trykker du bare ENTER.
 • Legg til Windows-gjenopprettingskonsollen i Oppstart-mappen i Windows ved å bruke Winnt32.exe med bryteren /cmdcons . Denne fremgangsmåten krever omtrent 7 MB harddiskplass på systempartisjonen til Cmdcons-mappen og -filene.

  Obs!  Hvis du bruker programvarespeiling, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  229077 Speiling forhindrer forhåndsinstallasjon av gjenopprettingskonsollen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Følg instruksjonene i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  222478 Opprette en mal for å kjøre gjenopprettingskonsollen ved hjelp av en ekstern installasjonsserver (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Bruke kommandokonsollen

Når du har startet Windows-gjenopprettingskonsollen, vises følgende melding:
Kommandotolk for Windows NT(TM)-oppstartskonsoll.

Advarsel! 

Dette er en begrenset funksjonskommandoledetekst som bare er tenkt som et systemgjenopprettingsverktøy for avanserte brukere. Hvis du bruker dette verktøyet på feil måte, kan dette skape alvorlige, globale systemproblemer som krever at du må installere Windows på nytt for å rette dem opp.

Skriv 'exit' for å avslutte ledeteksten og starte systemet på nytt.

1: C:\WINNT

Hvilken Windows-installasjon vil du logge deg på (trykk Enter for å avbryte)?
Når du har angitt tallet for den riktige Windows-installasjonen, angir du passordet for administratorkontoen. Merk at hvis du bruker feil passord tre ganger, avsluttes Windows-gjenopprettingskonsollen. Hvis SAM-databasen mangler eller er skadet, kan du heller ikke bruke Windows-gjenopprettingskonsollen siden du ikke kan bli riktig godkjent. Når du har angitt passordet og Windows-gjenopprettingskonsollen har startet, skriver du exit for å starte datamaskinen på nytt.

Restriksjoner og begrensninger ved kommandokonsollen

Fra Windows-gjenopprettingskonsollen kan du bare bruke følgende mapper:
 • Rotmappen
 • Mappen %SystemRoot% og undermappene på Windows-installasjonen du for øyeblikket er logget på
 • Cmdcons-mappen
 • Flyttbare mediestasjoner, for eksempel CD-ROM-stasjoner
Obs!  Hvis du prøver å få tilgang til andre mapper, vises en feilmelding av typen "Ingen tilgang". Når du bruker Windows-gjenopprettingskonsollen, kan du heller ikke kopiere en fil fra den lokale harddisken til en diskett. Du kan kopiere en fil fra en diskett eller CD-ROM til en harddisk, og deretter fra én harddisk til en annen harddisk.

Tilgjengelige kommandoer

HELP

Bruk help-kommandoen til å vise alle kommandoene nedenfor som støttes:
attrib    delete    fixboot  md    typecd      dir      fixmbr   mkdir   systemrootchdir    disable    format   morechkdsk    diskpart   help    rdcls     enable    listsvc  rencopy     exit     logon   renamedel     expand    map    rmdir						

ATTRIB

Bruk attrib-kommandoen med en hvilken som helst av følgende parametere til å endre attributter for en fil eller mappe:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Angir et attributt.
- Tilbakestiller et attributt.
R Attributt for skrivebeskyttet fil.
S Systemfilattributt.
H Attributt for skjult fil.
Obs!  Minst ett attributt må angis eller fjernes. Hvis du vil vise attributter, bruker du dir- kommandoen.

CD og CHDIR

Bruk cd- og chdir-kommandoer til å endre mappen. Hvis du skriver inn cd .., angir du at du vil endre til den overordnede mappen. Skriv inn cd stasjon: hvis du vil vise gjeldende mappe på den angitte stasjonen. Skriv inn cd uten parametere hvis du vil vise gjeldende stasjon og mappe. For chdir-kommandoen behandles mellomrom som skilletegn. På grunn av dette må et undermappenavn som inneholder et mellomrom, omgis av anførselstegn. Eksempel:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Kommandoen chdir virker bare innenfor systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, flyttbare medier, rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller de lokale installasjonskildene.

CHKDSK

chkdsk stasjon /p /r
Denne kommandoen (der stasjon angir stasjonen som skal kontrolleres), kontrollerer stasjonen og reparerer eller gjenoppretter den om nødvendig. Den merker også skadede sektorer og gjenoppretter lesbare data.

Bryteren /p gjør at CHKDSK utfører en omfattende kontroll av stasjonen, selv om stasjonen ikke er merket med problemer, og deretter rettes eventuelle feil opp. Bryteren /r søker etter skadede sektorer og gjenoppretter lesbare data. Merk at hvis du angir /r-bryteren, brukes /p-bryteren . Kommandoen chkdsk kan angis uten argumenter. Da inkluderes gjeldende stasjon uten brytere. Ellers godtas bryterne i listen. Kommandoen chkdsk krever at du har filen Autochk.exe. Chkdsk finner automatisk denne filen i oppstartsmappen. Vanligvis er denne mappen Cmdcons-mappen hvis kommandokonsollen var installert på forhånd. Hvis mappen ikke kan finnes i oppstartsmappen, prøver Chkdsk å søke i Windows CD-ROM-installasjonsmediet. Hvis installasjonsmediet ikke kan finnes, blir du bedt om å oppgi hvor filen Autochk.exe er plassert.

CLS

Bruk denne kommandoen til å tømme skjermen.

COPY

copy kildemål
Bruk denne kommandoen (der kilde angir filen som skal kopieres, og mål angir mappen eller filnavnet for den nye filen), til å kopiere en fil. Jokertegn eller mappekopier er ikke tillatt. En komprimert fil fra Windows CD-ROMen dekomprimeres automatisk mens den kopieres.

Hvis mål ikke er angitt, brukes gjeldende mappe som standard. Hvis filen finnes fra før, blir du bedt om å skrive over den.

DEL og DELETE

del stasjon: banefilnavn
delete stasjon: banefilnavn
Bruk denne kommandoen (der stasjon: banefilnavn angir filen som skal slettes), til å slette en fil. Kommandoen delete virker bare innenfor systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, flyttbare medier, rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller de lokale installasjonskildene. Kommandoen delete støtter ikke jokertegn (*).

DIR

dir stasjon: banefilnavn
Bruk denne kommandoen (der stasjon: banefilnavn angir stasjon, mappe og filer som skal vises i en liste), for å vise en liste over filer og undermapper i en mappe. Med kommandoen dir vises alle filer, inkludert skjulte filer og systemfiler, i en liste. Filer kan ha følgende attributter:
D - Katalog    R - Skrivebeskyttet filH - Skjult fil   A - Filer klare til arkiveringS - Systemfil   C - KomprimertE - Kryptert    P - Punkt for reanalysering					
Kommandoen dir virker bare innenfor systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, flyttbare medier, rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller de lokale installasjonskildene.

DISABLE

disable tjenestenavn
Bruk denne kommandoen (der tjenestenavn angir navnet på tjenesten eller driveren som skal deaktiveres), til å deaktivere en Windows-systemtjeneste eller -driver.

Bruk listsvc -kommandoen til å vise alle tilgjengelige tjenester eller drivere som kan deaktiveres. Med kommandoen disable skrives den gamle starttypen for tjenesten ut før den tilbakestilles til SERVICE_DISABLED. På grunn av dette bør du lagre den gamle starttypen i tilfelle det er nødvendig å aktivere tjenesten på nytt.

Starttype-verdiene som disable-kommandoen viser, er:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete enhetsnavnstasjonsnavnpartisjonsnavnstørrelse
Bruk denne kommandoen til å administrere partisjonene på harddiskvolumene.
 • /add : Oppretter en ny partisjon.
 • /delete : Sletter en eksisterende partisjon.
 • enhetsnavn: Enhetsnavnet når du oppretter en ny partisjon. Du kan hente dette navnet fra utdataene for MAP-kommandoen. Eksempel: \Device\HardDisk0.
 • stasjonsnavn: Et navn basert på stasjonsbokstav for å slette en eksisterende partisjon, for eksempel D:
 • partisjonsnavn: Det partisjonsbaserte navnet for å slette en eksisterende partisjon. Dette kan brukes i stedet for stasjonsnavnargumentet. Eksempel: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • størrelse: Størrelsen på den nye partisjonen i megabyte.
Obs!  Hvis ingen argumenter brukes, vises et brukergrensesnitt for å administrere partisjonene.

Advarsel!  Denne kommandoen kan skade partisjonstabellen hvis disken har blitt oppgradert til en dynamisk diskkonfigurasjon. Du må ikke endre strukturen på dynamiske disker hvis du ikke bruker Diskbehandling-verktøyet.

ENABLE

enable tjenestenavnstarttype

Du kan bruke enable-kommandoen (der tjenestenavn er navnet på tjenesten eller driveren som skal aktiveres), til å aktivere en Windows-systemtjeneste eller -driver.

Bruk listsvc -kommandoen til å vise alle tilgjengelige tjenester eller drivere som kan aktiveres. Med kommandoen enable skrives den gamle starttypen for tjenesten ut før den tilbakestilles til den nye verdien. Du bør notere den gamle verdien i tilfelle det er nødvendig å gjenopprette starttypen for tjenesten.

Gyldigstarttype er:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Obs!  Hvis du ikke angir en ny starttype, skriver enable-kommandoen ut den gamle starttypen.

EXIT

Bruk exit-kommandoen til å avslutte kommandokonsollen og starte datamaskinen på nytt.

EXPAND

expand kilde [/F:filspes] [mål] [/y]
expand kilde [/F:filspes] /D
Bruk denne kommandoen (der kilde angir navnet på filen som skal utvides, og mål angir katalogen for den nye filen), til å utvide en fil.

Obs!  Du kan ikke inkludere jokertegn.
Hvis mål ikke er angitt, brukes gjeldende mappe som standard.

Alternativer:
 • /y: Ikke spør før en eksisterende fil overskrives.
 • /f:filspes: Hvis kilden inneholder flere enn én fil, er denne parameteren nødvendig for å identifisere filene som skal utvides. Du kan inkludere jokertegn.
 • /d: Ingen utvidelse, bare vis en katalog av filene i kilden.
Målet kan være enhver katalog i systemkatalogene i den gjeldende Windows-installasjonen, roten på stasjonen, de lokale installasjonskildene eller Cmdcons-mappen. Målet kan ikke være flyttbare medier. Målfilen kan ikke være skrivebeskyttet. Bruk attrib-kommandoen til å fjerne attributtet for skrivebeskyttelse.

expand spør deg om målfilen allerede eksisterer, hvis du ikke bruker /y.

FIXBOOT

fixboot stasjonsnavn:
Bruk denne kommandoen (der stasjonsnavn er stasjonsbokstaven der oppstartssektoren skal skrives), til å skrive den nye Windows-oppstartssektorkoden på oppstartspartisjonen. Denne kommandoen reparerer problemer der Windows-oppstartssektoren er skadet. Nødreparasjonsprosessen reparerer også oppstartssektoren. Denne kommandoen overstyrer skrivingen til systemoppstartspartisjonen, som er standard.

FIXMBR

fixmbr enhetsnavn
Bruk denne kommandoen (der enhetsnavn er et valgfritt enhetsnavn som angir enheten som trenger en ny MBR), til å reparere MBRen (Master Boot Record – hovedoppstartssektor) for systempartisjonen. Denne kommandoen brukes i forskjellige scenarier der et virus har skadet MBRen og Windows ikke starter.

Advarsel!  Denne kommandoen kan skade partisjonstabellene hvis du har et virus eller et maskinvareproblem. Denne kommandoen kan føre til at du får partisjoner uten tilgang. Microsoft anbefaler å kjøre antivirusprogramvare før du bruker denne kommandoen.

Du kan hente dette navnet fra utdataene for map-kommandoen. Hvis du lar dette være tomt, repareres MBRen for oppstartsenheten. Eksempel:
fixmbr \device\harddisk2
Hvis Fixmbr oppdager en ugyldig eller ikke-standard partisjonstabellsignatur, blir du bedt om å oppgi tillatelse før MBRen skrives på nytt.

FORMAT

format stasjon: /Q/FS:filsystem
Bruk denne kommandoen (der /Q utfører en hurtigformatering av stasjonen, stasjon er stasjonsbokstaven for partisjonen som skal formateres, /FS:filsystem angir hvilken type filsystem som skal brukes [FAT, FAT32 eller NTFS]) til å formatere den angitte stasjonen til det angitte filsystemet.

Hvis et filsystem ikke er angitt, brukes det eksisterende filsystemformatet hvis det er tilgjengelig.

LISTSVC

Kommandoen listsvc lister opp alle tilgjengelige tjenester, drivere og tilhørende starttyper for gjeldende Windows-installasjon. Denne kommandoen kan være nyttig når du bruker kommandoene disable og enable.

Obs!  Disse er trukket ut fra strukturen %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Hvis SYSTEM-strukturen blir skadet eller den mangler, kan uforutsigbare resultater oppstå.

LOGON

logon
Kommandoen logon lister opp alle registrerte installasjoner av Windows, og ber deretter om det lokale administratorpassordet for kopien av Windows du velger å logge deg på. Hvis du prøver å logge deg på flere enn tre ganger uten å lykkes, avsluttes konsollen og datamaskinen startes på nytt.

MAP

maparc
Bruk denne kommandoen (der arc-parameteren angir at map-kommandoen skal bruke ARC-baner i stedet for Windows-enhetsbaner) til å liste opp stasjonsbokstaver, filsystemtyper, partisjonsstørrelser og tilordninger til fysiske enheter.

MD og MKDIR

Kommandoene md eller mkdir oppretter nye mapper. Jokertegn støttes ikke. Kommandoen mkdir virker bare innenfor systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, flyttbare medier, rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller de lokale installasjonskildene.

MORE

more filnavn
Bruk denne kommandoen til å vise en tekstfil på skjermen.

RD og RMDIR

Kommandoene rd og rmdir sletter en mappe. Disse kommandoene virker bare innen systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, flyttbare medier, rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller de lokale installasjonskildene.

REN og RENAME

Kommandoene ren og rename kan gi nytt navn til en fil. Merk at du ikke kan angi en ny stasjon eller bane for målfilen. Disse kommandoene virker bare innen systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, flyttbare medier, rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller de lokale installasjonskildene.

SET

Kommandoen set gjør at du kan vise eller endre fire miljøalternativer.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Kommandoen systemroot angir gjeldende arbeidsmappe til mappen %SystemRoot% i Windows-installasjonen du for øyeblikket er logget på.

TYPE

type filnavn
Med kommandoen type kan du vise en tekstfil.
Egenskaper

Artikkel-ID: 229716 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 14:14:34 – Revisjon: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB229716
Tilbakemelding