Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Kan ikke flytte eller gi nytt navn til mappen Documents and Settings

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Hvis du prøver å flytte eller gi nytt navn til mappen Documents and Settings i Windows, får du følgende feilmelding:
Documents and Settings er en Windows-systemmappe, og er nødvendig for at Windows skal kjøre skikkelig. Den kan ikke flyttes eller gis nytt navn.
Årsak
Dette er den ønskede virkemåten.
Løsning
Hvis du vil angi en annen mappe i stedet for mappen Documents and Settings under installasjonen, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Bruk /UNATTEND-bryteren med Winnt.exe eller Winnt32.exe, og sett inn følgende oppføring i filen Unattend.txt, der z:\mappenavn er banen og mappenavnet du vil bruke:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\mappenavn
 2. Installer Windows. Banen du satte inn i filen Unattend.txt, brukes i stedet for standardmappen Documents and Settings.
Hvis du vil ha mer informasjon om uovervåket installasjon av Windows 2000, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
183245 Forskjeller mellom installasjonsparametre i Windows NT 4.0 og Windows 2000
Mer informasjon
Obs!  Følgende avsnitt inneholder informasjon om en konfigurasjon som Microsoft ikke støtter. Dette er kun ment som informasjon. Microsoft gir ingen garantier for at denne konfigurasjonen fungerer riktig.

Advarsel!  Microsoft anbefaler på det sterkeste at du ikke gir nytt navn til systemmapper. Hvis du gir nytt navn til systemmapper, kan resultatet bli alvorlige systemfeil eller en ustabil datamaskin. Du bør ta sikkerhetskopi av systemet før du eventuelt prøver å utføre denne prosedyren.

Bruk riktig fremgangsmåte når du skal gi nytt navn til eller flytte mappen Documents and Settings.

Brukerspesifikk

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
Obs!  Denne metoden flytter ikke viktige Windows-komponenter. Bruk denne metoden hvis bare brukerspesifikke data skal flyttes.

Hvis du vil angi en annen mappe i stedet for mappen Documents and Settings etter at du har installert Windows for en bestemt bruker, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Fastslå brukerens profilbane. Du kan fastslå brukerens profilbane på to måter. Ved hjelp av brukerens path-innstillinger eller brukerens SID (sikkerhetsidentifikator). Metoden med brukerens SID anbefales.
  • Metode med brukerens SID
   1. Bruk GETSID-verktøyet fra Windows Server Resource Kit til å finne SIDen. Bruk samme syntaks som i følgende eksempel:
    GETSID \\SERVER1 Brukernavn \\SERVER1 Brukernavn
   2. Når du har fastslått SIDen, bruker du Regedit.exe eller Regedt32.exe til å velge brukerens SID under følgende registernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Brukerens path-innstilling
   1. Logg deg på datamaskinen som brukeren, og skriv deretter inn SET ved ledeteksten. Noter deg innstillingen for USERPROFILE, og lukk deretter ledetekstvinduet.
   2. Logg deg på datamaskinen som administrator.
   3. Bruk Registerredigering til å legge til USERPROFILE-innstillingen i følgende registernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Klikk registernøkkelen, og klikk deretter SøkRediger-menyen.
   5. I Søk-boksen skriver du inn verdien for USERPROFILE-innstillingen, og deretter klikker du Søk etter neste.
 2. Når du skal ta i bruk den nye banen, må du først endre ProfileImagePath-verdien i registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Lukk Registerredigering, og logg deg deretter på som brukeren. Skriv inn SET ved ledeteksten for å kontrollere at banen er endret.

Hele mappen

Obs!  Denne metoden flytter viktige Windows-komponenter. Bruk denne metoden bare hvis du har behov for å flytte eller gi nytt navn til mappen Documents and Settings, og du ikke kan bruke filen Unattend.txt til å endre navnet under installasjonen.

Hvis du vil angi en annen mappe i stedet for hele mappen Documents and Settings, inkludert systemkomponenter, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Logg deg på datamaskinen som administrator.
 2. Opprett en ny mappe.
 3. Åpne gjeldende Documents and Settings-mappe.
 4. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Vis.
 5. Under Avanserte innstillinger klikker du Vis skjulte filer og mapper, og deretter klikker du for å fjerne merket i boksene Skjul filetternavn for kjente filtyper og Skjul beskyttede operativsystemfiler.
 6. Klikk OK.
 7. Klikk og dra for å kopiere alle mappene til den nye mappen, unntatt den påloggede brukerens mappe.
 8. I Kontrollpanel dobbeltklikker du System, og deretter klikker du kategorien Brukerprofiler.
 9. Kopier den gjeldende brukerens profil til den nye mappen.
 10. Klikk OK, lukk Kontrollpanel og logg deg deretter av. Logg deg på datamaskinen på nytt, men nå som administrator.
 11. I Registerredigering klikker du SøkRediger-menyen.
 12. Skriv inn documents and settings, og klikk deretter Søk.
 13. Erstatt verdidataene eller gi verdien eller registernøkkelen nytt navn slik at den nye banen brukes for hver eneste registernøkkel eller verdi som inneholder den opprinnelige banen. Obs!  Du må gjennomføre denne endringen for hver eneste forekomst i registret, for ellers kan det hende at datamaskinen ikke starter. Det er viktig at du oppdaterer alle registernøkler og -verdier med den nye banen.

 14. Start datamaskinen på nytt.
 15. Nå kan du trygt fjerne den opprinnelige Documents and Settings-mappen.
Obs!  Hvis du søker i registeret etter "Documents and Settings," finner du en strengverdi i følgende undernøkkel:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. Denne strengverdien er \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Ikke endre denne strengverdien. Når du er ferdig med å søke etter "Documents and Settings," kan du også søke etter det korte filnavnet "Docume~1." Endre banen for disse resultatene.
Egenskaper

Artikkel-ID: 236621 – Forrige gjennomgang: 06/15/2006 14:46:00 – Revisjon: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kberrmsg kbui kbprb KB236621
Tilbakemelding