Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøke problemer med Deling av Internett-tilkobling

Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om å endre registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer med Deling av Internett-tilkobling (ICS) på en datamaskin med Windows 98 Second Edition.
Mer informasjon
Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Når du bruker ICS, kan du dele én Internett-tilkobling mellom to eller flere datamaskiner. Før du installerer eller bruker ICS, kontakter du Internett-leverandøren eller leser Internett-leverandørens bruksvilkår for å avgjøre om du har lov til å dele tilkoblingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om ICS, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
234815 Description of Internet Connection Sharing
Slik installerer du ICS:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, velg Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter på Legg til / fjern programmer.
 2. Velg Internett-verktøy i kategorien Installere Windows, og klikk deretter Detaljer.
 3. Merk av for Deling av Internett-tilkobling, klikk OK og deretter OK igjen.
 4. Følg instruksjonene for å kjøre ICS-veiviseren.
Obs! Du installerer ICS bare på datamaskinen du bruker til å koble deg til Internett. Denne datamaskinen kalles "vertsdatamaskinen". De andre datamaskinene på lokalnettet som bruker verten til å koble til Internett, kalles "klientdatamaskiner".

Hvis du vil ha mer informasjon om ICS-kravene, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
230140 Only One Internet Connection Sharing Host Is Required on a LAN
Obs! Betegnelsen "kort for ekstern pålogging" brukes i denne artikkelen til å henvise til modemet ditt. Denne betegnelsen kan også henvise til en ISDN-enhet (Integrated Services Digital Network) eller ADSL-enhet (Asymmetric Digital Subscriber Line).

Vertskonfigurasjon

For å feilsøke ICS kontrollerer du at de riktige komponentene er installert på verten når du har installert ICS. Kontroller at følgende to komponenter er i Nettverkskomponenter, der kort er kortet for ekstern pålogging eller nettverkskortet:

 • TCP/IP (delt)->kort
 • TCP/IP (hjemme)->kort
Slik kontrollerer du komponentene i Nettverksegenskaper:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, velg Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Nettverk.
 2. I kategorien Konfigurasjon ser du i boksen Følgende nettverkskomponenter er installert for å kontrollere at komponentene TCP/IP (delt) og TCP/IP (hjemme) er oppført.
Hvis komponentene vises i Nettverksegenskaper, men mangler referansen (hjemme) og (delt), er ikke ICS riktig installert og virker ikke som det skal. Det kan hende du må fjerne og deretter installere ICS på nytt for å løse dette problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om ICS-oppføringene i Nettverksegenskaper, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
236465 Description of How ICS Appears in Network Properties
Komponenten TCP/IP (delt) er kortet du bruker til å koble deg til Internett, og komponenten TCP/IP (hjemme) er kortet du bruker til å koble deg til lokalnettet. Hvis komponenten TCP/IP (delt) ikke vises i boksen Følgende nettverkskomponenter er installert, kan ikke verts- og klientdatamaskinene koble til Internett. Hvis komponenten TCP/IP (hjemme) ikke vises i boksen Følgende nettverkskomponenter er installert, kan det hende at verts- og klientdatamaskinene ikke kan kobles til hverandre på lokalnettet.

Obs! Hvis du vet hvilket kort du bruker til å koble deg til Internett, og hvilket kort du bruker til å koble deg til lokalnettet, kan du hoppe over følgende del: Avgjøre hva som er TCP/IP (delt)- og TCP/IP (hjemme)-kortet.

Hvordan avgjøre hva som er TCP/IP (delt)- og TCP/IP (hjemme)-kortene

 • Standardtilkoblinger for ekstern pålogging

  En Microsoft-driver for ekstern pålogging skal være oppført i Nettverksegenskaper for en standardtilkobling for ekstern pålogging. Kontroller om det er et ikon for Internett-leverandøren i mappen Ekstern pålogging for å avgjøre om Ekstern pålogging brukes til å koble til Internett. Dobbeltklikk Min datamaskin og deretter mappen Ekstern pålogging for å vise mappen Ekstern pålogging.

  For en standardtilkobling for ekstern pålogging skal følgende komponenter være oppført i Nettverksegenskaper for vertsdatamaskinen:

  • TCP/IP (delt)->kort for ekstern pålogging
  • TCP/IP (hjemme)->nettverkskort
  • Internett-oppringingstilkoblinger fra tredjeparter

  For å avgjøre om du bruker et oppringingsprogram fra en tredjepart til å koble deg til Internett, kontrollerer du Nettverksegenskaper for å vise hvilket kort for ekstern pålogging som brukes av oppringingsprogrammet fra tredjeparten. Oppringingsprogrammet fra en tredjepart må bruke et 32-biters kort for ekstern pålogging for at ICS skal virke riktig med det. Noen Internett-leverandører bruker egne oppringingsprogrammer til å koble til Internett, for eksempel AOL (America Online).

  For en oppringingstilkobling fra en tredjepart skal følgende komponenter være oppført i Nettverksegenskaper for vertsdatamaskinen, der Kort for ekstern pålogging fra en tredjepart er navnet på kortet for ekstern pålogging fra en tredjepart, og nettverkskort er navnet på nettverkskortet:

  • TCP/IP (delt)->Kort for ekstern pålogging fra en tredjepart
  • TCP/IP (hjemme)->nettverkskort

  Hvis du vil bruke oppringingsprogrammer fra tredjeparter med ICS, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  230233 Bruke AOL med Deling av Internett-tilkobling
  229978 ICS Cannot Autodial 3rd-Party Internet Dial-Up Connections
  Obs! Noen Internett-leverandører registrerer kortadressen for enheter som bruker et nettverkskort. Denne adressen kalles ofte "MAC-adressen" til nettverkskortet. Det kan hende Internett-leverandøren bare lar deg koble til Internett med dette bestemte nettverkskortet. Hvis du vil bruke et annet nettverkskort, kan det hende du må kontakte Internett-leverandøren for å få mer hjelp.
 • Enveisenheter

  For enveisenheter, for eksempel enveis kabelmodemer, må du ha en tilkobling til en kilde for å sende data og en tilkobling til en kilde for å motta data. ICS virker ikke riktig med denne konfigurasjonstypen.Hvis du vil ha mer informasjon om enveiskort, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  231648 ICS Does Not Function with Unidirectional Adapters
 • Toveis kalbelmodemer

  Hvis du vil bruke et toveis kabelmodem, kreves et nettverkskort for vertsdatamaskinen. Denne konfigurasjonen krever at du har to nettverkskort installert i datamaskinen, ett for kabelmodemet og ett for lokalnettet.

  For en kabelmodemtilkobling må følgende komponenter være oppført i Nettverksegenskaper for vertsdatamaskinen. Her er TCP/IP (delt) nettverkskortet som er koblet til kabelmodemet, og TCP/IP (hjemme) er nettverkskortet som er koblet til lokalnettet:
  • TCP/IP (delt)->nettverkskort 1
  • TCP/IP (hjemme)->nettverkskort 2

 • ADSL-enheter

  For en ekstern ADSL-enhet (Asymmetric Digital Subscriber Line) kreves et nettverkskort i vertsdatamaskinen. Denne konfigurasjonen krever at du installerer to nettverkskort i datamaskinen, ett for kabelmodemet og ett for lokalnettet.

  For en ekstern ADSL-enhetstilkobling må følgende komponenter være oppført i Nettverksegenskaper for vertsdatamaskinen, der TCP/IP (delt) er nettverkskortet som er koblet til ADSL-enheten, og TCP/IP (hjemme) er nettverkskortet som er koblet til lokalnettet:

  • TCP/IP (delt)->nettverkskort 1
  • TCP/IP (hjemme)->nettverkskort 2

  Obs! Hvis du har en intern ADSL-enhet, brukes standardkortet for ekstern pålogging til å koble til Internett. Interne ADSL-enheter skal virke på samme måte som standardtilkoblinger for ekstern pålogging. Dette kan også gjelde for eksterne ADSL-enheter, for eksempel de som kobles via USB-porter. Vanligvis vises en henvisning til PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) eller PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM). TCP/IP (delt), kort for ekstern pålogging (som oppført ovenfor) eller modemtilkoblinger skal også vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
  273587 How to Configure ICS for Use with DSL Connections That Use PPPoE
  265728 Internet Connection Sharing Requires Two Network Adapters
 • ISDN-enheter
  Både interne og eksterne ISDN-enheter (Integrated Services Digital Network) bruker kortet for ekstern pålogging til å koble til Internett. ISDN-enheter skal virke på samme måte som standardtilkoblinger for ekstern pålogging.

Bruke filen Icssetup.log

Hvis du vil vite hvilke kort veiviseren for deling av Internett-tilkobling identifiserte som potensielle delte kort og hjemmekort, kontrollerer du filen Icssetup.log i Windows-mappen. Veiviseren for deling av Internett-tilkobling kontrollerer om det er passende kort i listen over kort i Nettverksegenskaper. Hvis du får problemer, kontrollerer du at hvert av disse kortene også er oppført under Nettverkskort i Enhetsbehandling.

Obs! Veiviseren for deling av Internett-tilkobling identifiserer aldri et kort for ekstern pålogging som hjemmekortet.

Eksempel på innholdet i filen Icssetup.log

Internet Connection Sharing Setup Log: Wednesday Mar 17 1999
Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Dial-Up Adapter
Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter
Build Adapter List - found: Internet Connection Sharing
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a
candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter IS a candidate
Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Loaded external adapter: Dial-Up Adapter
Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

TCP/IP (hjemme) og TCP/IP (delt) vises på feil kort

Slik løser du dette problemet:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, velg Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Alternativer for Internett.
 2. I kategorien Tilkoblinger klikker du Deling.
 3. Under Koble til Internett med velger du kortet for Internett-tilkoblingen fra listen.
 4. Under Koble til hjemmenettverket ved hjelp av velger du kortet for lokalnettet fra listen.
 5. Klikk OK og OK igjen, og start deretter datamaskinen på nytt når du får melding om det.
Hvis knappen Deling ikke vises, kan det hende du har feil versjoner av filene Inetcpl.cpl og Inetcplc.dll. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
236152 No Sharing Button After Installing Internet Connection Sharing
Obs! Hvis du fjerner eller installerer noen komponenter som vises i Nettverksegenskaper på verten, på nytt, må du også fjerne og installere ICS på nytt.

Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Bare én av TCP/IP-komponentene er oppført i Nettverksegenskaper

Dette problemet kan oppstå hvis én eller flere registernøkler er skadet. Hvis du vil løse dette problemet, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. I Nettverksegenskaper skriver du ned beskrivelsen av hvert av de oppførte kortene.
 2. Åpne følgende nøkkel i Registerredigering:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  <nnnn> er et inkrementelt tall med fire siffer som begynner på 0000.
 3. Slett alle nøklene der DeviceDesc-oppføringen ikke samsvarer med beskrivelsen av ett av kortene i Nettverksegenskaper.

  Hvis det er flere nøkler for det samme kortet i Nettverksegenskaper, sletter du alle disse nøklene, og deretter fjerner du og installerer kortet på nytt i Enhetsbehandling. Slik fjerner du kortet fra Enhetsbehandling: Klikk Start, velg Innstillinger, velg Kontrollpanel, dobbeltklikk System, og velg kategorien Enhetsbehandling. Dobbeltklikk Nettverkskort, merk kortet, og klikk deretter Fjern.Obs! Det kan hende du trenger den originale driverdisken eller -programvaren for å installere kortet på nytt etter at du har fjernet det fra Enhetsbehandling.

Komponentene TCP/IP (delt) og TCP/IP (hjemme) mangler

Dette problemet kan oppstå hvis du har feil versjon av filen Iphlpapi.dll eller den er skadet.

For å løse dette problemet pakker du ut en ny versjon av filen fra CD-ROMen med Windows 98 Second Edition, og deretter fjerner og installerer du ICS på nytt. Slik pakker du ut filen Iphlpapi.dll file:
 1. Klikk Start, velg Kjør, skriv inn sfc.exe i boksen Åpne, og klikk OK.
 2. Klikk Pakk ut en fil fra installasjonsdiskett.
 3. Skriv inn iphlpapi.dll i boksen Velg hvilken systemfil som skal gjenopprettes, og klikk deretter Start.
 4. I boksen Gjenopprett fra skriver du inn stasjonsbokstaven og banen til kildemappen for Windows 98 Second Edition CD-ROMen.
 5. I boksen Lagre fil i skriver du inn hele banen til mappen \Windows\System (for eksempel C:\Windows\System) og klikker OK.
 6. Klikk OK for å bruke standardmappen for sikkerhetskopi når du får melding om det.
 7. Klikk OK, og avslutt Systemfilkontroll.
 8. Fjern og installer ICS på nytt

Aktivere DHCP-tjenester på en vert

Klienten kan ikke kommunisere med vertsdatamaskinen uten en riktig IP-adresse. Hvis klientdatamaskinen ikke får en IP-adresse fra verten, kan det hende DHCP-tjenesten deaktiveres. Slik aktiverer du DHCP-tjenester på vertsdatamaskinen:
 1. Åpne mappen Tools\MTSutil\ICS på CD-ROMen med Windows 98 Second Edition.
 2. Høyreklikk filen Dhcp_on.inf, og velg deretter Installer.
 3. Start Windows på nytt.

Klientkonfigurasjon

Konfigurere klient for DHCP

Slik konfigurerer du klientdatamaskinen til å motta en IP-adresse fra vertsdatamaskinen:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, velg Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Nettverk.
 2. Velg TCP/IP-komponenten som er installert for nettverkskortet på lokalnettet.
 3. Klikk Egenskaper.
 4. I kategorien IP-adresse klikker du Motta IP-adresse automatisk.
 5. I kategorien Konfigurasjon av WINS klikker du Bruk DHCP til WINS-oppløsning.
 6. I kategorien Gateway fjerner du alle gatewayer som er installert.
 7. I kategorien Konfigurasjon av DNS klikker du Deaktiver DNS.
 8. Klikk OK og OK igjen, og klikk deretter Ja hvis du får spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt.
Hvis du foretrekker å tilordne IP-informasjon for klienten manuelt eller føler at DHCP ikke virker riktig, ser du Tilordne en statisk IP-adresse nedenfor.

Tilordne en statisk IP-adresse

Før du kan tilordne en statisk IP-adresse, trenger du DNS-konfigurasjonsinformasjonen fra Internett-leverandøren. Eller klikk Start på vertsdatamaskinen. Velg Kjør, skriv inn winipcfg, og klikk deretter OK. Velg ICShare Adapter, klikk Mer informasjon, noter DNS-serveradressen, og klikk deretter OK. Når du har DNS-innstillingen, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, velg Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Nettverk.
 2. Velg TCP/IP-komponenten som er installert for nettverkskortet på lokalnettet.
 3. Klikk Egenskaper.
 4. I kategorien IP-adresse velger du Angi en IP-adresse.
 5. I boksen IP-adresse skriver du inn 192.168.0.x (der x er et tall mellom 2 og 254).

  Obs! IP-adressen skal være en som ikke brukes av en annen datamaskin på lokalnettet.
 6. I boksen Nettverksmaske skriver du inn 255.255.255.0.
 7. I kategorien Konfigurasjon av WINS velger du Deaktiver WINS-oppløsning.
 8. I kategorien Gateway skriver du inn 192.168.0.1 i boksen Ny gateway, og deretter klikker du Legg til.
 9. I kategorien Konfigurasjon av DNS velger du Aktiver DNS og skriver inn navnet på vertsdatamaskinen i boksen Vert.

  Obs! Du kan la boksen Domene være tom. Merk at det skilles mellom store og små bokstaver i datamaskinnavnet.
 10. I boksen Søkerekkefølge for DNS-server skriver du inn IP-adressen for vertsdatamaskinen (vanligvis 192.168.0.1), og deretter klikker du Legg til.Obs! Hvis IP-adressen for verten ikke virker som den skal, prøver du å bruke Internett-leverandørens IP-adresse for DNS-server.

 11. Klikk OK, klikk OK igjen, og klikk deretter Ja hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner en statisk IP-adresse, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
230150 How to Configure a Permanent IP Address for Network Devices

Verten tilkobles Internett, men ikke klienten

Test lokalnett- og Internett-tilkoblinger med verten tilkoblet Internett ved å følge disse fremgangsmåtene:
 • Bruke Winipcfg

  Slik bruker du Winipcfg til å kontrollere IP-adressen:

  1. Klikk Start, velg Kjør, skriv inn winipcfg, og klikk deretter OK.
  2. I boksen Ethernet Kortinformasjon velger du kortet.
  3. Klikk Frigi, klikk Forny, og klikk deretter OK.
  Hvis IP-adressen for nettverkskortet er 192.168.0.x (der x er et tall mellom 2 og 254), mottok klienten en IP-adresse fra verten.

  Hvis klienten ikke mottar en IP-adresse fra verten, kan det hende du må aktivere DHCP-tjenesten på verten eller tilordne klienten en statisk IP-adresse manuelt.

 • Pinge IP-adressen til verten

  Slik bruker du Ping-kommandoen til å kontrollere funksjonaliteten til TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol):
  1. Klikk Start, velg Programmer, og velg deretter MS-DOS-ledetekst.
  2. Skriv inn ping 192.168.0.1 ved ledeteksten, og trykk ENTER.
  3. Skriv inn exit ved ledeteksten, og trykk ENTER for å gå tilbake til Windows.
  Hvis du får et svar, kan klientdatamaskinen kommunisere med vertsdatamaskinen via lokalnettet med TCP/IP.

  Hvis du ikke får et svar, feilsøker du problemet som et generelt problem med nettverkstilkobling i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om problemer med nettverkstilkobling i Windows, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  192534 Troubleshooting Windows 95/98 Network Connection Problems
 • Pinge IP-adressen på Internett

  Hvis du vil pinge IP-adressen til et webområde på Internett, må du først få IP-adressen til webområdet fra verten. Slik mottar du IP-adressen til et webområde:

  1. Klikk Start, velg Programmer, og velg MS-DOS-ledetekst på vertsdatamaskinen.
  2. Skriv inn ping <navn på webområde> ved ledeteksten (der <navn på webområde> er URL-adressen (Uniform Resource Locator) til webområdet, og trykk deretter ENTER.Obs! Noen webområder (for eksempel www.microsoft.com) svarer kanskje ikke. Hvis dette skjer, prøver du et annet webområde.

  3. Hvis webområdet svarer, skal du motta følgende melding:
   pinging <navn på webområde> [xxx.xxx.xxx.xxx]...
   <Navn på webområde> er URL-adressen (Uniform Resource Locator) til webområdet, og xxx.xxx.xxx.xxx er IP-adressen til webområdet.
  4. Skriv ned denne IP-adressen for senere bruk.
  Når du har mottatt IP-adressen til et webområde, følger du denne fremgangsmåten for å teste TCP/IP-tilkoblingen på klienten:

  1. Klikk Start, velg Programmer, og velg deretter MS-DOS-ledetekst på klientdatamaskinen.
  2. Skriv inn ping xxx.xxx.xxx.xxx ved ledeteksten (der xxx.xxx.xxx.xxx er IP-adressen til webområdet), og trykk ENTER.
  3. Skriv inn exit, og trykk ENTER for å gå tilbake til Windows.
  Hvis du får et svar, kan klientdatamaskinen kommunisere med Internett via lokalnettet med TCP/IP.

  Hvis du ikke får et svar, ser du avsnittet Vertskonfigurasjon nevnt tidligere i denne artikkelen hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og feilsøker problemer med vertsdatamaskinen.

 • Pinge Internett-navn

  Hvis klienten kan pinge IP-adressen til et webområde, bruker du Internett-navnet til å teste DNS-konfigurasjonen med ping. Slik gjør du dette:
  1. Klikk Start, velg Programmer, og velg deretter MS-DOS-ledetekst.
  2. Skriv inn ping <navn på webområde> ved ledeteksten (der <navn på webområde> er URL-adressen (Uniform Resource Locator) til webområdet), og trykk ENTER.

   Obs! Noen webområder (for eksempel www.microsoft.com) svarer kanskje ikke. Hvis dette skjer, prøver du et annet webområde.
  Hvis du får et svar, er verts- og klientdatamaskinen konfigurert og virker som de skal. Obs! Hvis du fortsatt ikke kan åpne et webområde med navnet i Web-leseren, sjekker du Web-leserens tilkoblingsinnstillinger og kontrollerer at den er konfigurert til å bruke lokalnettet til å koble til, og at ingen proxy-servere er konfigurert.

 • Åpne IP-adresse i Web-leser

  Slik tester du Web-leseren ved å prøve å åpne et webområde med IP-adressen:

  1. Klikk Start, velg Kjør, skriv inn http://xxx.xxx.xxx.xxx (der xxx.xxx.xxx.xxx er IP-adressen til webområdet), og klikk deretter OK.
  Hvis webområdet vises, virker Web-leseren som den skal, og det kan hende det er problemer med DNS-oppløsningen (Domain Name Server).

  Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av DNS, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  229974 Connection Error Messages When You Use ICS with an FQDN
  Hvis webområdet ikke vises, kan det hende at det er problemer med Winsock på datamaskinen.

  Hvis du vil ha informasjon om mulige Winsock-problemer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  188952 "Internal Error Occurred" Error Message Using Internet Explorer

Skadde registernøkler

Dette problemet kan oppstå hvis én eller flere registernøkler skades. Slik løser du dette problemet:
 1. Skriv ned beskrivelsen av alle protokollene som er oppført i Nettverksegenskaper.
 2. Åpne følgende nøkkel i Registerredigering:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  nnnn er et inkrementelt tall med fire siffer som begynner på 0000.

 3. Kontroller antallet undernøkler i mappen NetTrans mot antallet protokollforekomster installert i nettverkskonfigurasjonen. Det skal være én undernøkkel for hver protokoll som er installert.

  Hvis det finnes flere nøkler enn protokoller i Nettverksegenskaper, avinstallerer du ICS. Eksporter en kopi av NetTrans-nøkkelen, og slett deretter NetTrans-nøkkelen fra registret. Dette kan fjerne alle komponentene fra nettverkskonfigurasjonen, unntatt kortene som er installert.
 4. For å bygge opp NetTrans-nøkkelen på nytt dobbeltklikker du Nettverk i kontrollpanelet, og deretter klikker du Legg til i kategorien Konfigurasjon. Klikk Klient, klikk Legg til, klikk Klient for Microsoft-nettverk, og klikk deretter OK. Når du kommer tilbake til skjermen for nettverkskonfigurasjon, har standardprotokollen blitt lagt til, og NetTrans-nøkkelen er bygd på nytt, slik at det bare er én undernøkkel for hver protokoll som er installert.
 5. Kontroller registret igjen for å være sikker på at det bare er én NetTrans-undernøkkel for hver protokoll som er installert. Hvis dette er tilfelle, installerer du ICS på nytt på verten og kontrollerer om problemet er løst.
w98seicsfaq tshoot
Egenskaper

Artikkel-ID: 238135 – Forrige gjennomgang: 02/20/2003 13:20:25 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbenv kbhowto kbnetwork kbtshoot KB238135
Tilbakemelding