Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

To Åpne- eller Lagre-dialogbokser vises i Internet Explorer når visse websider åpnes

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Det kan hende at to forekomster av dialogboksene Åpne eller Lagre vises når du bruker Internet Explorer til å koble deg til visse websider når følgende er tilfelle:
  • Verken et filnavn eller en filtype er angitt i URL-adressen (webadressen) til en GET-forespørsel.

    – og –

  • Serveren svarer med både et registrert "Content-Type"-hode og hodet "Content-Disposition: attachment; filename=" som angir filnavnet du vil ha.
Mer informasjon
Siden verken et filnavn eller en filtype er definert i URL-adressen for GET-forespørselen, vet ikke Internet Explorer hvilken datatype som kan forventes i svaret. Internet Explorer angir derfor en standard Octet-Stream-datatype.

Denne datatypen gjør at Internet Explorer viser dialogboksen Åpne eller Lagre med filnavninformasjonen som indikerer ASP- (Active Server Pages), CGI- (Common Gateway Interface) eller PerlScript-filen som ble funnet i URL-adressen til GET-forespørselen.

Hvis du åpner dokumentet, kontrollerer Internet Explorer datatypen som er angitt for Octet-Stream. Siden dette er en tvetydig datatype, og det ikke finnes filnavn- eller filtypeinformasjon i URL-adressen, søker Internet Explorer etter andre hoder og finner hodene "Content-Type" og "Content-Disposition: attachment; filename= ".

Siden filnavnet og filtypen er angitt i hodet "Content-Disposition: attachment; filename=" og datatypen er definert i "Content-Type"-hodet, får du dialogboksen Åpne eller Lagre på nytt, med riktig filnavninformasjon.

Du kan løse dette problemet i Internet Explorer 5.5 bare ved å oppgradere til Service Pack 2.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om et lignende problem, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
303750 Feil filnavn i dialogboksene for å åpne eller lagre filer (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 238588 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 15:26:02 – Revisjon: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB238588
Tilbakemelding