Avslutningstillegg for Windows 98 Second Edition

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO239887
Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Det kan hende du opplever ett eller flere av følgende symptomer når du velger ett av alternativene i dialogboksen Avslutt Windows.
 • Hvis du velger Slå av datamaskinen? og deretter klikker Ja, kan det hende at datamaskinen ikke svarer (henger), samtidig som at følgende feilmelding vises:
  Windows avsluttes.
 • Hvis du velger Starte maskinen på nytt i MS-DOS-modus? og deretter klikker Ja, kan det hende at datamaskinen "henger", og at skjermen blir helt "blank".
 • Hvis du velger Slå av maskinen? eller Starte maskinen på nytt i MS-DOS-modus? og deretter klikker Ja samtidig som hurtigavslutningsfunksjonen er aktivert, kan det hende datamaskinen starter på nytt i stedet for å slå seg av.
Årsak
Problemet kan oppstå på grunn av følgende:
 • Det kan hende datamaskinen "henger" ved avslutningsskjermen midlertidig på grunn av at Apmbatt.sys-komponenten ikke svarer på avslutningsforespørselen fra operativsystemet og derfor går inn i en uendelig sirkel.

  - eller -
 • Datamaskinen henger samtidig som det vises en svart skjerm. Dette kan skyldes måten IRQ-kriteriene for skjermkortet er konfigurert på ved oppstart og deaktivert under avslutning av Pci.vxd-komponenten.

  - eller -
 • Hurtigavslutningsfunksjonen som ble endret av Msconfig.exe, inneholder en kodebane som datamaskinen kan starte på nytt i i stedet for å slå seg av på riktig måte eller starte på nytt i MS-DOS-modus.
Obs! Avslutningstillegget ble oppdatert i november 1999 for å løse problemet med stadige avslutningsfeil ved enkelte Windows-installasjoner. På grunn av tilleggsfunksjonaliteten i denne oppdateringen kan det hende at den ikke vises som installert i Windows Update, selv om den opprinnelige versjonen av tillegget er installert fra før.
Løsning
Avslutningstillegget for Windows 98 Second Edition tar for seg avslutningsproblemer på datamaskiner med spesifikk maskinvare- og programvarekonfigurasjon som kjører Windows 98 Second Edition.

Microsoft anbefaler at du løser disse problemene ved å følge fremgangsmåten i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
238096 How to Troubleshoot Windows 98 Second Edition Shutdown Problems
Etter at du har fulgt fremgangsmåten beskrevet i artikkelen nevnt ovenfor, og hvis du fortsatt har problemer med å avslutte Windows, laster du ned og installerer avslutningstillegget for Windows 98 Second Edition fra ett av følgende Web-områder:

Den engelske versjonen av denne programvareoppdateringen bør ha følgende filattributter eller senere:
  Dato   Tid   Versjon    Størrelse   Filnavn  ---------------------------------------------------  08/11/99 10:32a 4.10.2223   59,392 Msconfig.exe  08/11/99 10:41a 4.10.2223   65,919 Pci.vxd  08/11/99 10:46a 4.10.2223   4,384 Apmbatt.sys  04/23/99 10:22p 4.10.2222  125,057 Configmg.vxd  07/22/99 11:12a        240,797 Tshoot98.chm
Oppdatering 11/99 la til følgende:
  Dato   Tid   Versjon    Størrelse   Filnavn  ---------------------------------------------------  09/28/99 6:35p 4.10.2223  37,547 Vpowerd.vxd
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft Windows 98 Second Edition.
Mer informasjon
Avslutningstillegget i Windows 98 Second Edition inneholder også en oppdatert feilsøkingsfunksjon for oppstarts- og avslutningsproblemer. Hurtigavslutningsfunksjonen er ikke lenger tilgjengelig i Systemkonfigurasjon (Msconfig.exe). Denne oppdateringen kontrollerer at riktig versjon av Configmg.vxd er installert på datamaskinen, og erstatter tidligere versjoner med versjonen i Windows 98 Second Edition.
hangs freeze freezes lock locks up exit turn off manually shuts down crash crashes
Egenskaper

Artikkel-ID: 239887 – Forrige gjennomgang: 02/03/2011 14:39:00 – Revisjon: 1.5

 • kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix KB239887
Tilbakemelding