På Windows 7 vises kanskje ikoner for WSD-enheter feilaktig som en annen klasse under Enheter og skrivere

Symptom
En WSD-enhet (Web Services for Devices) viser kanskje feil ikon når den vises i Enheter og skrivere. En WSD-skriver har for eksempel kanskje et serverikon som vises under Enheter, i stedet for et skriverikon som vises under Skrivere og telefakser.
Årsak
Dette problemet skyldes en feil Device Stage-pakke utgitt av Microsoft som var tilgjengelig mellom 8. og 22 juni 2010.
Løsning
Du kan løse dette problemet ved å tømme Device Stage Metadata Store og laste ned nye pakker. Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger trinnene i denne veiviseren.
Obs!  Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller på en CD, slik at du kan kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Bruk denne fremgangsmåten til å løse dette problemet selv:

1.       Åpne en hevet ledetekst (Administrator).

2.       Skriv inn del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*", og trykk Enter.

3.       Skriv inn J for meldingen Er du sikker (J/N), og trykk Enter.

4.       Du må kanskje skrive J for å bekrefte flere slettinger, avhengig av antallet Device Stage-pakker som finnes på datamaskinen. (De vil alle bli lastet ned på nytt av Windows.)
 

Denne fremgangsmåten sletter innholdet i hurtigbufferen som inneholder den gale pakken, og får Windows 7 til å laste ned de riktige pakkene på nytt med riktige enhetsmetadata.
fixit fix it
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2403006 – Forrige gjennomgang: 06/30/2011 16:02:00 – Revisjon: 1.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme KB2403006
Tilbakemelding