Slik feilsøker du problemer når du installerer eller avinstallerer programmer på en Windows-basert datamaskin

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Når du prøver å installere, avinstallere eller oppdatere et program på en Windows-basert datamaskin, kan en av følgende feilmeldinger vises:

Feilmelding 1
Får ikke tilgang til Windows Installer-tjenesten.
Feilmelding 2
Windows Installer-tjenesten kunne ikke startes.
Feilmelding 3
Kan ikke starte Windows Installer-tjenesten på lokal datamaskin. Error 5: Ikke tilgang.

Årsak
Installasjons- eller avinstallasjonsprosessen av et program kan mislykkes av flere årsaker. Denne artikkelen tar for seg følgende problemer (Klikk hvert problem for relatert løsning):
 • Problemer med Windows Installer
 • Det kan hende at installasjon eller oppdatering av programmer i Windows ikke er fullført
 • Avinstallering av programmer i Windows er kanskje ikke fullført
Løsning

Løs problemet automatisk

Løs problemet manuelt

For å løse denne typen problemer, følger du trinnene som er angitt nedenfor:

Viktig! Du må logge på datamaskinen ved hjelp av en administratorkonto. Du må være pålogget en datamaskin som har en konto med administratorrettigheter for å utføre mye av fremgangsmåtene i denne artikkelen. Bruk denne fremgangsmåten for å finne ut om du bruker en konto med administratorrettigheter:
I Windows XP eller i Windows Server 2003
 1. Åpne dialogboksen Dato og klokkeslett.
  1. Klikk Start og deretter Kjør.
  2. Skriv inn følgende kommando i dialogboksen Kjør og klikk OK:
   timedate.cpl
 2. Bruk en av disse fremgangsmåtene, avhengig av resultatet.
  • Hvis dialogboksen Egenskaper for dato og klokkeslett vises, er du allerede pålogget som administrator. Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen Egenskaper for Dato og klokkeslett.
  • Følgende melding vises hvis du ikke er logget på som administrator.

I Windows Vista og Windows 7
 1. Åpne dialogboksen Dato og klokkeslett.
  1. Klikk Start.
  2. Skriv inn følgende kommando i boksen Start søk eller i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på ENTER:
   timedate.cpl
   Dialogboksen Dato og klokkeslett åpnes.
 2. Klikk Endre dato og klokkeslett i dialogboksen Dato og klokkeslett. Når dialogboksen Brukerkontokontroll åpnes, klikker du Fortsett.
 3. Gjør nå ett av følgende avhengig av hva som skjer når du klikker Fortsett:
  • Hvis du ikke blir spurt om passordet
   Du er allerede logget på med en administratorkonto. Klikk Avbryt to ganger for å lukke dialogboksen Dato og klokkeslett. Du er nå klar til å fortsette med denne oppgaven.
  • Hvis du blir spurt om passordet
   Du er ikke logget på med en administratorkonto.

Problemer med Windows Installer

Windows Installer-motoren kan være skadet, installert feil eller deaktivert. Dette kan forårsake installasjonsproblemer.

Obs! Windows Installer-motoren administrerer installasjonen av programvare, tillegg og sletting av programvarekomponenter, overvåker filer og har grunnleggende feilgjenoppretting ved hjelp av tilbakerulling.

Bruk disse metodene til å finne Microsoft Installer-problemer som kan forårsake problemer når du installerer, avinstallerer eller oppdaterer programmer. Begynn med metode 1. Følg fremgangsmåten i den metoden, og gå til den neste metoden hvis problemet ikke løses.

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Metode 1: Finn ut om Windows Installer-motoren fungerer

 1. Klikk Startstartknappen, skriv inn cmd i boksen Søk eller klikk Kjør og skriv deretter cmd i dialogboksen (Windows XP eller Windows Server 2003), og trykk deretter Enter for å åpne vinduet Ledetekst.
 2. Skriv inn MSIExec ved ledeteksten, og trykk deretter Enter.
 3. Hvis MSI-motoren fungerer, bør det ikke vises noen feilmeldinger. Hvis du får en feilmelding, skriver du den ned. Hvis du vet hvordan man bruker søkemotorer, kan du bruke feilmeldingen til å finne ytterligere innhold for å feilsøke problemet.
 4. Prøv å installere eller avinstallere på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du til metode 2.


Metode 2: Undersøk at Windows Installer-tjenesten ikke er satt som deaktivert

 1. Klikk Startstartknappen, skriv inn services.msc i boksen Søk eller klikk Kjør og skriv deretter services.msc i dialogboksen (Windows XP eller Windows Server 2003), og trykk deretter Enter for å åpne Tjenester.
 2. Høyreklikk Windows Installer-tjenesten, og klikk deretter Egenskaper.
 3. Hvis boksen Oppstartstype er satt til Deaktivert, endrer du den til Manuelt.
 4. Klikk OK for å lukke egenskapsvinduet.
 5. Høyreklikk Windows Installer-tjenesten, og klikk deretter Start. Tjenesten bør starte uten problemer.
 6. Prøv å installere eller avinstallere på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du til metode 3.

Metode 3: Undersøk din versjon av Windows Installer, og oppgrader til nyeste versjon hvis det trengs

Viktig! Denne metoden gjelder kun for Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 og Windows Server 2008.
 1. Klikk Startstartknappen, skriv inn cmd i boksen Søk eller klikk Kjør og skriv deretter services.msc i dialogboksen (Windows XP eller Windows Server 2003), og trykk deretter Enter for å åpne vinduet Ledetekst.
 2. Skriv inn MSIExec i vinduet Ledetekst, og trykk deretter Enter. Hvis MSI-motoren fungerer, bør det ikke vises feilmeldinger, og en separat dialogboks bør åpnes. Denne viser MSI-versjonen.
 3. Hvis installer-versjonen ikke er 4.5, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base for å få informasjon om hvordan du kan laste ned Windows Installer 4.5:
 4. Prøv å installere eller avinstallere på nytt.

Hvis problemet vedvarer, går du til metode 4.


Metode 4: Registrert installermotoren på nytt

Viktig! Denne metoden gjelder kun for Windows XP og Windows Server 2000.
 1. Klikk Start, klikk Kjør og skriv inn cmd i dialogboksen, og klikk deretter Ledetekst.
 2. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommandoer og trykker deretter ENTER etter hver linje:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. Prøv å installere eller avinstallere på nytt.

Det kan hende at installering eller avinstallering av programmer i Windows ikke er fullført

Det kan hende at metoden som brukes til å installere eller oppdatere programmet, ikke er fullført

Det finnes flere metoder som kan brukes til å installere, avinstallere eller oppdatere et program. I tillegg kan det hende at metoden eller metodene som brukes ikke er startet eller fullført. Følgende er vanlige metoder som brukes til å installere programvare:
 • Sett inn CD- eller DVD-media og la installasjonen starte automatisk.
 • Åpne CD-en, DVD-en, det flyttbare mediet eller en annen plassering hvor programinstallasjonsfilene er lagret, og dobbeltklikk installasjonsprogrammet. Installasjonsfilen er vanligvis:
  • Autorun eller Autorun.exe
  • Setup eller Setup.exe
  • Install eller Install.exe
 • Klikk Kjør når du laster ned programmet fra et Internett-webområde.

Det kan hende at installasjonsmediet ikke kan leses

Installasjonsmedier som CD og DVD-media kan være skitne, ripete og umulige å lese av CD- eller DVD-leseren og føre til problemer med installasjon, fjerning eller oppdatering.

Metode 1: Rengjør CD-en eller DVD-en du bruker til installasjonen (Dette gjelder kun hvis du bruker en CD eller en DVD.)

Rengjør CD- eller DVD-mediet. Gjør dette ved hjelp av et rensesett for CD-er eller DVD-er. Du kan også tørke forsiktig av den blanke siden av platen med en myk bomullsklut. Ikke bruk papirkluter. De kan ripe plastiken. Tørk fra midten av platen og utover når du rengjør den. Ikke bruk sirkelbevegelser. Hvis problemet vedvarer, rengjør du platen med en fuktig klut eller et eget CD- eller DVD-rensemiddel. Tørk platen godt før du setter den inn i stasjonen.

Metode 2: Kopier installasjonsfilene til datamaskinen

Kopier installasjonsfilene til en lokal harddisk på datamaskinen eller til annet, flyttbart media. Legg merke til plasseringen, og kjør installasjonen fra den plasseringen. Installasjonsfilen kalles vanligvis Autorun.exe eller Setup.exe. Men dette kan variere. Hvis du ikke er sikker, kan du se på Readme-filen i mappen for å finne ut hvordan installasjonen skal kjøres. Hvis en kjørbar fil (.EXE) er tilgjengelig, anbefaler vi ikke at du kjører .MSI-filer direkte uten spesifikke instruksjoner fra leverandøren.

Metode 3: Anskaff en ny versjon av installasjonspakken

Hvis du forsøkte å installere fra en CD eller DVD, kan du gjøre følgende:
 • Undersøk programvareprodusentens webområde for å se etter en nyere versjon av programvarepakken. Last ned og installer den nye versjonen.
 • Hvis du allerede har den nyeste versjonen, kan du forsøke å laste ned programmet fra produsentens webområde og kjøre installasjonen.

Avanserte brukere Hvis det trengs flere CD-er eller DVD-er, anbefaler vi at du kopierer alle diskene til den samme mappen, i motsatt rekkefølge (høyeste disknummer først). Vær forberedt på å godkjenne at filer overskrives hvis du blir bedt om det, og installer deretter fra den plasseringen.


Nedlastede eller kopierte installasjonsfiler kan være skadet.

Metode 1: Kopier installasjonsfilene til datamaskinen

Kopier installasjonsfilene til en lokal harddisk på datamaskinen eller til annet, flyttbart media. Legg merke til plasseringen, og kjør installasjonen fra den plasseringen. Installasjonsfilen kalles vanligvis Autorun.exe eller Setup.exe. Men dette kan variere. Hvis du ikke er sikker, kan du se på Readme-filen i mappen for å finne ut hvordan installasjonen skal kjøres. Hvis en kjørbar fil (.EXE) er tilgjengelig, anbefaler vi ikke at du kjører .MSI-filer direkte uten spesifikke instruksjoner fra leverandøren.
 • Hvis du installerer et program fra Internett, kan du laste ned filen på nytt (velg Lagre istedenfor Kjør i dialogboksen for nedlasting), lagre filen til en mappe på en lokal harddisk på datamaskinen eller annet flyttbart media og kjør installasjonen fra den plasseringen.
 • Hvis installasjonsfilene ligger på et nettverk (for eksempel et bedriftsnettverk), kan du kopiere alle filene til en mappe på en lokal harddisk på datamaskinen og deretter kjøre installasjonen fra den plasseringen.

Metode 2: Anskaff en ny versjon av installasjonspakken

Hvis det har gått en stund mellom da du lastet ned pakken og da du prøvde å installere den, gjør du følgende:
 • Undersøk programvareprodusentens webområde for å se etter en nyere versjon av programvarepakken. Last ned og installer den nye versjonen.
 • Hvis du allerede har den nyeste versjonen, kan du forsøke å laste ned programmet på nytt og kjøre installasjonen.

Programmer som kjører på datamaskinen kan forstyrre installasjonsprosessen

Deaktiver programmer som kan forstyrre installasjonsprosessen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk StartStartknapp, skriv inn msconfig i Start søk-boksen, og klikk deretter msconfig.exe.

  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter.
 2. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter for å fjerne merket ved Last inn oppstartselementer.
 3. Klikk Tjenester, Skjul alle Microsoft-tjenester og klikk Deaktiver alle.
 4. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.
 5. Forsøk å kjøre programvareinstallasjonen på nytt.
 6. Når du er ferdig med å feilsøke problemet, må du starte datamaskinen på nytt i vanlig oppstartsmodus. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk StartStartknapp, skriv inn msconfig i Start søk-boksen, og klikk deretter msconfig.exe.

   Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter.
  2. Klikk Normal oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter OK og Start på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker MSConfig, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

Avinstallering av programmer i Windows er kanskje ikke fullført

Prøv å installere, avinstallere eller oppdatere programmer med en annen metode i Windows

Et program kan vanligvis avinstalleres på flere måter. Prøv følgende metoder. Hvis en metode ikke løser problemet, går du til neste metode.

Metode 1: Bruk programmets alternativ for avinstallering (hvis tilgjengelig)
 1. Klikk Startstartknapp, og velg deretter Alle programmer.
 2. Velg mappen for programmet du forsøker å avinstallere, og åpne mappen.
 3. Hvis det finnes et alternativ for avinstallasjon, kan du forsøke å bruke den til å avinstallere programmet.

Hvis problemet vedvarer, går du til metode 2.

Metode 2: Bruk alternativer i kontrollpanel
 1. Klikk StartStartknapp, klikk Kontrollpanel, klikk Legg til og fjern programmer eller Programmer og funksjoner og klikk deretter Avinstaller et program.
 2. Velg programmet, og klikk deretter Avinstaller. Følg trinnene for å avinstallere programmet.

Mer hjelp til problemer med installering, avinstallering eller oppdatering

Hvis du har fulgt disse fremgangsmåtene og problemet vedvarer, kan det hende du må kontakte Microsoft brukerstøtte for ytterligere hjelp. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan kontakte Microsofts kundestøtte, går du til følgende Microsoft-webområde: Kostnader kan påløpe.Du kan også besøke et Microsoft-fellesskap hvor du kan stille spørsmål og få svar fra andre brukere gratis. Microsoft-fellesskapet er et brukerstøtteforum for forbrukerkunder. Hvis du vil besøke Microsoft-fellesskapet, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Avanserte brukere

Obs! Følgende fremgangsmåter er kun egnet for avanserte brukere.

Avinstallere programmet manuelt

Du vil kanskje kunne avinstallere manuelt noen deler av programmet ved hjelp av Windows-grensesnittet. Det kan for eksempel hende du kan manuelt slette programfiler og mapper. Siden fremgangsmåtene kan være ulike, avhengig av Windows-versjon og programmet du vil avinstallere, gis ingen utdypende fremgangsmåter i denne artikkelen. Hvis du ikke er godt nok kjent med programmet du forsøker å avinstallere til å identifisere filene og mappene for programmet, anbefaler vi ikke at du prøver denne metoden. Vanligvis risikerer du å skade operativsystemet når du begynner å manuelt slette programfiler og mapper. Denne fremgangsmåten bør brukes på egen risiko.

Hvis du vurderer å manuelt avinstallere programmet, bør du huske følgende:
 • Du bør forsøke å avinstallere programmet på vanlig måte før du bruker denne fremgangsmåten. Du kan for eksempel bruke Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.
 • Du bør opprette et systemgjenopprettingspunkt før du bruker denne fremgangsmåten.
 • Du bør flytte personlige data eller dokumenter som kan ha havnet i programmets installasjonsmappe før du begynner. Du kan for eksempel flytte dem til Dokumenter-mappen.
 • Hvis du ikke kan slette en programfil manuelt, kan det bety at filen er i bruk eller at et annet program åpner filen og ikke lar deg slette den. Det kan for eksempel hende at antivirus-programvare åpner filen. Når et antivirusprogram åpner en programfil og gjør det umulig å slette en fil, er det sannsynlig at den samme antivirusprogramvaren hindret deg i å avinstallere programmet på tradisjonell måte.

Kontroller for fil- eller mappenavnene som er lengre enn 260 tegn

Hvis du vil ha mer informasjon om maksimal banelengde, kan du gå til følgende Microsoft Developer Network-webområde (MSDN):

Aktivere MSI-logging og lese de detaljerte MSI-loggfilene

De fleste programmer oppretter en installasjonslogg. Hvis du ikke finner en logg, kan du aktivere MSI-logging. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer logging for Windows Installer, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: 223300 Aktivere logging av Windows Installer

Obs! Hvis du kjører MSI-en uten bootstrappingprogrammet (.exe), kan du legge til parametere for detaljert logging. For eksempel:
Msiexec bane\din_msi.msi /L*v bane\din_msi_log.txt
Hvis du vil ha en liste over msiexec ledetekstparametre, kan du gå til følgende Microsoft Developer Network-webområde (MSDN):En mislykket installasjon vil vanligvis logge Returverdi 3 når problemet oppståd og installasjonstilbakerullingen begynner. BEskrivelsen av feilen vil vises umiddelbart før loggoppføringen Returverdi 3.

Verktøyet Wilogutl.exe kan være nyttig ved analyse av loggfiler fra en Windows Installer-installasjon. I tillegg kan verktøyet foreslå løsninger på feil som finnes i en loggfil. Verktøyet Wilogutil.exe er tilgjengelig i det nyeste Microsoft Windows Software Development Kit.

Dette er et eksempel på hvordan verktøyet Wilogutl.exe kan brukes:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\


Referanser
Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du kan installere eller avinstallere et program, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:


Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2438651 – Forrige gjennomgang: 10/01/2013 01:57:00 – Revisjon: 10.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651
Tilbakemelding