Utvide loggingen når installasjonen av Windows 20000 er i grafikkmodus

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO243996
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Hva gjør jeg hvis jeg vil utvide loggingen av installasjonen av Windows 2000 når den er i grafikkmodus?


Obs! Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du redigerer Windows-registret. Før du gjør noen endringer, er det veldig viktig at du vet hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå feil. Du finner mer informasjon om dette i avsnittet "Gjenopprette registret" og "Gjenopprette en registernøkkel" i hjelpen til programmet regedt32.exe.
Løsning
Sammendrag:
Når installasjonsprogrammet for Windows 2000 er i grafikkmodus, blir det lagret informasjon om installasjonen av enheter og driverrutiner i filen SETUPAPI.LOG i mappen %SystemRoot%. Hvis du utvider denne loggingen, blir det lettere å finne feil som oppstår under installasjonen.

Legg merke til at dette er mest nyttig hvis du installerer flere identiske systemer og feilen oppstår på flere datamaskiner.

Mer informasjon:
Advarsel! Feil bruk av Registerredigering kan føre til alvorlige feil som krever at operativsystemet må installeres på nytt. Microsoft kan ikke garantere at problemer som har oppstått på grunn av feil bruk av Registerredigering, kan repareres.
Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Du finner mer informasjon om hvordan du redigerer registret, i avsnittene "Endre nøkler og verdier" i hjelpen til regedit.exe, og i avsnittet om å legge til og slette informasjon i registret og om å redigere registerinformasjon i hjelpen til regedt32.exe.
Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer registret før du endrer noe. Hvis du har Windows NT, anbefaler vi også at du oppdaterer gjenopprettingsdiskettene (ERD, Emergency Repair Disk).

Hvis du vil utvide loggingen, legger du til følgende nøkkel i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Navn på verdi: LogLevel
Type data: REG_DWORD
Verdi: 0xFFFF

Denne nøkkelen må legges til i registret før den grafiske delen av installasjonen starter (rett etter tekstmodus).
Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette, på følgende adresse:

Du kan også la installasjonsprogrammet legge til denne nøkkelen automatisk.
Obs! Denne metoden krever at du endrer installasjonsfilene til Windows 2000. Hvis disse filene ikke finnes på en delt ressurs på en nettverksserver, må du
kopiere mappen I386 fra Windows 2000-CD-ROMen til den lokale harddisken. Lag en kopi av filen HIVESFT.INF før du endrer noe.
Slik gjør du:

1. Finn filen HIVESFT.INF i mappen I386 på den lokale harddisken eller på ressursen på nettverksserveren.
2. Åpne filen HIVESFT.INF i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, og finn følgende linje: HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","DriverCachePath",0x00020002,"%SystemRoot%\Driver
Cache"
3. Legg til denne linjen under linjen i trinn 2:
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","LogLevel",0x00010003,0xFFFF
Obs! Du kan bruke linjeskift på disse to linjene slik at de skal være lettere å lese, men de må stå på to separate linjer.
4. Når du har lagt til linjene ovenfor, kontrollerer du at linjene ser ut som i eksemplet nedenfor før du lagrer filen:
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","DriverCachePath",0x00020002,"%SystemRoot%\Driver Cache"
; added the following line
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","LogLevel",0x00010003,0xFFFF
; ends here
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\BaseWinOptions",,0x00000012
5. Lagre filen, og avslutt tekstredigeringsprogrammet.

Alle installasjoner du utfører med dette settet installasjonsfiler, utvider loggingen i filen SETUPAPI.LOG. Du kan kontrollere at utvidet logging er aktivert, ved å trykke SKIFT+F10 for å starte en ledetekst under den grafiske delen av installasjonen. Start deretter programmet REGEDT32.EXE for å kontrollere at verdien er lagt til i registret.

Legg merke til at prosedyren ovenfor gjør at filen SETUPAPI.LOG blir større. Vanligvis er størrelsen omtrent 4 MB.

Annet:
Denne artikkelen er basert på følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel:
(Obs! Teksten er på engelsk.)

Egenskaper

Artikkel-ID: 243996 – Forrige gjennomgang: 02/06/2014 09:15:00 – Revisjon: 2.2

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • kbnosurvey kbarchive KB243996
Tilbakemelding