Slik feilsøker du problemer med Office 2000-installasjonen fra en CD

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.

Hvis du vil ha en Microsoft Office XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 266700 OFFXP: Feilsøking i forbindelse med installasjon fra CD-ROM
Hvis du vil ha en Microsoft Office 95-versjon av denne artikkelen, kan du se 174713.
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder informasjon om å feilsøke problemer som kan oppstå når du installerer programmene som er oppført i begynnelsen av denne artikkelen, fra CD-ROM.
Mer informasjon
Fremgangsmåtene i denne artikkelen hjelper deg med å kontrollere at CD-ROM-stasjonen eller DVD-ROM-stasjonen kan lese CD-ROMen eller DVD-ROMen på riktig måte.

Kontrollere og rengjøre platen

Hvis du vil kontrollere at CD-ROMen eller DVD-ROMen er ren og ikke ripet, sjekker du den blanke siden av platen. Rengjør platen ved å tørke av den med en myk klut i en rett linje. Start fra midten av platen og tørk utover mot kanten. Hvis du ikke kan se noen riper, og hvis feilen fortsatt oppstår etter at du har rengjort platen, følger du fremgangsmåten i neste avsnitt. Hvis CDen ser ut til å ha riper, prøver du en ny CD.

Teste om en CD er skadet

Når du skal finne ut om CDen er skadet, følger du disse trinnene:
 1. Sett inn CDen i CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.
 2. Klikk Start og deretter Kjør. I dialogboksen Kjør skriver du inn command, og klikker OK.
 3. Endre stasjon i MS-DOS-ledeteksten til CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen (vanligvis stasjon E), og skriv inn følgende kommando:
  dir /s
Hvis en feilmelding vises, er enten CDen skadet eller CD-ROM-stasjonen kan ikke lese innholdet på hele CDen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker MS-DOS-ledeteksten, kan du se den trykte Windows-dokumentasjonen eller den elektroniske hjelpen.

Deaktivere hurtigbufferen for CD-ROM-stasjonen i Microsoft Windows 95/98/Me

Hvis feilmeldingen vises mens du leser fra en CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon mens du kjører Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me), kan du prøve å deaktivere hurtigbufferen for CD-ROM-stasjonen. Selv om stasjonen kan bli mer pålitelig når du deaktiverer hurtigbufferen, reduseres ytelsen. Bruk følgende fremgangsmåte for å deaktivere hurtigbufferen for CD-ROM-stasjonen:
 1. Klikk Start, pek på Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System i Kontrollpanel.
 3. Klikk kategorien Ytelse, og klikk Filsystem.
 4. Klikk kategorien CD-ROM, og klikk Ingen viderelesning i listen Optimaliser tilgang for.
 5. Kontroller at glidebryteren Størrelse på ekstra hurtigbuffer er plassert helt til venstre (Liten-innstillingen), og klikk deretter OK.

Deaktivere Smartdrv.exe (bare Windows 95 og Windows 98)

Hvis du bruker drivere i realmodus for CD-ROM-stasjonen mens du kjører Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98, kan det hende at stasjonen hurtigbufres via Smartdrv.exe-programmet. Hvis dette er tilfellet, merker du linjen som vedrører Smartdrv.exe-programmet, i Autoexec.bat-filen ved å skrive inn REM i begynnelsen av linjen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du sysedit, og deretter klikker du OK.
 3. Undersøk Autoexec.bat-filen. Se etter en linje som refererer til Smartdrv.exe-filen, for eksempel:
  C:\WINDOWS\Smartdrv.exe
  Merk denne linjen ved å skrive inn REM i begynnelsen av linjen.
 4. Klikk Avslutt for å avslutte Konfigurasjonsredigering. Når du blir bedt om å lagre endringene, klikker du Ja.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
132882 Datamaskinen henger ved kopiering av data fra CD-ROM-stasjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Installere CD-ROM-drivere i realmodus (bare Windows 95 og Windows 98)

Du må kanskje installere drivere i realmodus for CD-ROM-stasjonen under Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98 når du feilsøker problemer som oppstår når du installerer programmene som er oppført i begynnelsen av denne artikkelen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer CD-ROM-drivere i realmodus i Microsoft Windows 95, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
167069 Installere CD-ROM-drivere i realmodus for Office-installasjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer CD-ROM-drivere i realmodus i Windows 98, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
198687OFF: Installere CD-ROM-drivere i realmodus in Windows 98 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Obs!  Ved å følge disse fremgangsmåtene kan du starte opp i sikkermodus for Windows, noe som hindrer at andre programmer og enhetsdrivere som kan være i konflikt med CD-ROM-driveren, kjører.

Deaktivere Autokjør-funksjonen for CD-ROM

Alle operativsystemer som Office 2000 støtter, kontrollerer kontinuerlig om en CD-ROM er satt inn i CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen. Når operativsystemet oppdager en CD-ROM, sjekker det om den inneholder en Autorun.inf-fil. Hvis CD-ROMen inneholder en Autorun.inf-fil, kjøres programmer som er oppført i "open="-linjen i filen. Denne funksjonen kalles Autokjør.

Deaktivere Autokjør-funksjonen for CD-ROM i Windows 95/98/Me

Hvis du vil deaktivere både automatisk kjøring av CD-ROM og automatisk avspilling av musikk-CDer i Windows 95, Windows 98 og Windows Me, bruker du følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System i Kontrollpanel.
 3. Klikk kategorien Enhetsbehandling.
 4. Dobbeltklikk plusstegnet (+) ved siden av CD-ROM, og dobbeltklikk deretter oppføringen for CD-ROM-driveren.
 5. I kategorien Innstillinger fjerner du merket for Automatisk varsling ved innsetting.
 6. Klikk OK eller Lukk for å gå tilbake til Kontrollpanel. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Obs!  Du må utføre trinnene i motsatt rekkefølge hvis du vil aktivere Autokjør etter du er ferdig med feilsøkingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
126025Slik deaktiverer du funksjonen som tillater at CD-ROMer og musikk-CDer kjører automatisk (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Deaktivere Autokjør-funksjonen for CD-ROM i Windows 2000 og Windows NT 4.0 Workstation (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Det er også mulig å deaktivere både automatisk kjøring av CD-ROM og automatisk avspilling av musikk-CDer for Windows 2000 og Windows NT 4.0 Workstation.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
967715 Deaktivere Autokjør-funksjonen i Windows

Deaktivere utvidede BIOS-funksjoner

Advarsel!  Hvis du endrer BIOS-innstillingene for maskinvare på feil måte, kan det forårsake alvorlige problemer som fører til at datamaskinen ikke kan starte eller fungere korrekt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil innstilling av BIOS-alternativene for maskinvare, kan løses. Endre BIOS-innstillingene for maskinvare på eget ansvar.

De fleste datamaskiner har flere utvidede innstillinger som gjør at datamaskinen kan dra full nytte av datamaskinens maskinvare. Disse høyhastighetsinnstillingene kan føre til at systemet blir ustabilt. Datamaskinen kan dermed bli mer stabil ved å deaktivere disse funksjonene. Kontakt datamaskinleverandøren for informasjon om BIOS-systemet (BIOS = basic input/output system) og endring av BIOS-innstillingene. Du kan gå inn i BIOS på de fleste systemer umiddelbart etter at du har slått på strømmen. Vanligvis er et tastetrykk (for eksempel å trykke Delete) nødvendig for å gå inn i BIOS. Følgende er vanlige funksjoner som kan påvirke Microsoft Office-programmer:
Skygge-RAM for minne
Skygge-RAM for video
Intern hurtigbuffer
Ekstern hurtigbuffer
Innebygd virusbeskyttelse
Det kan hende at nyere brikkesett har mer avanserte funksjoner (for eksempel ventetilstander for minnet) som kan forårsake feil. De fleste BIOS-installasjonsprogrammer har et alternativ for lasting av standardinnstillingene for BIOS. Dette alternativet deaktiverer vanligvis alle avanserte funksjoner.

Finne programvareoppdateringer

Gammel og inkompatibel programvare kan også føre til at det vises feilmeldinger. Hør med produsenten av datamaskinen om det finnes forskjellige programvareoppdateringer, for eksempel BIOS-oppdateringer, OEM-oppdateringer (OEM = Original Equipment Manufacturer) for Windows og driveroppdateringer for CD-ROM-stasjonen.

Kontrollere kompatibiliteten for CD-ROM-stasjonen (gjelder bare Windows 2000 og Windows NT)

For Windows 2000 og Windows NT 4.0 Workstation må du kontrollere at CD-ROM-enheten er oppført i listen over kompatibel maskinvare for operativsystemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatibel maskinvare for Windows NT 4.0 og Windows 2000, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
131303 Siste liste over kompatibel maskinvare (HCL) for Windows 2000 og Windows NT (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker CD-ROM-enheter i Windows NT 4.0 Workstation og Windows 2000, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
126380 Feilsøke CD-ROM-problemer i Windows NT (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
OFF2000 OF2K WD2000 XL2000 PPT2000 ACC2000 WD2K XL2K PPT2K ACC2K FP2000 FP2k
Egenskaper

Artikkel-ID: 245226 – Forrige gjennomgang: 02/13/2014 01:54:33 – Revisjon: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot KB245226
Tilbakemelding