Du kan ikke åpne Office for Mac 2011-filtyper direkte fra en server som kun støtter enkel godkjenning over en ikke-SSL-tilkobling

Viktig Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan få hjelp til å redusere sikkerhetsinnstillinger eller til å deaktivere sikkerhetsfunksjoner på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å løse et bestemt problem. Før du gjør disse endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av denne løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du implementerer denne løsningen, må du gjøre det som er nødvendig for å beskytte datamaskinen.
Symptom
Du har Microsoft Office for Mac-2011-programmer som er installert på en klientdatamaskin. Fra denne klientdatamaskinen forsøker du å få tilgang til en Microsoft Office-fil som er lagret på en webserver (for eksempel en SharePoint-server) som er konfigurert for enkel godkjenning. Tilkoblingen mellom datamaskinen og webserveren bruker ikke Secure Sockets Layer (SSL). Når du prøver å åpne eller laste ned filen, kan du oppleve følgende symptomer: 
 • Microsoft Office-filen blir ikke åpnet eller lastet ned. 
 • Du blir ikke bedt om et passord for enkel godkjenning når du prøver å åpne eller laste ned filen. 
 • Du mottar ikke en feilmelding når du prøver å åpne filen. Det tilknyttede Office for Mac-2011 programmet starter. Den valgte filen åpnes imidlertid ikke.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, kan du aktivere SSL-kryptering på webserveren. Office for Mac 2011-programmer kan som standard få tilgang til og laste ned filer fra en webserver som bruker enkel godkjenning via en SSL-tilkobling.

Workaround
Advarsel Denne løsningen kan gjøre en datamaskin eller et nettverk mer utsatt for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Denne løsningen anbefales ikke, men informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

Du kan omgå dette problemet ved å la Office for Mac 2011-programmer koble seg til en webserver ved bruk av enkel godkjenning over en ikke-SSL-forbindelse.
Forsiktig Aktivering av enkel godkjenning uten SSL kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko.

Da brukerlegitimasjon ikke er kryptert for nettverksoverføring og sendes over nettverket i ren tekst, anbefaler vi ikke å bruke enkel godkjenning via en usikret HTTP-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Mer informasjon. Hvis du vil bruke enkel godkjenning, anbefaler vi at du alltid aktiverer SSL-kryptering på serveren.
Den følgende informasjonen beskriver hvordan du gjør Office for Mac 2011-programmer i stand til å åpne Microsoft Office-filtyper direkte fra en server som kun støtter enkel godkjenning over en ikke-SSL-forbindelse. Denne metoden skal kun brukes hvis du er sikker på at du bruker en kryptert kanal mellom brukeren og webserveren. En direkte kabeltilkobling eller fast linje betraktes som optimalt for sikre tilkoblinger.

På klientdatamaskinen kan du legge til registernøkkelen BasicAuthLevel og riktig verdi.
Viktig Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer.

 1. Klikk VerktøyGå til-menyen.
 2. Start Terminal.
 3. Når du får Terminal-spørsmålet, limer du inn følgende kommando og trykker på ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Plassholderen [Godkjenning] er en av følgende verdier:
  • 0 - Enkel godkjenning er deaktivert
  • 1 - Enkel godkjenning er kun aktivert for SSL-tilkoblinger
  • 2 - Enkel godkjenning er aktivert for SSL- og ikke-SSL-tilkoblinger
Mer informasjon
Enkel godkjenning er en svært utbredt standardmetode i bransjen for å samle inn informasjon om brukernavn og passord. Fordelen ved enkel godkjenning er at den er en del av HTTP-angivelsen og støttes av de fleste nettlesere. Enkel godkjenning vil imidlertid be brukeren om brukernavn og passord. Denne informasjonen sendes deretter ukryptert over nettverket. Metoden for enkel godkjenning anbefales ikke med mindre du er sikker på at tilkoblingen mellom brukeren og webserveren er sikret (for eksempel ved bruk av en SSL- eller direkte tilkobling). Med enkel godkjenning sendes passordet over nettverket i ren tekst. Hvis dette passordet blir fanget opp over nettverket av en nettverkssniffer, kan en uautorisert bruker få tak i brukernavnet og passordet og benytte seg av dem. På grunn av denne sikkerhetsrisikoen deaktiveres enkel godkjenning over en ikke-SSL-tilkobling som standard for Microsoft Office-programmer.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2498069 – Forrige gjennomgang: 05/22/2012 12:12:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • KB2498069
Tilbakemelding