Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

OFF2000: Slik fjerner du Office CD1 fullstendig i Windows 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO252566
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, leser du hjelpeemnet om å gjenopprette registret i Regedit.exe eller hjelpeemnet om å gjenopprette en registernøkkel i Regedt32.exe.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du fullstendig fjerner Microsoft Office 2000 fra en datamaskin som kjører Microsoft Windows 2000. Artikkelen omhandler filer som ble installert fra CD1, og gjelder ikke andre CDer som fulgte med din utgave av Microsoft Office 2000.

CD1 inneholder følgende Office-programmer:
  Standard   Small Business   Professional    Premium  --------   --------------   ------------    -------  Excel     Excel        Access       Access  Outlook    Outlook       Excel       Excel  PowerPoint  Word        Outlook      FrontPage  Word               PowerPoint     Outlook                   Word        PowerPoint                            Word

Verktøy for sletting av filer og registre i Office 2000

Et verktøy som automatiserer denne prosessen er også tilgjengelig. Verktøyet for å slette filer og registre i Office 2000 aktiveres ved å kjøre installasjonsprogrammet for Office 2000 og klikke Fjern Office. Dette verktøyet fjerner også alle gjenværende registeroppføringer som installeres av Office.

Hvis du vil ha mer informasjon om, og instruksjoner for nedlasting av Eraser 2000, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
239938 OFF2000: Utility to Completely Remove Remaining Office 2000 CD1 Files and Registry Entries
Obs! Verktøyet for sletting av filer og registre i Office 2000 anbefales ikke for bruk på Windows 2000 Terminal Server.
Mer informasjon
Obs! Når du har fullført følgende trinn, kan det hende du må installere tidligere versjoner av programmer på nytt, når programmet bruker delte komponenter som Microsoft Office 97 også bruker. Hvis du for eksempel ønsker å bruke noen av programmene som følger med Microsoft Visual Basic 6.0 eller Microsoft Publisher, kan det hende at du må installere disse programmene på nytt før du kan bruke dem igjen.

Hvis du vil fjerne Microsoft Office 97 fra datamaskinen, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. Start-menyen velger du Innstillinger og klikker deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer. I listen over installerte programmer klikker du Microsoft Office 2000, og deretter Fjern. Hvis du installerte Microsoft Office fra en CD-ROM, blir du bedt om å sette inn CD1.
 3. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at installasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.
 4. I Windows Utforsker sletter du følgende mapper og undermapper.

  Obs! Før du sletter mappen Microsoft Office, må du forsikre deg om at du ikke har andre programmer, for eksempel Microsoft Project eller Microsoft Publisher, installert i Microsoft Office-mappen. Hvis du sletter Microsoft Office-mappen, kan det hende du må installere disse programmene på nytt.

  Obs! Hvis du sletter Microsoft Office-mappen, sletter du også mappen Programfiler\Microsoft Office\Office\XLStart, som kan inneholde personlige filer. Forsikre deg om at alle personlige filer er fjernet fra denne mappen før du sletter den. Hvis du sletter Microsoft Office-mappen, sletter du mappen Programfiler\Microsoft Office\Maler, som kan inneholde personlige maler. Forsikre deg om at alle personlige filer, inkludert egendefinerte makroer, er fjernet fra denne mappen før du sletter den.
  C:\Programfiler\Microsoft Office
 5. I Windows Utforsker sletter du filene i følgende mapper.
    Windows-mappen  --------------  Ipsecpa.Log.Last  Msoclip.232    Msoprefs.232  Nsrex.Ini      Oakley.Log.Sav  Shelliconcache   Mappen Windows\System  ---------------------  Comdlg16.Ocx  Ctl3dv2.Dll  Exsndopt.Hlp  Faxad.Hlp  Fixmapi.Exe   Fm20.Dll    Fm20enu.Dll   Fntcache.Dat  Imeshare.Dll  Javale.Dll   L3codeca.Acm  Mapi.Dll  Mapiform.Vbx  Mapifvbx.Tlb  Mapisrvr.Exe  Mapistub.Dll  Mapisvc.Inf   Mdm.Exe    Mdt2fw95.Dll  Mfc42enu.Dll  Mlctrl.Dll   Mpg4c32.Dll  Mscomctl.Ocx  Msdbg.Dll  Msdbgen.Dll   Msimrt.Dll   Msimrt16.Dll  Msimrt32.Dll  Msimusic.Dll  Msms001.Vwp  Msrdo20.Dll   Msriched.Vbx  Msrtedit.Dll  Mssdm.Dll   Msstdfmt.Dll  Msstkprp.Dll  Msvbvm60.Dll  Msvcp60.Dll  Mvoice.Vwp   Nscmps.Dll  Nserror.Dll   Oc25.Dll    Olemsg.Dll   Olfmnt40.Dll  Pcdlib32.Dll  Pdm.Dll    Psapi.Dll    Rdocurs.Dll  Riched.Dll   Scp32.Dll   Scriptle.Dll  Sl_Anet.Acm  Smtp.Hlp    Threed16.Ocx  Tlbinf32.Dll  Vaen2.Dll  Vaen21.Olb   Vb40016.Dll  Vb4en16.Dll   Vbaen32.Olb  Vbaend32.Olb  Vbame.Dll   Vct3216.Acm   Vct3216.Dll  Ven2232.Olb   Vsflex3.Ocx  Wmsui.Dll    X400.Hlp  Mappen Windows\Fonts (valgfritt)  -------------------------------  Antquab.Ttf  Antquabi.Ttf  Antquai.Ttf   Arbli___.Ttf  Arialn.Ttf   Arialnb.Ttf   Arialnbi.Ttf  Arialni.Ttf  Arialuni.Ttf  Batang.Ttf   Bkant.Ttf    Bookos.Ttf  Bookosb.Ttf  Bookosbi.Ttf  Bookosi.Ttf   Century.Ttf  Gara.Ttf    Garabd.Ttf   Garait.Ttf   Gothic.Ttf  Gothicb.Ttf  Gothicbi.Ttf  Gothici.Ttf   Hatten.Ttf  Msmincho.Ttf  Mtcorsva.Ttf  Outlook.Ttf   Pmingliu.Ttf  Simsun.Ttf   Wingdng2.Ttf  Wingdng3.Ttf  Filer i andre mapper (valgfritt)  ---------------------------------  Mappen Inetpub\Wwwroot    _Vti_Inf.Html  Postinfo.Html  Mappen Inetpub\Wwwroot\_Vti_Pvt    Botinfs.Cnf  Bots.Cnf   Deptodoc.Btr  Doctodep.Btr    Frontpg.Lck  Linkinfo.Cnf Service.Cnf   Service.Lck    Services.Cnf  Writeto.Cnf  Mappen Inetpub\Wwwroot\_Vti_Cnf    Help.Gif    Iisstart.Asp  Localstart.Asp  Mmc.Gif    Pagerror.Gif  Print.Gif   Warning.Gif    Web.Gif    Win2000.Gif   Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Reference Titles    Msreftl.Dll  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Textconv    Html32.Cnv  Msconv97.Dll  Mswrd832.Cnv  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Triedit    Triedit.Dll  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\VGX    Vgx.Dll  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Folders    Ragent.Dll  Msows409.Dll  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admcgi    Check.Htm   Contents.Htm  Delsbweb.Htm  Direxe.Htm    Dirnoexe.Htm  Disable.Htm  Enable.Htm   Footer.Htm    Fpadmin.Htm  Fpbanner.Htm Fpcreate.Gif  Ipaddr.Htm    Newsbweb.Htm  Newsrvr.Htm  Perms.Htm   Recalc.Htm    Rensbweb.Htm  Topleft.Gif  Topright.Gif  Uninstal.Htm  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admcgi\Scripts    Fpadmcgi.Exe  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admisapi    Check.Htm   Contents.Htm  Delsbweb.Htm  Direxe.Htm    Dirnoexe.Htm  Disable.Htm  Enable.Htm   Footer.Htm    Fpadmin.Htm  Fpbanner.Htm  Fpcreate.Gif  Paddr.Htm    Newsbweb.Htm  Newsrvr.Htm  Perms.Htm   Recalc.Htm    Rensbweb.Htm  Topleft.Gif  Topright.Gif  Uninstal.Htm  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admisapi\Scripts    Fpadmdll.Dll  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bin    _Vti_Inf.Htm  Fp4anwi.Dll  Fpmmc.Msc   Fpserver.Exe    Fpsread9.Txt  Htimage.Exe  Imagemap.Exe  Postinfo.Htm    Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bin\1033    Fpext.Msg  Fpmmc.Chm   Fpmmcglo.Hlp  Nortbots.Htm  Mappen Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bots\Vinavbar    Vinavbar.Btl  Vinavbar.Inf  Mappen Programfiler\Fellesfiler\System\Mapi    Exchcsp.Dll  Mappen Programfiler\Fellesfiler\System\Ole DB    Msdaurl.Dll  Msmdcube.Dll  Msmdgdrv.Dll  Msmdint.Dll    Msolap.Dll  Msolapr.Dll  Msolapsl.Dll  Msolapui.Dll  Mappen Windows\System32\Inetsrv    Iis.Msc  Metabase.Bin
 6. Klikk KjørStart-menyen. I Åpne-boksen skriver du inn regedit og klikker deretter OK.

  Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

  Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Vær oppmerksom på at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.
 7. Velg følgende nøkler i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  Når nøklene er valgt, klikker du SlettRediger-menyen. Når du blir bedt om å slette nøkkelen, klikker du Ja.Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.
OFF2000 Eraser2000 erase 2000 eraser erase2000 erace eracer disc1 disc 1
Egenskaper

Artikkel-ID: 252566 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 18:24:15 – Revisjon: 2.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup kbdta KB252566
Tilbakemelding