Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hvordan du kan flytte oppgavelinjen i Windows fra standardplasseringen eller tilbakestille det til standardplasseringen

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan flytte oppgavelinjen fra standardplasseringen. Denne artikkelen beskriver også hvordan du gjenoppretter oppgavelinjen tilbake til standardposisjonen. Hvis du vil tilbakestille oppgavelinjen til standardposisjonen i Windows XP eller Windows Vista, kan du la oss løse problemet for deg. Gå til avsnittet Løs det for meg. Hvis du vil løse problemet selv i Windows 98, Windows ME, Windows XP eller Windows Vista, kan du gå til avsnittet La meg løse det selv.
Mer informasjon
Slik flytter du oppgavelinjen fra standardplasseringen nederst på skjermen til en av de tre andre skjermkantene:
  1. Klikk en tom del av oppgavelinjen.
  2. Hold nede den primære museknappen, og dra deretter musepekeren til stedet på skjermen hvor du ønsker at oppgavelinjen skal være. Du kan for eksempel plassere oppgavelinjen loddrett på høyre side av skjermen.
  3. Når du har flyttet musekeperen til den plasseringen på skjermen hvor du ønsker at oppgavelinjen skal vises, slipper du museknappen.
Hvis du bruker Windows 98 eller Windows ME og oppgavelinjen ikke flytter seg, må du sørge for at alternativet for å flytte oppgavelinjen er aktivert. Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista, må du sørge for at alternativet Lås oppgavelinjen ikke er aktivert. Slik kontrollerer du statusen for oppgavelinjen:
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
  2. Dobbeltklikk Oppgavelinje og Start-meny
    • I Windows ME klikker du Avansert. Sørg deretter for at det er et merke ved siden av Aktiver flytting og endring av størrelse i Start-menyen og oppgavelinjelisten under overskriften Oppgavelinje. Hvis merket ikke er der, klikker du i boksen for å velge denne funksjonen. Klikk deretter OK, og lukk Kontrollpanel-vinduet. Hvis merket er der, klikker du Avbryt. Lukk deretter Kontrollpanel-vinduet.
    • I Windows XP og Windows Vista velger du fanen Oppgavelinje. Undersøk at det ikke er et merke ved siden av Lås oppgavelinjen. Hvis merket er der, klikker du i boksen for å fjerne valget. Klikk deretter OK, og lukk Kontrollpanel-vinduet. Hvis merket ikke er der, klikker du Avbryt. Lukk deretter Kontrollpanel-vinduet.
LEGG MERKE TIL: Oppgavelinjen kan være forankret på venstre side, høyre side, øverst eller nederst på skjermen. Du kan ikke flytte Start-knappen eller Windows-kulen fra side til side på oppgavelinjen.
Løs det for meg
Klikk knappen eller koblingen Løs det for automatisk å tilbakestille oppgavelinjen til standardplasseringen i Windows XP og Windows Vista. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren.

Legg merke til dette automatiske løsingen vil lukke alle åpne Windows Utforsker-vinduer når den kjører.
Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.


La meg løse det selv
Start datamaskinen på nytt i sikkermodus for å tilbakestille oppgavelinjen til den opprinnelige plasseringen. Hvis du vil starte datamaskinen i sikkermodus, starter du den på nytt. Trykk og hold nede CTRL-knappen etter at datamaskinen fullfører POST (Power On Self Test), og velg deretter sikkermodus i oppstartsmenyen. Oppgavelinjen tilbakestilles til standardplasseringen etter at du starter datamaskinen på nytt.

MERK: Hvis du trykker og holder nede CTRL-tasten mens datamaskinen starter, kan du få en feilmelding for tastaturet. Hvis dette skjer, kan du trygt ignorere tastaturfeilmeldingen.
Løste dette problemet?
Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
hurtigstart startmeny oppgavelinjen standard nederst øverst forankrede side skjult flyttet omplassere løsning løs det
Egenskaper

Artikkel-ID: 253679 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 02:07:00 – Revisjon: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprod2web kbui KB253679
Tilbakemelding
y>