Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Tilgjengelighet av løsningen for maksimal strømsparing for Windows-PC

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Introduksjon
Microsoft ga ut en ny løsning som gjelder innstillingen for maksimal strømsparing for Windows-PC. Løsningen er tilgjengelig helt gratis, og enhver bruker av Windows-PC kan automatisk bruke strømsparingsinnstillingene på Windows-baserte datamaskiner. I samarbeid med The Central Research Institute of Electric Power Industry i Japan har Microsoft utført verifiseringen for å måle strømforbruket til Windows-baserte datamaskiner. Resultatet viser at vi kan forvente et strømforbruk til datamaskiner som kan reduseres med omtrent 30 % ved bruk av denne løsningen.Advarsel
 • Løsningen for maksimal strømsparing er beregnet på datamaskiner som ikke allerede har konfigurerte strømsparingsinnstillinger, og at du vil gjøre dette selv. Hvis datamaskinen din allerede har strømsparingsinnstillinger eller energisparende funksjoner i fabrikkinnstillingene fra produsenten, ber vi deg fortsette å bruke disse.
 • Konfigurering av strømsparingsinnstillinger, som for eksempel bruk av hvilemodus (ventemodus) eller deaktivering av skjermen, kan forstyrre arbeidet ditt. Dette gjelder for eksempel når datamaskinen din blir brukt til ulike former for forretningsaktivitet. Ikke bruk denne løsningen hvis datamaskinen din må være i drift over lang tid.
Hva gjør løsningen med datamaskinen min?
I et generelt bruksscenario forventer vi en 30 % reduksjon i strømforsyning. Hovedfunksjonene til løsningen kan deles inn i tre.
 • Opprette et gjenopprettingspunkt.
 • Angi en strømstyringsplan til Strømsparer (Minimal strømstyring i Windows XP).
 • Bruke verdiene i følgende tabell i Strømsparer-planen når datamaskinen er Koblet til.


Systemkrav
Du kan kjøre løsningen Maksimal strømsparing på følgende operativsystemer:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller nyere
Slik kontrollerer du at løsningen lyktes
Følg trinnene nedenfor for å sjekke at løsningen lyktes og at innstillingene automatisk ble brukt samtidig.

Windows 7:
 1. Klikk Start-knappen, og skriv strømstyringsplan i Søk-boksen.
 2. Klikk Velg en strømstyringsplan.
 3. Kontroller om strømstyringsplanen er satt til Strømsparer.

  Obs: Hvis du vil se detaljene, klikker du Endre planinnstillinger for.
Windows Vista:
 1. Klikk Start-knappen, og skriv inn Strøm i Søk-boksen.
 2. Klikk Strømalternativer.
 3. Sjekk at alternativet er satt til Strømsparer.

  Obs: Hvis du vil se detaljene, klikker du Endre planinnstillinger for.
Windows XP:
 1. Klikk Start-knappen, og klikk Kontrollpanel.
 2. Klikk Ytelse og vedlikehold, og klikk deretter Strømalternativer.

  Obs: Hvis følgende vindu vises når du åpner Kontrollpanel, dobbeltklikker du ikonet Strømalternativer.
 3. Kontroller om Strømoppsett er satt til Minimal strømstyring.

Slik tilbakestiller du innstillingene løsningen endret
Du kan tilbakestille innstillingene ved å gjenopprette systemet. Velg et gjenopprettingspunkt som er angitt som Microsoft-løsning 50666. Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige innstillingene ved bruk av systemgjenoppretting, følger du trinnene nedenfor.

Windows 7 eller Windows Vista:
 1. Klikk Start-knappen, og angi Systemgjenoppretting i Søk-boksen.
 2. Klikk Systemgjenoppretting.

  Obs: Klikk Fortsett hvis vinduet Brukerkontokontroll vises.
 3. Veiviseren Systemgjenoppretting vises. Hvis Installer: den installerte Microsoft-løsningen 50666 vises i beskrivelsen av Anbefalt gjenoppretting, klikker du Neste.

  Obs: Hvis Installer: den installerte Microsoft-løsningen 50666 ikke vises i beskrivelsen Anbefalt gjenoppretting, klikker du Velg et annet gjenopprettingspunkt og Neste.

  Velg det nyeste gjenopprettingspunktet med beskrivelsen Installert Microsoft-løsning 50666 og typen Installer. Klikk deretter Neste.
 4. Når Bekreft gjenopprettingspunkt vises, klikker du Ferdig. Gjenoppretting starter like etter, og du vil da bli bedt om å starte datamaskinen på nytt. Lagre eventuelle ulagrede filer før du klikker Ferdig.
 5. Logg på datamaskinen etter omstart. Hvis følgende melding vises etter at du har logget på, vil gjenopprettingen være fullført. Klikk Lukk, og kontroller om innstillingene for strømsparing er tilbakestilte.
 6. Ved å gjenopprette systemet kan noen av oppdateringsprogrammene du har brukt på datamaskinen din, ha blitt opphevet. Se følgende artikkel i Knowledge Base for å bruke slike oppdateringer på nytt og holde datamaskinen din oppdatert med Windows Update og Microsoft Update.

  879101 Hva må jeg gjøre for å holde datamaskinen oppdatert?
Se også vanlige spørsmål om systemgjenoppretting.


Windows XP:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, Tilbehør og Systemverktøy, og klikk deretter Systemgjenoppretting.
 2. Veiviseren Systemgjenoppretting vises. Klikk Neste.
 3. Vinduet Velg et gjenopprettingspunkt vises. Velg datoen der Løs det ble brukt, velg Installert Microsoft-løsning 50666 fra listen Klikk et gjenopprettingspunkt på denne listen og klikk Neste.
 4. Vinduet Bekreft gjenopprettingspunkt vises. Bekreft at Valgt gjenopprettingspunkt er Microsoft-løsning 50666, og klikk Neste. Gjenoppretting starter like etter, og du vil da bli bedt om å starte datamaskinen på nytt. Lagre eventuelle ulagrede filer før du klikker Ferdig.
 5. Logg på datamaskinen etter omstart. Hvis følgende melding vises etter at du har logget på, vil gjenopprettingen være fullført. Klikk OK, og kontroller om innstillingene for strømsparing er tilbakestilte.
 6. Ved å gjenopprette systemet kan noen av oppdateringsprogrammene du har brukt på datamaskinen din, ha blitt opphevet. Se følgende artikkel i Knowledge Base for å bruke slike oppdateringer på nytt og holde datamaskinen din oppdatert med Windows Update og Microsoft Update.

  879101 Hva må jeg gjøre for å holde datamaskinen oppdatert?
Se også vanlige spørsmål om systemgjenoppretting.

Windows XP: Slik gjenoppretter du Windows XP til en tidligere tilstand


Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2545427 – Forrige gjennomgang: 08/18/2011 08:26:00 – Revisjon: 1.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbexpertisebeginner kbdeployment kbsetup kbhowto kbfixme kbmsifixme kbharmony KB2545427
Tilbakemelding