Funksjonsnavn som er endret i ikke-engelske versjoner av Excel 2010 SP1

Sammendrag
For å få mer nøyaktige funksjoner, enhetlig funksjonalitet som svarer til forventningene, og funksjonsnavn som beskriver funksjonaliteten mer presist, er flere Excel-funksjoner oppdatert, omdøpt eller lagt til i funksjonsbiblioteket i Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 og Microsoft Excel Online 2010.

Noen vanlige funksjoner har også fått nye oversettelser på 10 forskjellige språk (dansk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, portugisisk (Brasil), spansk, svensk, tsjekkisk og tyrkisk). Dette gjør at feilverdien #NAVN? vises hvis du skriver det kjente funksjonsnavnet fra Microsoft Excel 2007 i stedet for det oppdaterte funksjonsnavnet for Excel 2010. Når du åpner en arbeidsbok i Excel 2010, Excel Services 2010 eller Excel Online som inneholder funksjonsnavn fra tidligere versjoner av Excel, vises det oppdaterte funksjonsnavnet.

På bakgrunn av kundetilbakemeldinger har Microsoft besluttet å endre navnene på disse vanlige funksjonene tilbake til navnene som ble brukt i Excel 2007. Hvis du vil ha funksjonsnavnene fra Excel 2007, kan du laste ned Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Eksempel

Funksjonen VLOOKUP heter BUSCARV i den spanske versjonen av Excel 2007. I Excel 2010 ble det spanske navnet endret til CONSULTAV. Hvis du skriver BUSCARV i stedet for CONSULTAV i Excel 2010 uten SP1, får du derfor en #NAVN?-feil.

Slik gjenskaper du problemet i den spanske versjonen av Excel 2010:
  1. Opprett en ny Excel-arbeidsbok.
  2. Skriv 1 i celle A1, og skriv deretter 2 i celle A2.
  3. Skriv a i celle B1, og skriv deretter b i celle B2.
  4. Skriv 1 i celle D1, og skriv deretter =BUSCARV(D1,A1:B2,2) i celle D2.
Hvis du ikke har installert Service Pack 1, vises feilverdien #¿NOMBRE? når du skriver =BUSCARV(D1,A1:B2,2) i Excel 2010. Det riktige funksjonsnavnet i Excel 2010 uten SP1 er =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Hvis du har installert Service Pack 1, vises feilverdien #¿NOMBRE? når du skriver =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) i Excel 2010. Det riktige funksjonsnavnet i Excel 2010 med SP1 er =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Mer informasjon
Når Service Pack 1 er installert, viser alle arbeidsbøker som ble opprettet i tidligere versjoner av Excel, inkludert Excel 2010 uten SP1, automatisk de oppdaterte funksjonsnavnene. Du trenger ikke å skrive inn funksjonene på nytt for å se de oppdaterte navnene.

Hvis du vil laste ned og installere Office 2010 SP1, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

2460049 – Beskrivelse av Office 2010 SP1


Bedriftskunder kan gå til en eller flere av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base, avhengig av miljøet:

2460043 – Beskrivelse av Office 2010 Language Pack SP1
2460073 – Beskrivelse av Office Online SP1
2460056 – Beskrivelse av Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 – Beskrivelse av Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 – Beskrivelse av SharePoint Server 2010 SP1
2460047 – Beskrivelse av SharePoint og Project Server 2010 SP1

Oversikt over funksjoner per språk

Denne delen inneholder informasjon om funksjonene per språk som er oppdatert i Service Pack 1.

Tsjekkisk
Denne tabellen viser de tsjekkiske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:

Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Dansk
Denne tabellen viser de danske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

Denne tabellen viser de danske makroarkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Nederlandsk
Denne tabellen viser de nederlandske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

Denne tabellen viser de nederlandske makroarkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Italiensk
Denne tabellen viser de italienske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Norsk
Denne tabellen viser de norske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

Denne tabellen viser de norske makroarkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugisisk
Denne tabellen viser de portugisiske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugisisk (Brasil)
Denne tabellen viser de portugisiske (Brasil) regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

Denne tabellen viser de portugisiske (Brasil) makroarkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Spansk
Denne tabellen viser de spanske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

Denne tabellen viser de spanske makroarkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Svensk
Denne tabellen viser de svenske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITÄRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Tyrkisk
Denne tabellen viser de tyrkiske regnearkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

Denne tabellen viser de tyrkiske makroarkfunksjonene som er endret i Service Pack 1:
Engelsk funksjon 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


function, names, excel 2010, sp1, service pack 1, languages, macro, excel 2007
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2551525 – Forrige gjennomgang: 04/17/2014 07:52:00 – Revisjon: 4.1

Microsoft Excel 2010

  • KB2551525
Tilbakemelding