Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Internet Explorer-feil Siden kan ikke vises på grunn av ugyldig proxy-servertidsavbrudd

Symptom
I svært sjeldne tilfeller er det mulig at bestemte servertilkoblingsfeil fører til at proxy-servere blir lagt til feilaktig i listen for ugyldige proxy-servere. Dette gjør at Internet Explorer roterer gjennom den angitte listen av proxy-servere til alle er midlertidig deaktivert. På dette tidspunktet viser Internet Explorer feilen Siden kan ikke vises til den ugyldige proxy-listen er tømt (30 minutter senere som standard).


Årsak
Av hensyn til ytelse legges proxy-serveren til en liste av ugyldige proxy-servere slik at den ikke blir brukt om igjen for en periode hvis Internet Explorer ikke kan etablere en tilkobling til en proxy-server. Denne perioden er som standard 30 minutter. Hvis et automatisk proxy-konfigurasjonsskript returnerer en PROXY-liste som angir flere proxy-servere, blir det prøvd å opprette en tilkobling til neste proxy i listen. Hvis tilkoblingen mislykkes, gjentas prosessen helt til en tilkobling er opprettet eller listen er oppbrukt. Hvis listen er gjennomgått og ingen tilkobling er opprettet, får du feilmeldingen Siden kan ikke vises i Internet Explorer.


Løsning
Microsoft undersøker problemet og tilgjengelige alternativer. Hvis du støter på dette problemet, finnes det midlertidige omgåelser for å gjenopprette tilkoblingen.

Følgende omgåelser er tilgjengelige:

Metode 1
Start Internet Explorer på nytt for å tømme listen av skadede proxy-servere.


Metode 2
Advarsel! Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Du endrer registret på eget ansvar.

Gå til delen Løs det for meg hvis du vil at vi skal løse problemet for deg. Gå til delen La meg løse det selv hvis du heller vil løse problemet selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg trinnene i veiviseren Løs det.
Merknader
  • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
  • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Deretter går du til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv

Angi et tilpasset intervall for å prøve på nytt under følgende registernøkkel:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Opprett en DWORD-verdi i denne nøkkelen kalt BadProxyExpiresTime, og tilordne en verdi på 0. Merk at denne verdien er i sekunder.
Angi denne verdien som 0 for å hindre proxy-servere frå å bli lagt til i listen av skadde proxy-servere.

Løste dette problemet?

  • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Kontakt kundestøtte hvis problemet ikke er løst.
  • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.


Mer informasjon
BadProxyExpiresTime ble innført med Internet Explorer 5.01. Se den følgende artikkelen hvis du vil ha mer informasjon:

Internet Explorer prøver ikke å koble til en skadet proxy-server på 30 minutter
http://support.microsoft.com/kb/320507Tidsavbrudd, HTTP-Status 504, Proxy, løsdet, løs det, fixme
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2551554 – Forrige gjennomgang: 11/22/2011 21:08:00 – Revisjon: 1.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • kbmsifixme kbfixme KB2551554
Tilbakemelding