Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilmeldingen "NTLDR mangler" vises når du oppgraderer eller installerer Windows 2000 over Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO255220
Hvis du vil ha en Microsoft Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se314057.
Symptom
Når du prøver å installere Windows 2000, eller oppgradere en Microsoft Windows 95-basert, Microsoft Windows 98-basert eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me)-basert datamaskin til Windows 2000, kan det hende følgende feilmelding vises første gang du starter maskinen på nytt:
NTLDR mangler
Trykk en tast for å starte på nytt
Dette skjer bare hvis Windows 95, Windows 98 eller Windows Me er installert på en stasjon med stor kapasitet som bruker FAT32-filsystemet.
Årsak
Dette skjer fordi installasjonen av Windows 95, Windows 98 eller Windows Me ikke ble klonet riktig på en stasjon med en annen konfigurasjon og følgende betingelser også er oppfylt:
 • System/oppstart-partisjonen er formatert med FAT32-filsystemet.
 • Maskinen starter på nytt med INT-13-filtyper (en partisjon som er større enn 7,8 gigabyte, med en OC System-ID-type i partisjonstabellen).
 • Hodeverdien (sideverdien) i FAT32-BPBen (BIOS Parameter Block) er unøyaktig. Dette må samsvare med geometrien til den fysiske stasjonen.
Oppstartskoden for Windows 95, Windows 98 eller Windows Me ignorerer hodeverdien i BPBen og starter selv når den er ugyldig. Oppstartskoden for Windows 2000 bruker denne verdien, og gjør at oppstartsprosessen ikke lykkes hvis den er unøyaktig.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, retter du opp den ugyldige hodeverdien (sideverdien) i FAT32-BPBen for å tillate at oppstartsprosessen for Windows 2000 kan fortsette. Den enkleste måten å oppdatere feltet på er å skrive om oppstartskodene for Windows 95, Windows 98 eller Windows Me ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Start maskinen på nytt med en oppstartsdiskett for Windows 95, Windows 98 eller Windows Me som inneholder Sys.com-filen (denne filen er inkludert som standard).
 2. Ved en ledetekst skriver du inn sys c:. Denne kommandoen skriver om oppstartskodene for Windows 95, Windows 98 eller Windows Me med nøyaktig BPB-informasjon. Hvis dette lykkes, går du til trinn 3.

  Hvis du bruker en oppstartsdiskett for Windows Me, og du får en feilmelding om at kommandoen ikke finner systemfilen i standardplasseringene på stasjon C:, betyr dette at én eller flere filer i Windows Me-installasjonen er fjernet. Bruk denne fremgangsmåten for å plassere de riktige filene på stasjonen slik at sys-kommandoen får tilgang til dem:
  1. Endre til ledeteksten c:\Windows ved å bruke følgende kommandoer:
   c:
   cd\windows
   Obs!  Hvis Windows er installert på en annen mappe, må du justere de ovenstående kommandoene tilsvarende.
  2. Prøv å bytte til Kommando-katalogen ved å bruke følgende kommando:
   cd command
   Hvis du får en feilmelding om at banen ikke ble funnet, bruker du følgende kommando for å opprette mappen, og deretter gjentar du kommandoen over:
   md command
  3. Bytt til EBD-mappen ved å bruke følgende kommando:
   cd ebd
   Hvis du får en feilmelding om at banen ikke ble funnet, bruker du følgende kommando for å opprette mappen, og deretter gjentar du kommandoen over:
   md ebd
  4. I EBD-mappen bruker du følgende kommandoer til å kopiere io.sys-filen fra roten av harddisken og endre navnet til winboot.sys, som er filen sys.com trenger for å overføre systemet:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
  5. Endre deretter tilbake til stasjon A, og skriv inn følgende kommandoer:
   a:
   sys c:
 3. Start maskinen på nytt til Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, og prøv deretter installasjons- eller oppgraderingsprosessen for Windows 2000 på nytt.

  Obs!  Når du har kjørt kommandoen sys c: , kan du eventuelt starte gjenopprettingskonsollen, og deretter bruke fixboot-kommandoen til å skrive om oppstartskoden for Windows 2000. Denne fremgangsmåten gjør at den opprinnelige installasjonen kan fortsette på vanlig måte.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er nevnt i begynnelsen av denne artikkelen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 255220 – Forrige gjennomgang: 03/29/2006 08:42:00 – Revisjon: 3.4

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kberrmsg kbqfe kbenv kbsetup kbprb kbhotfixserver KB255220
Tilbakemelding