Beskrivelse av Microsoft Windows-registret

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen omhandler registret. Denne artikkelen inneholder også informasjon om hvordan du redigerer registret, og inneholder en liste over referanser for tilleggsinformasjon.

Tilbake til toppen
Mer informasjon

Beskrivelse av registret

Microsofts datamaskinordbok, femte utgave, definerer registret som:
En sentral, hierarkisk database som brukes i Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT og Windows 2000 til å lagre informasjon som er nødvendig for å konfigurere systemet for én eller flere brukere, programmer og maskinvareenheter.

Registret inneholder informasjon som Windows stadig refererer til under operasjoner, for eksempel profiler for hver bruker, programmene som er installert på datamaskinen, og typene dokumenter som kan opprettes av hvert program, innstillinger for egenskapsark for mapper og programikoner, hvilken maskinvare som finnes på systemet, og hvilke porter som brukes.

Registret erstatter de fleste tekstbaserte INI-filene som ble brukt i Windows 3.x og MS-DOS-konfigurasjonsfiler, for eksempel Autoexec.bat og Config.sys. Selv om registret er felles i flere Windows-operativsystemer, er det enkelte forskjeller.
Registerdata lagres i binærfiler.

Tilbake til toppen

Informasjon om redigering av registret

Hvis du vil redigere registret, anbefaler Microsoft at du utelukkende følger trinnene i Microsoft-dokumentasjonen. Hvis du kan, bruker du Windows-brukergrensesnittet i stedet for å redigere registret direkte.

Du kan redigere registret ved hjelp av Registerredigering (Regedit.exe eller Regedt32.exe). Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer du forårsaker ved feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar. Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene mellom Regedit.exe og Regedt32.exe, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
141377 Forskjeller mellom Regedit.exe og Regedt32.exe (denne artikkelen kan være på engelsk)
Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av registret, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
322755 Sikkerhetskopiere, redigere og gjenopprette registret i Windows 2000
323170 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows NT 4.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
322754 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows 95, Windows 98 og Windows Me
For å endre registerdata må et program bruke registerfunksjonene som er angitt på følgende MSDN-webområde: Administratorer kan endre registret ved hjelp av Registerredigering (Regedit.exe eller Regedt32.exe), gruppepolicy-, systempolicy-, registerfiler (.reg), eller ved å kjøre skript (for eksempel VisualBasic-skriptfiler).

Obs!  Registret i 64-biters versjoner av Windows XP og Windows Server 2003 er delt inn i 32-biters og 64-biters nøkler. Mange av 32-biters nøklene har samme navn som 64-biters nøklene, og omvendt. Den standard 64-biters versjonen av Registerredigering som leveres med 64-biters versjoner av Windows XP og Windows Server 2003, viser 32-biters nøklene under følgende node:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser registret på 64-biters versjoner av Windows, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
305097 Slik viser du systemregistret ved å bruke 64-biters versjoner av Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)
Navigasjonsområdet i Registerredigering viser mapper. Hver mappe representerer en forhåndsdefinert nøkkel på den lokale datamaskinen. Når du åpner registret for en ekstern datamaskin, vises bare to forhåndsdefinerte nøkler: HKEY_USERS og HKEY_LOCAL_MACHINE. Følgende tabell inneholder en liste over de forhåndsdefinerte nøklene som brukes av systemet. Maksimumsstørrelsen på et nøkkelnavn er 255 tegn.
Mappe/forhåndsdefinert nøkkelBeskrivelse
HKEY_CURRENT_USERInneholder roten for konfigurasjonsinformasjonen for brukeren som er logget på. Brukeren mapper, skjermfarger og Kontrollpanel-innstillinger er lagret her. Denne informasjonen er knyttet til brukerprofilen. Denne nøkkelen er noen ganger forkortet til "HKCU."
HKEY_USERSInneholder alle brukerprofiler som lastet inn aktivt på datamaskinen. HKEY_CURRENT_USER er undernøkkelen til HKEY_USERS. HKEY_USERS forkortes noen ganger til "HKU."
HKEY_LOCAL_MACHINEInneholder konfigurasjonsinformasjon som er spesiell for datamaskinen (for alle brukere). Denne nøkkelen er noen ganger forkortet til "HKLM."
HKEY_CLASSES_ROOTEr en undernøkkel for HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informasjonen som er lagret her, sikrer at det riktige programmet åpnes når du åpner en fil ved hjelp av Windows Utforsker. Denne nøkkelen er noen ganger forkortet til "HKCR." Denne informasjon begynner med Windows 2000, og er lagret under både nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE og HKEY_CURRENT_USER. Nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes inneholder standardinnstillinger som kan gjelde for alle brukere på den lokale datamaskinen. Nøkkelen HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes inneholder innstillinger som overstyrer standardinnstillingene, og gjelder bare for den interaktive brukeren. Nøkkelen HKEY_CLASSES_ROOT gir en oversikt over registret som fletter informasjonen fra disse to kildene. HKEY_CLASSES_ROOT gir også denne flettede oversikten for programmer som er utviklet for tidligere versjoner av Windows. Skal innstillingene for den interaktive brukeren endres, må dette gjøres under HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, ikke under HKEY_CLASSES_ROOT. Eventuelle endringer av standardinnstillinger må gjøres under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Hvis du skriver nøkler til en nøkkel under HKEY_CLASSES_ROOT, lagres informasjonen under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Hvis du skriver verdier til en nøkkel under HKEY_CLASSES_ROOT, og nøkkelen allerede finnes under HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, lagres informasjonen der, ikke under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGInneholder informasjon om maskinvareprofilen som brukes av den lokale datamaskinen ved systemoppstart.
Følgende tabell viser en liste over datatyper som defineres og brukes av Windows. Den maksimale størrelsen på et verdinavn er følgende:
  • Windows Server 2003 og Windows XP: 16 383 tegn
  • Windows 2000: 260 ANSI-tegn eller 16 383 Unicode-tegn
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 tegn
Lange verdier (mer enn 2 048 byte) må lagres som filer med filnavnene lagret i registret. Dette bidrar til effektiv bruk av registret. Den maksimale størrelsen på en verdi er følgende:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: Tilgjengelig minne
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 byte
Obs!  Den totale størrelsen på alle nøkkelverdier er begrenset til 64 kB.
Navn,DatatypeBeskrivelse
Binær verdiREG_BINARYRå binærdata. Det meste av informasjonen for maskinvarekomponenter lagres som binærdata, og vises i heksadesimalformat i Registerredigering.
DWORD-verdiREG_DWORDData representert av et tall med en lengde på 4 byte (et 32-biters heltall). Mange parametere for enhetsdrivere og tjenester er av denne typen, og vises i Registerredigering i binærformat, heksadesimalformat eller desimalformat. Relaterte verdier er DWORD_LITTLE_ENDIAN (minst signifikante byte har lavest adresse) og REG_DWORD_BIG_ENDIAN (minst signifikante byte har høyest adresse).
Utvidbar strengverdi REG_EXPAND_SZDatastreng med variabel lengde. Denne datatypen inneholder variabler som løses når et program eller en tjeneste bruker dataene.
MultistrengverdiREG_MULTI_SZEn streng med flere verdier. Verdier som inneholder lister eller flere verdier i en form som brukere kan lese, er vanligvis av denne typen. Oppføringer er atskilt med mellomrom, komma eller andre tegn.
StrengverdiREG_SZEn tekststreng med fast lengde.
Binær verdiREG_RESOURCE_LISTEr serie nestede matriser som er utviklet for å lagre en ressursliste som brukes av en driver for maskinvareenheter eller en av de fysiske enhetene den styrer. Disse dataene oppdages og skrives inn i \ResourceMap-treet av systemet, og vises i Registerredigering i heksadesimalformat som en binærverdi.
Binær verdiREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST En serie nestede matriser som er utviklet for å lagre en liste over mulige maskinvareressurser for en enhetsdriver som enhetsdriveren eller en av de fysiske enhetene den styrer, kan bruke. Systemet skriver et delsett fra denne listen inn i \ResourceMap-treet. Disse dataene oppdages av systemet, og vises i Registerredigering i heksadesimalformat som en binærverdi.
Binær verdiREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOREn serie nestede matriser som er utviklet for å lagre en ressursliste som brukes av en fysisk maskinvareenhet. Disse dataene oppdages og skrives inn i \HardwareDescription-treet av systemet, og vises i Registerredigering i heksadesimalformat som en binærverdi.
IngenREG_NONEData uten bestemt type. Disse dataene skrives til registret av systemet eller programmene, og vises i Registerredigering i heksadesimalformat som en binærverdi.
KoblingREG_LINKEn Unicode-streng som navngir en symbolsk kobling.
QWORD-verdiREG_QWORDData representert av et tall som er et 64-biters heltall. Disse dataene vises i Registerredigering som en binærverdi, og ble først introdusert i Windows 2000.
En registerstruktur er en gruppe nøkler, undernøkler og verdier i registret som har et sett med støttefiler som inneholder sikkerhetskopier av dataene . Støttefilene for alle strukturer unntatt HKEY_CURRENT_USER ligger i mappen Systemroot\System32\Config på Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003. Støttefilene for HKEY_CURRENT_USER ligger i mappen Systemroot\Profiles\Username. Filetternavnene på filene i disse mappene, og i noen tilfeller manglende filetternavn, angir typen data de inneholder.
RegisterstrukturStøttefiler
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
I Windows 98 kalles registerfilene User.dat og System.dat. I Windows Millennium Edition kalles registerfilene Classes.dat, User.dat og System.dat.

Obs!  Sikkerhetsfunksjoner i Windows NT, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 lar en administrator kontrollere tilgangen til registernøkler.

Tilbake til toppen
registrere system registrering database .reg
Egenskaper

Artikkel-ID: 256986 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 07:40:10 – Revisjon: 10.6

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986
Tilbakemelding