Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Bare laste ned-installasjon av Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 eller Internet Explorer 5.1 i Windows XP eller Windows 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO257249
Symptom
Du kan ikke kjøre et installasjonsprogram som bare kan lastes ned, for Microsoft Internet Explorer på Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP.
Årsak
Dette problemet skyldes en endring i installasjonsprogrammet for Internet Explorer som muliggjør installasjon på Windows 2000 eller Windows XP. Ettersom Internet Explorer bare installerer kjerneleseren og skriptfilene i Windows 2000 eller Windows XP, er alternativet Installer Minimum eller tilpass webleseren ikke tilgjengelig under installasjonen. Derfor er ikke dialogboksen Komponentalternativer tilgjengelig, og du kan ikke velge alternativet Bare laste ned.
Løsning
Slik kjører du et installasjonsprogram som bare kan lastes ned, via Internett:
 1. På følgende nedlastingsside for Internet Explorer finner og klikker du for å laste ned den Internet Explorer-versjonen du vil ha:
 2. Følg instruksjonene på websiden for å laste ned Internet Explorer.
 3. Klikk Lagre til disk (eller Lagre), og lagre deretter filen IExSetup.exe i en mappe på datamaskinen.
 4. Klikk Start og deretter Kjør.
 5. Klikk Bla gjennom, bla deg frem til mappen der du lagret filen Ie5setup.exe eller le6setup.exe, klikk filen for å merke den, og klikk deretter Åpne.
 6. I Åpne-boksen klikker du på slutten av kommandoen, legger til et mellomrom, og deretter skriver du inn en av følgende kommandoer:
  For Internet Explorer 5 skriver du inn følgende:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  For Internet Explorer 6 skriver du inn følgende:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  Hvis du for eksempel lagret filen Ie5setup.exe i mappen C:\Windows Update Setup Files, ser kommandoen slik ut:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Obs!  Det må være doble anførselstegn rundt variabelen #E fordi #E angir kildebanen, inkludert kjørbare filer, til Ie5setup.exe eller Ie6setup.exe. Nedenfor finner du en forklaring på kommandolinjebryterne som brukes:
  • /d - Laster ned Internet Explorer bare for den gjeldende plattformen. Hvis du derimot vil laste ned alle plattformer, kan du bruke bryterverdien /d:1 for å få alle plattformer. Det er bare to verdier for denne bryteren, /d og /d:1.
  • /s:""#E"" - Tilordner kildebanen for Ie5setup.exe. Verdien ""#E"" viser til den fullstendige banen og navnet for EXE-filen. Legg merke til at to par doble anførselstegn må stå rundt banen.
 7. Trykk Enter. Velg de aktuelle elementene for operativsystemet.
Obs!  For at du skal kunne laste ned Internet Explorer til en nettverksstasjon, må nettverksstasjonen tilordnes en bokstav på datamaskinen. Du kan ikke laste ned Internet Explorer til en UNC-bane (UNC – Universal Naming Convention).
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebrytere, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (Disse artiklene kan være på engelsk.):
200007 Kommandolinjebrytere for installasjon av Internet Explorer i satsvis modus
223371 Installere Internet Explorer 5 på Windows NT 4.0 ved hjelp av SMS 1.2
Egenskaper

Artikkel-ID: 257249 – Forrige gjennomgang: 11/21/2005 17:48:00 – Revisjon: 4.3

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • kbsetup kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB257249
Tilbakemelding