Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Mus/tastatur virker ikke etter oppdatering av drivere for Microsoft Natural Keyboard Pro

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO257729

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du har installert Windows på en datamaskin med Microsoft Natural Keyboard Pro-tastatur (Enhetsbehandling viser det som et "Standard 101-/102-tasters tastatur, eller Microsoft Natural PS/2-tastatur"), kan det hende at noen av Internett-, multimedia- og e-post-tastene samt de programmerte hurtigtastene øverst på tastaturet slutter å virke.

Hvis du starter Tastatur-appleten i Kontrollpanel, klikker du kategorien Maskinvare, klikker Egenskaper, klikker kategorien Driver, klikker Oppdater driver, klikker Vis all maskinvare for denne enhetsklassen og deretter klikker driveren Microsoft Natural Keyboard Pro, får du følgende advarsel:
Det anbefales ikke å installere denne enhetsdriveren fordi Windows ikke kan bekrefte at den er kompatibel med maskinvaren. Hvis driveren ikke er kompatibel, vil maskinvaren ikke virke som den skal og datamaskinen kan bli ustabil eller slutte å fungere. Vil du fortsette installasjonen av denne oppdateringen?
Hvis du klikker Ja, lastes driverne inn. Etter en nødvendig omstart, virker ikke lenger tastaturet og musen.
Årsak
Beskrivelsen Oppdatert driver for "Microsoft Natural Keyboard Pro" er misvisende. Denne driveren er utelukkende laget for bruk med USB-versjonen (Universal Serial Bus) av Microsoft Natural Keyboard Pro-tastaturet. Selv om Microsoft Natural Keyboard Pro har både PS/2- og USB-kontakter, er selve tastaturet i8042-port-basert, mens USB-kontakten bare er til den innebygde USB-huben.

Hvis feil driver installeres, blir i8042prt-porten deaktivert og HID-støtte (Human Input Device) aktivert, noe som ikke fungerer med dette tastaturet.
Løsning
Bruk en av følgende metoder for å aktivere tastaturet på nytt.

Prøv først alternativet Siste fungerende konfigurasjon ved å trykke F8 i oppstartsmenyen. Hvis funksjonen Automatisk pålogging er aktivert på denne datamaskinen, og den allerede har logget på en bruker og det ikke finnes tastatur- eller musefunksjonalitet, bruker du en av følgende fremgangsmåter:

Bruk gjenopprettingskonsollen

 1. Start opp datamaskinen fra Windows-installasjonsmediet, og trykk F10 når du ser skjermen "Velkommen til installasjonsprogrammet", for å starte gjenopprettingskonsollen.
 2. Skriv "cd \system32\drivers" (uten anførselstegnene) og trykk ENTER.
 3. Skriv "ren kbdhid.sys kbdhid.org" (uten anførselstegnene) og trykk ENTER.
 4. Skriv "copy i8042prt.sys kbdhid.sys" (uten anførselstegnene) og trykk ENTER.
 5. Avslutt gjenopprettingskonsollen ved å skrive exit. Dette medfører en omstart.
 6. Logg på som administrator og installer de vanlige "Standard 101-/102-tasters tastatur, eller Microsoft Natural PS/2-tastatur"-driverne på nytt ved å starte Tastatur-appleten i Kontrollpanel, klikke kategorien Maskinvare, klikke Egenskaper, klikke kategorien Driver, og deretter starte veiviseren for oppdatering av driver.

  Obs!  Du vil ikke ha musefunksjonalitet før du laster inn riktig tastaturdriver og starter datamaskinen på nytt.
 7. Installer den fullstendige Microsoft IntelliType Pro versjon 1.1-oppdateringen eller senere drivere for Windows 2000 som støtter Microsoft Natural Keyboard Pro. Disse nye driverne er tilgjengelige på Microsoft-webområdet, og så snart de er installert, aktiveres hurtigtastene øverst på tastaturet.

Redigere registret eksternt

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan du redigere registret eksternt på denne måten.

Obs!  Hvis datamaskinen er på et nettverk, men ikke en del av et domene, må du kanskje tilordne en forbindelse til datamaskinens delte IPC$-ressurs. Dette må du gjøre som en administrator på den datamaskinen før du kan koble til med Regedt32.exe i følge beskrivelsen nedenfor. Bruk følgende kommando for å tilordne en tilkobling til datamaskinens delte IPC$-ressurs:
net use \\navn_på_ekstern_maskin\IPC$ /user:administrator *
Slik redigerer du registret eksternt:
 1. Kjør Regedt32.exe fra en annen Microsoft Windows NT- eller Windows 2000-basert datamaskin på det samme nettverket.
 2. Klikk Velg datamaskinRegister-menyen og skriv deretter inn datamaskinnavnet til datamaskinen som ikke har tastatur- eller musefunksjonalitet.
 3. Når du er koblet til, klikker du Hkey_Local_Machine under Navn_på_ekstern_maskinVindu-menyen, og naviger til følgende nøkkel:
  System\CurrentControlSet\Services\i8042prt
 4. Dobbeltklikk verdien Start:REG_DWORD:0x4, og endre den til 0x1.
 5. Naviger til følgende registerplassering:
  System\CurrentControlSet\Services\kbdhid
 6. Dobbeltklikk verdien Start:REG_DWORD:0x1, og endre den til 0x4.
 7. Naviger til følgende registerplassering:
  System\CurrentControlSet\Enum\ACPI\PNP0303\4&2658d0a0&0
 8. Klikk nøkkelen 4&2658d0a0&0, klikk TillatelserSikkerhet-menyen og gi tillatelsene Alle tillatelser til gruppen Alle. Klikk Bruk.
 9. Dobbeltklikk verdien Service:REG_SZ:kbdhid, og endre den til i8042prt.
 10. Klikk nøkkelen 4&2658d0a0&0, klikk TillatelserSikkerhet-menyen og fjern tillatelsene Alle tillatelser fra gruppen Alle. Klikk Bruk.
 11. Klikk LukkRegister-menyen.
 12. Klikk AvsluttRegister-menyen.
 13. Start datamaskinen med muse-/tastaturproblemer på nytt. Musen og tastaturet skal nå virke når datamaskinen startes på nytt.
 14. Installer den fullstendige Microsoft IntelliType Pro versjon 1.1-oppdateringen eller senere drivere for Windows 2000 som støtter Microsoft Natural Keyboard Pro. Disse nye driverne er tilgjengelige på Microsoft-webområdet, og så snart de er installert, aktiveres hurtigtastene øverst på tastaturet.
Obs!  Når PS/2-pluggen på tastaturet er plugget i, er det et PS/2-tastatur (som nevnt), men tastaturet er i stand til å fungere i ren USB-modus (Universal Serial Bus). Hvis bare USB-pluggen er plugget i, er det både en USB-hub og et USB-tastatur.
Egenskaper

Artikkel-ID: 257729 – Forrige gjennomgang: 04/15/2005 20:35:00 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbenv kbprb KB257729
Tilbakemelding