Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Installere en Microsoft-pekeenhet og IntelliPoint-programvaren

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du installerer Microsoft IntelliPoint-programvaren og Microsoft-pekeenhetene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.

Obs!  Alle Microsoft IntelliMouse-pekeenheter bruker IntelliPoint-programvaren.
Mer informasjon
Installer IntelliPoint-programvaren før du installerer en Microsoft-pekeenhet. Deretter kobler du pekeenheten til datamaskinen.

Når du skal gjøre dette, bruker du følgende metoder i angitt rekkefølge.

Installere IntelliPoint-programvaren

Bruk en av følgende metoder til å installere IntelliPoint-programvaren.

Laste ned fra Internett

Slik laster du ned og installerer du den nyeste versjonen av IntelliPoint-programvaren:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Til venstre på skjermen klikker du Resources og deretter Download Software.
 3. Skriv inn Product Information, og klikk GO.
 4. Klikk programvarekoblingen for å laste ned programvaren.
 5. Klikk Run this program from its current location, og klikk deretter OK.
 6. Følg instruksjonene på skjermen for å installere IntelliPoint-programvaren.
 7. Start datamaskinen på nytt.

Installere programvaren fra CDen

Følg denne fremgangsmåten for å installere IntelliPoint-programvaren fra CDen som følger med IntelliMouse-pekeenheten:
 1. Sett inn installasjons-CDen for Microsoft IntelliPoint i CD-stasjonen.

  Hvis installasjonsprogrammet for IntelliPoint ikke starter automatisk, bruker du en av følgende metoder:
  • Følg denne fremgangsmåten for Windows Vista:
   1. Klikk Startstartknappen, klikk Alle programmer, klikk Tilbehør og klikk deretter Kjør.
   2. I Åpne-boksen skriver du inn følgende kommandolinje:
    stasjon:\setup
    I dette eksemplet er stasjon stasjonsbokstaven for CD-stasjonen.
  • For Windows XP klikker du Start, Kjør, skriver inn følgende linje i Åpne-boksen og klikker deretter OK:
   stasjon:\setup
   I dette eksemplet er stasjon stasjonsbokstaven for CD-stasjonen.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere IntelliPoint-programvaren.
 3. Start datamaskinen på nytt.

Installere en Microsoft-pekeenhet

For å installere en Microsoft-pekeenhet må du bruke metoden som er riktig for pekeenheten din.

Koble en USB-basert (Universal Serial Bus) IntelliMouse til datamaskinen

Følg denne fremgangsmåten for å koble en USB-basert IntelliMouse-pekeenhet til datamaskinen:
 1. Start datamaskinen.
 2. Hvis et PS/2-kort er koblet til USB-kontakten på IntelliMouse-pekeenheten, fjerner du det.
 3. Finn en tilgjengelig USB-port på datamaskinen eller USB-huben.
 4. Koble USB-kontakten for IntelliMouse-pekeenheten til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen eller en USB-hub som er koblet til datamaskinen.
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å installere og konfigurere IntelliMouse-pekeenheten.

Koble en PS/2-basert IntelliMouse til en seriell port på datamaskinen

Følg denne fremgangsmåten for å koble en PS/2-basert IntelliMouse-pekeenhet til en 9-pinners seriell port på datamaskinen:
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Når du skal koble en av følgende PS/2-baserte IntelliMouse-pekeenheter til en 9-pinners seriell port på datamaskinen, kobler du det serielle kortet til PS/2-kontakten for pekeenheten:
  • Microsoft IntelliMouse
  • Microsoft IntelliMouse Pro
  • Microsoft IntelliMouse Trackball
  • Microsoft Wheel Mouse
 3. Koble seriellkortet for IntelliMouse-pekeenheten til den rektangulære 9-pinners serielle porten bak på datamaskinen.
 4. Slå på datamaskinen.
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å installere og konfigurere IntelliMouse-pekeenheten.

Koble en trådløs Microsoft-pekeenhet til datamaskinen

Følg denne fremgangsmåten for å koble en trådløs Microsoft-pekeenhet til datamaskinen:
 1. Åpne og fjern luken til batterikammeret i bunnen av den trådløse Microsoft-pekeenheten.
 2. Sett inn to nye batterier i batterikammeret. Kontroller at de positive (+) endene på batteriene peker mot de positive kontaktene i batterikammeret.

  Obs!  Det leveres to batterier med den trådløse Microsoft-pekeenheten.
 3. Sett luken til batterikammeret på plass igjen, og lukk den.
 4. Kontroller at kanalbryterne nede på den trådløse musen og den digitale mottakeren er angitt til å bruke samme kanal.

  Obs!  Hvis du bruker to trådløse Microsoft-mus med hjul, må du kontrollere at den andre trådløse Microsoft-pekeenheten og den digitale mottakeren er angitt til å bruke en annen kanal enn den første trådløse Microsoft-pekeenheten og digitale mottakeren.
 5. Avslutt, og slå av datamaskinen.
 6. Koble PS/2-kontakten for den digitale mottakeren til den runde PS/2-museporten på baksiden av datamaskinen.
 7. Slå på datamaskinen.
 8. Følg instruksjonene på skjermen for å installere og konfigurere IntelliMouse-pekeenheten.
Obs!  Når du er ute og reiser, må du fjerne batteriene fra den trådløse Microsoft-pekeenheten før du går om bord i et fly. Den trådløse Microsoft-pekeenheten avgir RF-energi (radiofrekvens) når batteriene er satt i, selv om musen er slått av.

Hvis du vil finne mer informasjon om radiostøy og riktig håndtering og oppbevaring av batterier, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, velg Programmer, velg Microsoft-maskinvare, velg Mus, og klikk deretter Online User's Guide.
 2. I kategorien Contents klikker du plusstegnet (+) ved siden av Setting Up Your Mouse or Trackball for å utvide grenen.
 3. Under grenen Setting Up Your Mouse or Trackball klikker du Important Radio Interference and Battery Information for Microsoft Wireless Mouse.
1.00 3.00 3.10 intelli point track ball attach ports
Egenskaper

Artikkel-ID: 258785 – Forrige gjennomgang: 06/03/2008 14:59:19 – Revisjon: 12.6

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliMouse med IntelliEye, Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0, Microsoft IntelliMouse Pro, Microsoft IntelliMouse Trackball 1.0, Microsoft IntelliMouse USB, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0, Microsoft IntelliPoint 5.2, Microsoft IntelliPoint 4.12, Microsoft IntelliPoint 3.0, Microsoft IntelliPoint 3.1, Microsoft IntelliPoint 5.1, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 5.5, Microsoft IntelliType Pro 5.4, Microsoft IntelliType Pro 5.3, Microsoft IntelliType Pro 5.2, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Wheel Mouse 2.0, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Laser Mouse 5000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000

 • kbhardware kbhowto KB258785
Tilbakemelding