Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Feilsøke tastaturproblemer som kan oppstå når du bruker et Microsoft-tastatur

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer som kan oppstå når du bruker Microsoft-tastaturene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon

Tastaturet fungerer ikke

Hvis tastaturet ikke fungerer, må du kontrollere at det er riktig koblet til datamaskinen. Kontroller alle pluggene til tastaturet (PS/2 og USB) for å være sikker på at det ikke er noen løse tilkoblinger.

Hvis det brukes en adapter (USB til PS/2 eller PS/2 til AT), må du kontrollere at det er adapteren som fulgte med tastaturet, og at tastaturet støtter tilkobling til en annen port. Internett-tastaturet kan for eksempel ikke kobles til en USB-port, og en PS/2-til-USB-adapter vil ikke fungere. Det inneholder ikke en adapter.

Hvis problemet vedvarer, kan du koble tastaturet til en annen datamaskin. Hvis tastaturet kobles riktig til en annen datamaskin, kan porten som tastaturet ble koblet til på den opprinnelige datamaskinen, være skadet. Hvis dette er tilfelle, kan du kontakte produsenten av datamaskinen for å spørre om hvordan du reparerer eller bytter ut den skadede porten.

Hvis tastaturet ikke fungerer riktig på en annen datamaskin, kan det være defekt. Hvis dette er tilfelle, og garantien på tastaturet fremdeles gjelder, kan du bytte ut det defekte tastaturet med et nytt.

Følg denne fremgangsmåten for å fjerne og installere driveren på nytt:
 1. Koble enheten fra datamaskinen.
 2. Slå av strømmen på enheten hvis enheten har en egen strømforsyning.
 3. Åpne Enhetsbehandling. Bruk en av følgende metoder til å gjøre dette:
  • I Windows Vista klikker du Start,startknapp, skriver inn enhet i Start søk-boksen, og klikker deretter Enhetsbehandling i Programmer-listen.

   Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, kan du skrive inn passordet eller klikke Tillat.
  • I Windows XP klikker du Start, klikker Kjør, skriver inn devmgmt.msc, og deretter klikker du OK.
 4. Dobbeltklikk Tastatur, høyreklikk tastaturet du bruker og klikk deretter Avinstaller.

  Obs!  Hvis enheten ikke vises, betyr det at enheten ble fjernet automatisk da du koblet den fra. Fortsett med neste trinn.
 5. Start datamaskinen på nytt.
 6. Slå på strømmen på enheten hvis du må det, og plugg deretter enheten i datamaskinen. Datamaskinen finner enheten, og installerer deretter driverne for enheten på nytt.
Hvis du vil laste ned de siste driverne for tastaturet du bruker, kan du gå til følgende webområde for Microsoft-maskinvare: Slik endrer du porttilkoblingen:
 1. Slå av datamaskinen, og plugg deretter enheten i den riktig porten.
 2. Kontroller at pluggen settes skikkelig inn i kontakten på datamaskinen.
 3. Start datamaskinen på nytt. Microsoft Windows oppdager endringen, og installerer deretter driverne for den nye porten automatisk på nytt.

Du kan ikke bruke tastene på en ordentlig måte

Hvis du ikke kan bruke tastene på en ordentlig måte, må du kontrollere at tastaturet ikke inneholder støv, skitt eller andre fremmede partikler.

Snu tastaturet opp ned slik at alle fremmede partikler, for eksempel hår, matrester eller støv, faller ut.

Vi anbefaler at du bruker trykkluft regelmessig for å blåse bort støv fra sprekkene i tastaturet som er vanskelige å holde rene.

Hvis du søler drikke eller andre typer væske på tastaturet, snur du det med én gang opp ned for å la væsken renne ut, og deretter tørker du av så mye som mulig. Vent til tastaturet er helt tørt før du bruker det igjen.

Ikke ta tastaturet fra hverandre. Hvis du demonterer tastaturet, kan du gjøre produsentgarantien ugyldig.

Obs!  Hvis du ønsker å bruke en støvsuger rundt tastaturet, må du passe på at den ikke inneholder statisk elektrisitet.

Det skrives inn feil tegn

Hvis det skrives inn feil tegn når du bruker tastaturet, kan du følge fremgangsmåten under Du kan ikke bruke tastene på en ordentlig måte for å rengjøre tastaturet slik det beskrives, for å være sikker på at ingen hindringer under tastene forårsaker dette problemet.

Hvis problemet vedvarer, kan du koble tastaturet til en annen datamaskin. Hvis tastaturet kobles riktig til en annen datamaskin, kan porten som tastaturet ble koblet til på den opprinnelige datamaskinen, være skadet. Hvis dette er tilfelle, kan du kontakte produsenten av datamaskinen for å finne ut hvordan du reparerer eller bytter ut den skadede porten.

Hvis tastaturet ikke fungerer riktig på en annen datamaskin, kan det være defekt. Hvis dette er tilfelle, og garantien på tastaturet fremdeles gjelder, kan du bytte ut det defekte tastaturet med et nytt.

Hvis du vil teste tasteresponsen på tastaturet, bruker du Microsoft Keyboard Diagnostics (MSKEY), et tilleggsprogram som følger med Microsoft IntelliType-programvaren. Gjør følgende for å bruke MSKEY:
 1. Start Microsoft Keyboard Diagnostics. Bruk en av følgende metoder til å gjøre dette:
  • I Windows Vista:
   1. Klikk Start startknapp , klikk Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Kjør.
   2. I Åpne-boksen skriver du inn mskey, og deretter klikker du OK.
  • I Windows XP:
   1. Klikk Start, Kjør, skriv inn mskey i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk den riktige knappen for tastaturets tilkoblingstype:
  • PS/2
  • USB
 3. Trykk forskjellige taster for å kontrollere at tasten du trykker, samsvarer med tastene som identifiseres i MSKEY-vinduet.
 4. Når du er ferdig, klikker du Avslutt.
Obs!  MSKEY-funksjonen følger bare med Microsoft IntelliType-programvare versjon 1.1 eller senere.
Referanser
Hvis du vil lære mer om hvordan du feilsøker tastaturproblemer i Windows Vista, kan du følge instruksjonene i emnet Feilsøke tastaturproblemer i Hjelp og støtte for Windows Vista. Bruk følgende fremgangsmåte for å vise emnet:
 1. Klikk Start,startknapp, og klikk deretter Hjelp og støtte.
 2. I boksen Søk i Hjelp skriver du feilsøke tastaturproblemer, og deretter klikker du Søk i Hjelp.
 3. Klikk det aktuelle emnet.
1.00 mnkpro intelli type t-shoot MNK Pro
Eigenschappen

Artikel-id: 258826 - Laatst bijgewerkt: 06/03/2008 14:59:19 - Revisie: 7.7

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Microsoft Digital Media Pro Keyboard, Microsoft Internet Keyboard, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft IntelliType Pro 1.0, Microsoft IntelliType Pro 5.1, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 5.5, Microsoft IntelliType Pro 5.4, Microsoft IntelliType Pro 5.3, Microsoft IntelliType Pro 5.2, Microsoft MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural Keyboard, Microsoft Natural Keyboard Pro, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Office Keyboard, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 1.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000

 • kbhardware kbhowto KB258826
Feedback