Feilsøke problemer som kan oppstå når du starter eller arbeider i Word 2000, Word 2002 og Word 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO259413
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret

Denne artikkelen er en sammenslåing av følgende tidligere tilgjengelige artikler: 826840 og 289634
Sammendrag
I Microsoft Word er mange problemer tilknyttet innstillinger eller drivere som ikke er en del av kjernefilene i Word. I denne artikkelen finner du en del generelle råd du kan forsøke før du kontakter Kundestøtte.
Mer informasjon

Kontroller at det er installert en skriver

Hvis du mangler skrifter, kontrollerer du at en skriver er installert, og at skriverdriveren Generisk / Bare tekst ikke brukes. Skriftene som Word viser i Skrift-listen, er basert på skrivertypen du har installert. Hvis skriverdriveren Generisk / Bare tekst er standarddriveren, vil du kanskje bare se én skrift, Roman 10 cpi, i Skrift-listen. Hvis en ikke-generisk skriverdriver er standarddriveren, vil alle TrueType-skriftene som er installert på datamaskinen, vises i Skrift-listen.

Hvis du vil se hvilken skriver du bruker, i Word, klikker du Skriv utFil-menyen. Hvis Generisk / Bare tekst vises i Navn-boksen, velger du en annen skriver. Hvis en annen skriver ikke er tilgjengelig i Navn-boksen, kan du installere en skriver ved å følge fremgangsmåten som passer for situasjonen.
Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre denne fremgangsmåten.

I Windows 2000
 1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.
 3. Klikk Legg til skriver.
 4. I veiviseren for skriverinstallasjon klikker du Neste.
 5. Velg enten Lokal skriver eller Nettverksskriver, og klikk deretter Neste.
 6. Hvis du får en melding der du blir spurt om du vil installere en skriver manuelt, klikker du Neste.
 7. Velg porten du vil bruke, og klikk deretter Neste.
 8. Velg riktig skriverprodusent i listen Produsenter. Klikk skrivermodellen du vil bruke, i listen Skrivere. Klikk Neste.
 9. Velg alternativene du vil bruke, og klikk deretter Neste. Gjenta denne fremgangsmåten for hvert av vinduene i veiviseren helt til du er ferdig. Klikk Fullfør.
 10. Angi denne skriveren som standardskriver.
I Windows XP
 1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
 2. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 3. Klikk Legg til skriverFil-menyen.
 4. I veiviseren for skriverinstallasjon klikker du Neste.
 5. Klikk enten En lokal skriver koblet til denne datamaskinen eller En nettverksskriver eller en skriver koblet til en annen datamaskin, og klikk deretter Neste.
 6. Hvis du får en melding der du blir spurt om du vil installere en skriver manuelt, klikker du Neste.
 7. Velg porten du vil bruke, og klikk deretter Neste.
 8. Velg riktig skriverprodusent i listen Produsenter. Klikk skrivermodellen du vil bruke, i listen Skrivere. Klikk Neste.
 9. Velg alternativene du vil bruke, og klikk deretter Neste. Gjenta denne fremgangsmåten for hvert av vinduene i veiviseren helt til du er ferdig. Klikk Fullfør.
 10. Angi denne skriveren som standardskriver.

Undersøk om virkemåten gjelder for bestemte dokumenter

Hvis det oppstår et problem med et bestemt dokument, kontrollerer du følgende:
 • Finner du samme virkemåte i et nytt dokument?
 • Finner du samme virkemåte i andre eksisterende dokumenter?
Word tilknytter mye forskjellig formatering til det siste avsnittsmerket, spesielt formatering for avsnitt og stil. Hvis du kopierer alt unntatt det siste avsnittsmerket til et nytt dokument, er det mulig at skaden blir liggende igjen i det originale dokumentet. Bruk formateringen for avsnitt eller stil på nytt i det nye dokumentet. Følg denne fremgangsmåten for å kopiere alt unntatt siste avsnitt:
 1. Åpne dokumentet i Word.
 2. Trykk Ctrl+End.
 3. Trykk Ctrl+Skift+Home.
 4. Klikk KopierRediger-menyen.
 5. Klikk NyFil-menyen.
 6. Klikk Tomt dokument.
 7. Klikk Lim innRediger-menyen.
Obs!  Hvis dokumentet inneholder inndelingsskift, kopierer du bare teksten mellom inndelingsskiftene. Ikke kopier og lim inn inndelingsskiftene, da dette kan overføre skaden til det nye dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker skadede Word-dokumenter, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
826864 Slik feilsøker du skadede Word 2003-dokumenter

Kontroller at du ikke bruker konverteringsprogrammet Gjenopprett tekst når du åpner filen

Følg denne fremgangsmåten for å forhindre at bare tekst gjenopprettes når du åpner filen, og for å åpne filen i formatet til Word-dokumenter:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen.
 2. I listen Filtype klikker du Word-dokumenter eller Alle filer.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291180 Formatering går tapt, og det vises symboler når du åpner et dokument (denne artikkelen kan være på engelsk)

Sett inn dokumentet i en annen fil

Det siste avsnittsmerket i et Word-dokument inneholder informasjon om dokumentet. Hvis dokumentet er skadet, er det mulig at du kan hente frem teksten i dokumentet hvis du kan utelate dette siste avsnittsmerket.

Bruk følgende fremgangsmåte for å få tilgang til et dokument, men utelate det siste avsnittsmerket:
 1. Klikk NyFil-menyen. Velg Tomt dokument, og klikk deretter OK.
 2. Klikk FilSett inn-menyen.
 3. Velg filen du vil åpne og sette inn, og klikk deretter Sett inn.

Få en oppdatert virusskanner

Noen ganger kan problemene oppstå i forbindelse med virus. Du kan forhindre eller rense datamaskinen for de fleste virus ved å kjøre antivirusprogramvare som inneholder den siste oppdateringen, og ved å skanne systemet ofte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
233396 Redusere faren for makrovirusinfeksjon i Word
49500 Liste over leverandører av antivirusprogrammer

Start Word med /a-bryteren

Bryteren /a er et feilsøkingsverktøy som brukes til å finne ut hvor problemet ligger når du arbeider med Microsoft Word. Når du bruker /a-bryteren til å starte Word, vil bryteren hindre at det lastes inn tillegg eller globale maler automatisk. /a-bryteren låser også innstillingsfilene, dvs. at innstillingsfiler ikke kan leses eller endres når du bruker denne bryteren. Følg denne fremgangsmåten for å starte Word med /a-bryteren:
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Kjør.
 3. Åpne en av følgende mapper, avhengig av hvilken versjon du har av Word.

  Word 2003
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10
  Word 2000
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office
  Obs!  Hvis du har installert Word i en annen mappe, bruker du denne banen i stedet.

  Klikk Winword.exe-filen, og klikk deretter Åpne.
 4. Du skal se en bane som ligner på denne, i boksen Åpne:

  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 5. Klikk i Åpne-boksen, og flytt innsettingspunktet til stedet etter det avsluttende anførselstegnet på slutten av banesetningen.
 6. Sett inn et mellomrom, og skriv deretter inn /a. Banesetningen skal ligne på denne:

  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

  Obs!  /a-bryteren må skrives utenfor anførselstegnene. Hvis den skrives innenfor anførselstegnene, vises det en feilmelding når du forsøker å kjøre kommandoen:
  Finner ikke filen C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a (eller en av komponentene). Kontroller at banen og filnavnet er riktig, og at alle nødvendige biblioteker er tilgjengelige.
 7. Klikk OK for å starte Word med /a-bryteren.
Hvis du vil ha mer informasjon om hva /a-bryteren gjør, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
826857 Beskrivelse av oppstartsbryteren /a i Word (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis problemet ikke oppstår når du starter Word med /a-bryteren, følger du de neste seks fremgangsmåtene for å finne kilden til problemet (Ikke kjør automakroer, Tøm oppstartsmappen, Se etter COM-tillegg, Gi nytt navn til den globale malen, Gi nytt navn til Data-nøkkelen i Windows-registret og Gi nytt navn til Options-registernøkkelen).

Ikke kjør automakroer

Visse makroer, kalt automakroer, kjøres automatisk når Word starter. Disse automakroene er oppført i følgende tabell. Hvis du vil starte Word uten å kjøre automakroer, holder du nede Skift-tasten når du starter Word.
MakroLagringsstedNår makroene kjøres
AutoExecI Normal-malen eller i et globalt tilleggNår du starter Word
AutoNewI en malNår det opprettes et nytt dokument som er basert på malen
AutoOpenI et dokument eller en malNår et dokument som er basert på malen, eller som inneholder makroen, åpnes
AutoCloseI et dokument eller en malNår et dokument som er basert på malen, eller som inneholder makroen, lukkes
AutoExitI Normal-malen eller et globalt tilleggNår du avslutter Word
Word kjenner igjen en makro med et navn som begynner med "Auto", som en makro som kjøres automatisk når situasjonen den gjelder for, oppstår. Du kan midlertidig hindre at en automakro kjører, ved å holde nede Skift-tasten mens du utfører handlingen som får makroen til å kjøre.

Hvis du løser problemet ved å holde nede Skift-tasten mens du starter Word, skyldes problemet en automakro. Følg denne fremgangsmåten for å unngå dette problemet:
 1. Start Word.
 2. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Makroer.
 3. Det kan hende at det vises en liste over makroer i dialogboksen Makroer. Hvis en oppført makro begynner med "Auto", bør du kanskje fjerne den.
 4. Hvis du vil fjerne en automakro, klikker du makroen for å merke den, og klikker deretter Slett.

  Obs!  Et Word-tillegg kan ha lagt til en automakro. Hvis du vil fastslå hvilken mal som inneholder automakroen, endrer du Makroer i-boksen til en oppført mal. Når du har fastslått hvilken mal som inneholder automakroen, bør du kanskje fjerne denne malen fra datamaskinen. Hvis du fjerner en mal som er lagt til av et Word-tillegg, kan det hende at tillegget slutter å virke.
 5. Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen Makroer.
 6. Klikk AvsluttFil-menyen for å lukke Microsoft Word. Start deretter Word på nytt.
Hvis problemet er løst når du har startet Word på nytt, skyldtes problemet automakroen.

Tøm oppstartsmappen

Når du starter Word, lastes det automatisk inn maler og tillegg som ligger i oppstartsmappene. Feil i Word kan ha oppstått på grunn av konflikter eller problemer med et tillegg. Hvis du vil fastlå om det er et element i en oppstartsmappe som forårsaker problemet, kan du tømme mappen midlertidig.

Word laster inn elementer fra oppstartsmappene for Office og Word. Hvis du vil fjerne elementer fra oppstartsmappene, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
 2. Dobbeltklikk Min datamaskin på Windows-skrivebordet, og finn deretter oppstartsmappen for Office for Word-versjonen du bruker. Standardplasseringen er:

  Word 2003
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\Startup
  Word 2002
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\Startup
  Word 2000
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Startup
 3. Dra hvert element fra oppstartsmappen til skrivebordet. (Du kan også opprette en mappe på skrivebordet og dra hvert element til den nye mappen.)

  Obs!  Hvis du vil opprette en ny mappe på skrivebordet, høyreklikker du et tomt område på skrivebordet, velger Ny og klikker deretter Mappe.
 4. Finn oppstartsmappen for Word. Standardplasseringen for oppstartsmappen for Word er:

  I Windows XP eller Windows 2000

  C:\Documents and Settings\brukernavn\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  I Windows 98 eller Windows Millennium Edition (Windows Me) uten aktiverte profiler:

  C:\windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  I Windows 98 eller Windows Millennium Edition (Windows Me) med aktiverte profiler:

  C:\windows\brukernavn\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Dra hvert element fra oppstartsmappen til skrivebordet. (Du kan også opprette en mappe på skrivebordet og dra hvert element til den nye mappen.)
 5. Start Word.
Hvis du ikke kan gjenskape problemet lenger, og du fjernet flere elementer fra oppstartsmappen eller -mappene, kan du forsøke å isolere problemet ved å legge tilbake filene i riktig oppstartsmappe, én etter én. Forsøk å gjenskape problemet etter hvert tillegg for å fastslå hvilken fil som forårsaker problemet.

Se etter COM-tillegg

Programmer som virker sammen med Word, installerer COM-tillegg. COM-tilleggene kan installeres på en hvilken som helst plassering. Hvis du vil vise listen over installerte COM-tillegg, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk TilpassVerktøy-menyen.
 2. Klikk kategorien Kommandoer.
 3. I Kategori-listen klikker du Verktøy.
 4. Dra COM-tillegg-kommandoen til en verktøylinje.
 5. Klikk Lukk.
 6. Klikk COM-tilleggene på verktøylinjen for å vise COM-tilleggene som lastes inn med Word.
Hvis det vises tillegg i dialogboksen COM-tillegg, deaktiverer du hvert tillegg midlertidig. Det gjør du ved å fjerne merket ved siden av hvert COM-tillegg som er oppført, og deretter klikke OK. Når du starter Word på nytt, lastes ikke COM-tilleggene inn.

Hvis problemet er løst etter at du har deaktivert COM-tilleggene, kan det være et av COM-tilleggene i listen som forårsaket problemet.
Hvis det vises flere COM-tillegg i listen, fastslår du hvilket COM-tillegg som forårsaker det bestemte problemet, ved å aktivere ett COM-tillegg om gangen. Start deretter Word på nytt.

Gi nytt navn til den globale malen

Hvis du vil forhindre at formatering, autotekst og makroer som er lagret i den globale malen (Normal.dot), påvirker funksjonaliteten til programmet eller dokumentene som er åpne, endrer du navnet på Normal.dot-filen.

Obs!  Hvis du gir nytt navn til Normal.dot-malen, kan du raskt avgjøre om det er Normal-malen som forårsaker problemet eller virkemåten. Hvis du gir nytt navn til Normal.dot-malen, settes flere alternativer tilbake til standardinnstillingene, inkludert egendefinerte stiler og verktøylinjer, makroer og Autotekst-oppføringer. Av den grunn anbefaler Microsoft på det sterkeste at du gir nytt navn til Normal.dot-filen i stedet for å slette den.

Det kan hende at bestemte konfigurasjonstyper oppretter flere enn én Normal.dot-fil. Slike situasjoner omfatter tilfeller der flere versjoner av Word kjører på samme datamaskin, eller tilfeller der flere arbeidsstasjonsinstallasjoner finnes på samme datamaskin. I slike tilfeller må du kontrollere at du endrer navnet på alle forekomster av Normal.dot.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre navnet på den globale malen (Normal.dot).

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre denne fremgangsmåten.
 1. Avslutt alle forekomster av Word, inkludert Microsoft Outlook hvis Word er angitt som redigeringsprogram for e-post.
 2. Klikk Start og deretter Søk.
 3. I dialogboksen Søkeresultater under Hva vil du søke etter? klikker du Alle filer og mapper.
 4. Skriv inn Normal.dot i boksen Hele eller deler av filnavnet.
 5. I boksen Søk i velger du den lokale harddisken (eller en alternativ plassering for brukermalen hvis du kjører Word fra en nettverksserver).
 6. Klikk Søk for å søke etter filen.
 7. For hver forekomst av Normal.dot som vises i dialogboksen Søkeresultater, høyreklikker du filen. Klikk Gi nytt navn på hurtigmenyen. Skriv inn et nytt navn for filen, for eksempel GammelNormal.dot eller Normal-1.dot, og trykk deretter Enter.
 8. Klikk LukkFil-menyen for å lukke søkeprogrammet.
Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. I dette tilfellet er problemet en skadet Normal.dot-mal. Det kan hende at du må endre enkelte innstillinger for å gjenopprette favorittalternativene.

Hvis Normal.dot-filen du gav nytt navn til, inneholder tilpassinger, for eksempel i stiler, makroer eller Autotekst-oppføringer som ikke kan gjenopprettes på en enkel måte, kan det hende at du kan kopiere disse tilpassingene fra den gamle Normal.dot-filen til den nye Normal.dot-filen ved hjelp av Assistent. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker assistenten, kan du klikke Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skrive inn hvordan bruke Assistent i boksen Søk etter i hjelperuten, og deretter klikke Start søk for å vise emnet.

Gi nytt navn til Data-nøkkelen i Windows-registret

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.
Obs!  Hvis du gir nytt navn til Data-nøkkelen, settes flere alternativer tilbake til standardinnstillingene, inkludert listen over sist brukte filer på Fil-menyen og mange innstillinger som du tilpasser ved å klikke AlternativerVerktøy-menyen. Word bygger opp Data-nøkkelen på nytt ved hjelp av innebygde standardinnstillinger neste gang du starter Word.

Følg denne fremgangsmåten for å gi nytt navn til Data-nøkkelen:
 1. Avslutt alle Windows-programmer.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter klikker du OK.
 4. Finn følgende nøkkel ved å dobbeltklikke riktig mappe for din versjon av Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data


  Velg Data-mappen, og klikk deretter Gi nytt navnRediger-menyen.
 5. Skriv inn et nytt navn for mappen Data (skriv for eksempel inn Gamledata), og trykk deretter Enter.
 6. Klikk AvsluttRegister-menyen for å avslutte Registerredigering. Start Word på nytt på normal måte (uten å bruke /a-bryteren).
Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er en skadet Data-nøkkel. Du må kanskje endre enkelte innstillinger for å gjenopprette favorittalternativene.

Gi nytt navn til Options-registernøkkelen

Denne nøkkelen lagrer alternativene du kan angi fra Word.

Obs!  De fleste innstillingene ligger ikke i registret før du foretar en endring i Word, og deretter avslutter programmet.

Følg denne fremgangsmåten for å gi nytt navn til Options-nøkkelen:
 1. Avslutt alle Windows-programmer.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter klikker du OK.
 4. Finn følgende nøkkel ved å dobbeltklikke riktige mapper for din versjon av Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
  Velg mappen Options, og klikk deretter Gi nytt navnRediger-menyen.
 5. Skriv inn et nytt navn for mappen Options (skriv for eksempel inn GammelOptions), og trykk deretter Enter.
 6. Klikk AvsluttRegister-menyen for å avslutte Registerredigering.
Start Word på nytt på normal måte (uten å bruke /a-bryteren).

Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er en skadet Options-nøkkel. Det kan hende at du må omdefinere enkelte innstillinger for å gjenopprette favorittalternativene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilbakestiller Word til standardinnstillingene, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
822005 Tilbakestille brukeralternativer og registerinnstillinger i Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 og Microsoft Word 2000

Kontroller skriverdriveren

Hvis datamaskinen slutter å reagere (henger), eller det oppstår andre utskriftsproblemer, kan du forsøke å bruke skriverdriveren Generisk / Bare tekst. Bruk denne fremgangsmåten for å velge den generiske skriverdriveren:

Obs!  Du trenger kanskje CD-ROMen for Windows for å installere denne skriverdriveren.
Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre denne fremgangsmåten.

I Windows XP eller Windows 2000
 1. Avslutt Word.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.

  Obs!  I Windows XP klikker du Skrivere og telefakserStart-menyen.

  • Hvis du ser ikonet for den generiske skriverdriveren, høyreklikker du det og klikker deretter Angi som standardskriver.
  • Hvis ikonet for den generiske skriverdriveren ikke finnes, følger du denne fremgangsmåten:
   1. Åpne Legg til skriver.
   2. I veiviseren for skriverinstallasjon klikker du Neste.
   3. Velg enten Lokal skriver eller Nettverksskriver, og klikk deretter Neste.
   4. Hvis du får en melding der du blir spurt om du vil installere en skriver manuelt, klikker du Neste.
   5. Velg porten du vil bruke, og klikk deretter Neste.
   6. Klikk Generisk i Produsenter-listen. Klikk Generisk / Bare tekst i listen Skrivere. Klikk Neste.
   7. Velg alternativene du vil bruke, og klikk deretter Neste. Gjenta denne fremgangsmåten for hvert av vinduene i veiviseren helt til du er ferdig. Klikk Fullfør.
Obs!  Når du angir skriverdriveren Generisk / Bare tekst som standard, er ikke TrueType-skrifter tilgjengelige i Word.

Oppdater skjermdriveren

Følg denne fremgangsmåten for å fastslå hvilken skjermdriver du bruker.

Obs!  Denne fremgangsmåten kan variere avhengig av operativsystemet du bruker, og skjermdriveren som er installert.

I Windows XP eller Windows 2000
 1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.

  Obs!  I Windows XP klikker du KontrollpanelStart-menyen.
 3. Dobbeltklikk Skjerm-ikonet.
 4. Klikk kategorien Innstillinger.
 5. Klikk Avansert.
 6. Klikk kategorien Adapter.
 7. Klikk Egenskaper.
 8. Legg merke til navnet på produsenten.
 9. Klikk kategorien Driver.
 10. Noter driverversjonen, og klikk deretter Avbryt tre ganger.
Ta kontakt med produsenten av skjermdriveren, og be om å få tilsendt den nyeste versjonen. Hvis du vil installere den oppgraderte skjermdriveren, følger du instruksjonene som følger med skjermdriveren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter produsenten av skjermdriveren, kan du klikke riktig artikkelnummer i følgende liste for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (denne artikkelen kan være på engelsk)

60781 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (denne artikkelen kan være på engelsk)

60782 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (denne artikkelen kan være på engelsk)

Forsøk å kjøre i sikkermodus

I Windows XP eller Windows 2000:

Hvis du vil ha mer informasjon om å kjøre Windows 2000 i sikkermodus, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
202485 Beskrivelse av oppstart i sikkermodus i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
239780 Brytere for oppstart i sikkermodus for Windows Boot.ini-fil (denne artikkelen kan være på engelsk)
199175 Situasjoner der Windows kanskje ikke starter i sikkermodus (denne artikkelen kan være på engelsk)
I Windows 98:

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
192926 Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98
180902 Slik starter du en Windows 98-basert datamaskin i sikkermodus (denne artikkelen kan være på engelsk)

Kjør Finn og reparer

Microsoft Word utnytter fordelene ved selvreparasjonsfunksjonene i Windows Installer. Hvis en viktig ressurs mangler, for eksempel en fil eller registernøkkel som kreves for å starte et Office-program, vil Windows Installer oppdage dette og reparere programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
235620 Beskrivelse av selvreparasjonsfunksjonene (denne artikkelen kan være på engelsk)
822238 Forstå reparasjonsfunksjonen i Office 2003 og Office XP (denne artikkelen kan være på engelsk)

Reparer Microsoft Word eller Microsoft Office

I noen tilfeller kan Word- eller Office-programfiler være skadet. Den enkleste måten å rette opp en Word- eller Office-installasjon på, er å kjøre Reparer Office (eller Reparer Word). Selv om dette ofte retter problemet på en rask måte, finnes det situasjoner der det ikke retter problemet, og det er da nødvendig å foreta en fullstendig fjerning av programmet, og deretter installere på nytt.

Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil reparere Word eller Office:
 1. Lukk alle Microsoft Office-programmer og deaktivere alle antivirusprogrammer.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel. Obs!  I Windows XP klikker du KontrollpanelStart-menyen.
 3. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer.
 4. Klikk Office eller den frittstående versjonen av Word du har installert, og klikk deretter Legg til / fjern.

  Klikk for eksempel Microsoft Word 2000, Microsoft Office 2000 Standard, Microsoft Office 2000 Premium eller Microsoft Office 2000 Professional.
 5. Når du er i installasjonsprogrammet, klikker du Reparer Office (eller Reparer Word).
Installasjonsprogrammet kontrollerer de installerte filene og erstatter eller installerer filer fra en tidligere versjon som har feil størrelse, er skadet eller mangler. Når installasjonsprogrammet er ferdig, starter du Word på nytt på normal måte (uten å bruke /a-bryteren) og forsøker å gjenskape problemet.

Hvis problemet er løst, ble problemet kanskje forårsaket av en skadet fil eller en fil som mangler.

Fjern og installer Microsoft Word eller Microsoft Office på nytt

Hvis problemet ikke er løst når du har reparert Word eller Office, må du kanskje fjerne Word eller Office og deretter installere på nytt. Følgende fremgangsmåte fjerner så mye som mulig av Word eller Office. Når du har fjernet Word eller Office, installerer du programmet på nytt.

Advarsel!  Denne fremgangsmåten kan føre til tap av data. Før du utfører disse trinnene, bør du sikkerhetskopiere viktige filer, for eksempel tilpassede maler, dokumenter og filen Normal.dot.

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre denne fremgangsmåten.
 1. Avslutt alle Microsoft Office-programmer og deaktivere alle antivirusprogrammer.
 2. Hvis du bruker Windows XP, klikker du Start og deretter Kontrollpanel. For Windows 2000 klikker du Start, velger Innstillinger og klikker deretter Kontrollpanel.
 3. I Windows XP klikker du Legg til / fjern programmer. I Windows 2000 dobbeltklikker du Legg til / fjern programmer.
 4. Klikk Endre eller fjerne programmer.
 5. Klikk Office eller den frittstående versjonen av Word du har installert, og klikk deretter Fjern.
  Klikk for eksempel Microsoft Word 2000, Microsoft Office 2000 Standard, Microsoft Office 2000 Premium eller Microsoft Office 2000 Professional.
 6. Klikk Ja for å bekrefte at du vil foreta fjerningen.
 7. Hvis du blir spurt om du vil fjerne delte komponenter, klikker du Fjern alt.
 8. Hvis du får spørsmål om du vil starte Windows på nytt, klikker du Ja.
 9. Når Windows starter på nytt, lukker du alle programmer som lastes inn ved oppstart, inkludert antivirusprogrammer, og installerer deretter Word eller Office på nytt.

  Obs!  Når du installerer Word eller Office på nytt, må du skrive inn CD-ROM-nøkkelen som finnes på baksiden av CD-etuiet eller på ekthetsgarantien på nytt.

Alternativer for Microsoft Kundestøtte

Hvis du ikke klarer å løse dette problemet, finnes det flere tilgjengelige kundestøttealternativer som kan hjelpe deg.

Finn svarene raskt på Internett

Bruk Microsofts elektroniske kundestøtte for å søke etter raske, presise svar i Microsoft Knowledge Base og andre tekniske ressurser. Du kan også tilpasse området for å kontrollere søket.

Når du skal begynne søket, går du til følgende webområde:

Microsoft Kundestøtte

Kontakt Microsoft Kundestøtte for å få hjelp til å løse problemene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan få hjelp til feilsøking i Microsoft Windows, kan du klikke Emner i HjelpHjelp-menyen i Windows Utforsker. Dobbeltklikk for å åpne Feilsøking-boken i kategorien Innhold. Deretter dobbeltklikker du for å åpne boken Kontakt Microsoft Kundestøtte for å vise kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Kundestøtte, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
102344 Alternativer for Microsoft Kundestøtte – Spørsmål & svar (denne artikkelen kan være på engelsk)
tshoot feilsøking hjelp kundestøtte teknisk wd2000 ting du kan gjøre 2003 2002 2000 wd2002 wd2003 standard innstillinger for brukeralternativer
Egenskaper

Artikkel-ID: 259413 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 19:38:51 – Revisjon: 9.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot KB259413
Tilbakemelding