Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Project Server 2010 (filen Pjsrvwfe-x-none.msp): 9. mars 2012

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2598251
 
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver Microsoft Project Server-2010-problemet som er løst i hurtigreparasjonspakken for Project Server 2010, som er datert 9. mars 2012.
INTRODUKSJON

Problemer som hurtigreparasjonspakken løser

Når du prøver å få tilgang til Prosjektsenter-siden i Project Web Apps (PWA), siden lastes ikke inn, og du får feilmeldingen "Ukjent feil". I tillegg, når du redigerer prosjektinformasjon på et prosjekt detaljert side (PDP), mer enn én verdi vises for denEnterprise Project egendefinert feltet.
Løsning
Følgende hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Denne delen beskriver trinnene som er nødvendige for å oppdage og rydde opp i de like postene som forårsaker dette problemet. Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kjøre Opprydding i skriptene nedenfor. Du trenger bare å kjøre Diskopprydding-skript én gang.

Skriptene utfører følgende handlinger:
  • Skriptet 1 oppdager om du opplever dette problemet og viser berørte prosjekter og egendefinerte felt.
  • Skriptet 2 sikkerhetskopierer tabellen berørt.
  • Skriptet 3 fjerner like poster.
  • Skriptet 4 angrer slettingen ved å gjenopprette postene fra tabellen sikkerhetskopiering.
  • Skriptet 5 fjerner tabellen sikkerhetskopiering.
Vi anbefaler at du tester Opprydding-skript i et utviklingsmiljø, slik at du kan validere resultatene før du implementerer skriptene i et produksjonsmiljø. I tillegg bør du bare utføre denne operasjonen når det ikke er noen brukeraktivitet i nettverket.

Skriptet 1

Følgende SQL-spørringen bekrefter at dette problemet finnes i databasen. Hvis ingen rader returneres, har du ikke dette problemet. Erstatt navnet ditt Project Server publisert database i plassholderverdien i den første linjen i spørringen.

USE <ProjectServer_Published>SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFVINNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UIDINNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPVON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UIDwhere CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Skriptet 2

Skriptet 2 oppretter en tabell som heter MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup og sikkerhetskopierer postene i tabellen MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. Kontroller at du kjører dette skriptet én gang før du kjører skriptet 3. Hvis du vil angre Opprydding-operasjon som utføres ved hjelp av skript 3, kan du kjøre skriptet 2.

USE <ProjectServer_Published>SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Skriptet 3

Skriptet 3 oppdager først om du opplever dette problemet. Hvis du opplever dette problemet, er ingen handling utført. Hvis du opplever dette problemet, vil skriptet fjerner like poster.

USE <ProjectServer_Published>DECLARE @ITERATIONS AS INTSET @ITERATIONS=(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1IF @ITERATIONS IS NULLBEGINPRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'ENDELSEBEGINPRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: ' PRINT @ITERATIONSWHILE @ITERATIONS <>0BEGINPRINT 'ITERATION COUNT: ' PRINT @ITERATIONSDECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MOD_DATE AS DATETIME DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN(SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )AND MD_PROP_UID IN (SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UIDHAVING COUNT (*) >1 ORDER BY PROJ_UIDOPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE WHILE @@FETCH_STATUS =0 BEGIN DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID=@PROJ_UIDAND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UIDAND MOD_DATE=@MOD_DATEFETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE END CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1END END 

Skriptet 4

Kjør bare skript 4 Hvis du vil angre Opprydding-operasjon som ble utført ved hjelp av skript 3. I de fleste tilfeller trenger du ikke bruke dette skriptet. Skriptet tilbys imidlertid, i tilfelle det er nødvendig. Skriptet 4 fungerer ved å gjenopprette poster skriptet 2 sikkerhetskopiert.

Obs! Kan ikke kjøre skriptet 4 når systemet går tilbake til produksjon. Sikkerhetskopien er et statisk utvalg i gang, og hvis du gjenoppretter sikkerhetskopien etter at ny redigeringer, vil disse endringene gå tapt.

USE <ProjectServer_Published>DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESINSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESSELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Skriptet 5

Hvis du vil fjerne tabellen sikkerhetskopiering, kan du kjøre følgende skript.

USE <ProjectServer_Published>DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPInformasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Denne hurtigreparasjonen er imidlertid ment å løse problemene som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk denne hurtigreparasjonen bare på systemer som har problemer som er beskrevet i denne artikkelen. Denne hurtigreparasjonen kan gjennomgå ytterligere testing. Vi anbefaler derfor at du venter på neste programvareoppdatering som inneholder denne hurtigreparasjonen, med mindre dette problemet påvirker deg i stor grad.

Hvis hurtigreparasjonen er tilgjengelig for nedlasting, finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis denne delen ikke vises, kontakter du Microsoft kundeservice og kundestøtte for å få hurtigreparasjonen.

Obs! Hvis det oppstår andre problemer, eller hvis du trenger feilsøkingstips, må du kanskje opprette en separat forespørsel. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av denne oppdateringen. For en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og støtte, eller for å opprette en separat forespørsel, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs! "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig"-skjemaet viser språk hurtigreparasjonen er tilgjengelig. Hvis du ikke ser språket ditt, er det fordi hurtigreparasjonen ikke er tilgjengelig for dette språket.

Forutsetninger

Du installerer denne hurtigreparasjonspakken, må du ha Project Server 2010 eller Project Server 2010 Service Pack 1 installert.

Omstartskrav

Du har kanskje ikke starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne hurtigreparasjonen.

Erstatningsinformasjon for hurtigreparasjonen

Denne hurtigreparasjonen erstatter ikke tidligere utgitte hurtigreparasjonen.

Registerinformasjon

Hvis du vil bruke en av hurtigreparasjonene i Denne pakken, du trenger ikke å gjøre noen endringer i den registret.

Filinformasjon

Denne hurtigreparasjonen kan ikke inneholde alle filene du trenger for fullstendig å oppdatere et produkt til den siste versjonen. Denne hurtigreparasjonen inneholder bare filene du trenger for å løse problemene som er oppført i denne artikkelen.

Den globale versjonen av denne hurtigreparasjonspakken bruker en Microsoft Windows Installer pakke for å installere hurtigreparasjonspakken. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC) i tabellen nedenfor. Når du Viser filinformasjonen, konverteres datoen til lokal tid. Hvis du vil finne den forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruk av Tidssone kategorien i elementet dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Last ned informasjon
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTid
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767-Mar-129: 15

Informasjon om MSP-fil for Microsoft Windows Installer
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTid
Filen Pjsrvwfe-x-none.mspIkke tilgjengelig11,213,3127-Mar-1216: 12

Når hurtigreparasjonen er installert, har den globale versjonen av denne hurtigreparasjonen filattributtene, eller en senere versjon av filattributtene som er oppført i følgende tabell.

Filen Pjsrvwfe-x-none.msp

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTid
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113: 43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113: 41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113: 43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113: 43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113: 43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113: 41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113: 43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113: 41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113: 41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113: 43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113: 41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113: 41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113: 41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113: 41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113: 41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113: 43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113: 43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122: 05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113: 43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113: 43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113: 41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113: 41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113: 43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113: 43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113: 41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113: 43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113: 43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113: 43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113: 43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113: 43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113: 43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113: 41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113: 43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113: 41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113: 41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113: 41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113: 41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113: 41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113: 41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113: 42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113: 42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113: 42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113: 42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113: 41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113: 43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124: 02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113: 42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113: 41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113: 43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113: 43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113: 43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113: 43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113: 41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113: 41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113: 41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113: 43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113: 43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113: 41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113: 42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113: 41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113: 41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113: 41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113: 41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113: 43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113: 43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113: 42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113: 41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113: 41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113: 41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113: 42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113: 41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113: 43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113: 43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113: 43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113: 41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113: 42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113: 44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113: 44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113: 43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113: 43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113: 42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113: 43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113: 42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113: 41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113: 41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113: 42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113: 42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113: 42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113: 43
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219: 11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113: 43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113: 43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113: 43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113: 43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113: 42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113: 42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113: 42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113: 42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113: 43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113: 42
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113: 41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113: 43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113: 43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113: 43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113: 43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113: 44
ProjectInformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113: 43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113: 43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113: 44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113: 43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113: 44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113: 44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113: 42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113: 42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113: 42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113: 42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113: 43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113: 43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113: 44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113: 43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113: 44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113: 42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113: 43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113: 42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113: 44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113: 43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113: 43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113: 43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113: 44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113: 43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113: 43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113: 43
ServerConfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113: 42
SiteMap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113: 42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113: 42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113: 43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113: 43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113: 43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113: 43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113: 43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113: 43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113: 43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113: 43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113: 44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113: 42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113: 43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113: 43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113: 44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113: 44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113: 43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113: 42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113: 43
Timesheet.aspx14.0.6015632429-Aug-1113: 44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113: 43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113: 42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113: 42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113: 42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113: 42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113: 42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113: 35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113: 42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113: 42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113: 42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113: 42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113: 42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113: 42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113: 42

Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, klikker du følgende artikkelnummer for å vise den artikkel i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2598251 – Forrige gjennomgang: 06/05/2012 17:06:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Project Server 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598251 KbMtno
Tilbakemelding