OFF2000: Hva er oppdateringen SR-1a?

Sammendrag
Oppdateringen Office 2000 SR-1a inneholder både den opprinnelige oppdateringen Office 2000 Service Release 1 (SR-1) og funksjonaliteten i verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000. Denne endringen i installasjonslogikken er det eneste tillegget til den originale SR-1-oppdateringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette verktøyet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
258549 OFF2000: Problemer med Windows 2000 når du har installert oppdateringen Office 2000 SR-1
I delen "Mer informasjon" i denne artikkelen beskrives flere scenarier som kan hjelpe deg med å finne ut hvilken oppdatering du eventuelt skal installere.

Obs! Hvis du i en av følgende situasjoner allerede har brukt SR-1-oppdateringen, kan du ikke bruke SR-1a-oppdateringen, og du trenger heller ikke bruke den. Hvis du prøver å kjøre SR-1a-oppdateringen når SR-1-oppdateringen allerede er brukt, får du en melding om at oppdateringen allerede er installert og ikke vil fortsette.
Mer informasjon
Følgende deler er ordnet etter Microsoft Windows-versjon og SR-1-status. Følg instruksjonene i delen som passer med ditt miljø.

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95

SR-1-oppdateringen er allerede brukt

Hvis du allerede har brukt SR-1-oppdateringen, trenger du ikke kjøre SR-1a-oppdateringen eller verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000.

SR-1-oppdateringen er ikke brukt

Hvis du ikke har brukt SR-1-oppdateringen i Office 2000-installasjonen, bør du bruke SR-1a-oppdateringen. Du trenger ikke kjøre verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000.

Microsoft Windows 2000 oppgradert fra Windows NT 4.0

SR-1 Update brukt etter oppgradering til Windows 2000

Hvis du installerte Office under Windows NT 4.0, oppgraderte til Windows 2000, og deretter brukte SR-1-oppdateringen, må du bare kjøre verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000. Hvis du vil ha mer informasjon om dette verktøyet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
258549 OFF2000: Problemer med Windows 2000 når du har installert oppdateringen Office 2000 SR-1

Hvis du allerede har kjørt verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000, trenger du ikke bruke SR-1a-oppdateringen.

SR-1 Update brukt før oppgradering til Windows 2000

Hvis du brukte SR-1-oppdateringen før du oppgraderte Windows NT 4.0 til Windows 2000, trenger du ikke kjøre SR-1a-oppdateringen eller verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000.

SR-1 Update ikke brukt

Hvis du ikke har brukt SR-1-oppdateringen i Office 2000-installasjonen, bør du bruke SR-1a-oppdateringen. Du trenger ikke kjøre verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000.

Microsoft Windows 2000 (ikke oppgradert fra Windows NT 4.0)

SR-1 Update allerede brukt

Hvis du allerede har brukt SR-1-oppdateringen, trenger du ikke kjøre SR-1a-oppdateringen eller verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000.

SR-1 Update ikke brukt

Hvis du ikke har brukt SR-1-oppdateringen i Office 2000-installasjonen, bør du bruke SR-1a-oppdateringen. Du trenger ikke kjøre verktøyet for registerreparasjon i Office 2000/Windows 2000.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av SR-1-oppdateringen du har installert, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
261934 OFF2000: Versjonsforskjeller mellom SR-1- og SR-1a-oppdateringer
OFF2000 sr1 sr 1 sr1a
Egenskaper

Artikkel-ID: 261933 – Forrige gjennomgang: 02/17/2004 20:35:00 – Revisjon: 1.2

Microsoft Office 2000 Service Pack 1

  • kbinfo KB261933
Tilbakemelding