Windows-feilmeldingen "Bootmgr mangler Trykk Ctrl + Alt + Del for å starte på nytt"


Denne feilmeldingen angir at oppstartssektoren er skadet eller mangler.

Bruk følgende metoder for å feilsøke denne Windows-startfeilen.
Løsning

Obs! For å fullføre disse trinnene må du ha en installasjonsdisk for Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. Hvis du ikke har en disk, kan du kontakte datamaskinprodusenten eller Microsoft Kundestøtte for å skaffe deg en. Hvis du ikke har en installasjonsdisk og Oppstartsreparasjon er et forhåndsinstallert gjenopprettingsalternativ på datamaskinen din, prøv metode 4.

Metode 1: Kjør Oppstartsreparasjon fra Windows Recovery Environment (WinRE)

Hvis du vil kjøre Oppstartsreparasjon fra Windows Recovery Environment (WinRE), må du følge denne fremgangsmåten:
 1. Sett inn installasjonsdisken for Windows i diskstasjonen, og start deretter datamaskinen.
 2. Trykk en tast når meldingen "Press any key to boot from CD or DVD" vises.
  Hvis PCen din ikke gjenkjenner mediet automatisk
  1. Under omstartsprossesen må du lese på skjermen etter instruksjoner som forklarer hvordan du avbryter vanlig oppstart og angi det grunnleggende installasjonsverktøyet for systemet for inn- og utdata (BIOS). De fleste PCer bruker F2-, F10-, ESC- eller DEL-tasten for å starte BIOS-konfigurasjonen.
  2. Se etter en fane i BIOS-konfigurasjonsverktøyet som har navnet Oppstartsrekkefølge, Oppstartsalternativer eller Oppstart. Følg instruksjonene på skjermen og bruk piltastene til å gå til Oppstartsrekkefølge, og trykk deretter Enter.
  3. Finn CD-, DVD- eller USB-minnestasjonen (denne kan ha navnet Flyttbar enhet) i oppstartslisten. Følg instruksjonene på skjermen og bruk piltastene til å flytte stasjonen opp slik at den vises først i oppstartslisten. Trykk Enter. Oppstartsrekkefølgen er nå endret til å starte fra CD-, DVD- eller USB-minnestasjonen.
  4. Trykk F10 for å lagre endringene og avslutte BIOS-konfigurasjonsverktøyet. Velg Ja i bekreftelsesvinduet. PCen starter på nytt.
 3. Velg et språk, et klokkeslett og en valuta, samt et tastatur eller en inndatametode, og klikk deretter Neste.
 4. Klikk Reparer datamaskinen.
 5. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting velg stasjonen for Windows-installasjonen og klikk Neste.
 6. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Reparer datamaskinen.
 7. Klikk operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter Neste.
 8. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Oppstartsreparasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer for Systemgjenoppretting, se Hva er alternativene for systemgjenoppretting i Windows?

Hvis du vil ha mer informasjon om Oppstartsreparasjon, se Oppstartsreparasjon: vanlige spørsmål.

Metode 2: Gjenopprett konfigurasjonsdataene for oppstart (BCD) fra Windows Recovery Environment (WinRE)

 1. Sett inn installasjonsdisken for Windows i diskstasjonen, og start deretter datamaskinen.
 2. Trykk en tast når meldingen Trykk på en tast for å starte fra CD eller DVD vises.
  Hvis PCen din ikke gjenkjenner mediet automatisk
  1. Under omstartsprossesen må du lese på skjermen etter instruksjoner som forklarer hvordan du avbryter vanlig oppstart og angi det grunnleggende installasjonsverktøyet for systemet for inn- og utdata (BIOS). De fleste PCer bruker F2-, F10-, ESC- eller DEL-tasten for å starte BIOS-konfigurasjonen.
  2. Se etter en fane i BIOS-konfigurasjonsverktøyet som har navnet Oppstartsrekkefølge, Oppstartsalternativer eller Oppstart. Følg instruksjonene på skjermen og bruk piltastene til å gå til Oppstartsrekkefølge, og trykk deretter Enter.
  3. Finn CD-, DVD- eller USB-minnestasjonen (denne kan ha navnet Flyttbar enhet) i oppstartslisten. Følg instruksjonene på skjermen og bruk piltastene til å flytte stasjonen opp slik at den vises først i oppstartslisten. Trykk Enter. Oppstartsrekkefølgen er nå endret til å starte fra CD-, DVD- eller USB-minnestasjonen.
  4. Trykk F10 for å lagre endringene og avslutte BIOS-konfigurasjonsverktøyet. Velg Ja i bekreftelsesvinduet. PCen starter på nytt. La PCen starte på nytt som normalt. Søket vil ta noen minutter og fjerne skadelig programvare som kanskje infiserer datamaskinen din.
 3. Velg et språk, et klokkeslett, en valuta og et tastatur eller en annen inndatametode, og klikk deretter Neste.
 4. Klikk Reparer datamaskinen.
 5. Klikk operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter Neste.
 6. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Ledetekst.
 7. Skriv inn Bootrec /RebuildBcd, og trykk deretter ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Bootrec.exe, se Slik bruker du Bootrec.exe-verktøyet i Windows Recovery Environment for å feilsøke og reparere oppstartsproblemer i Windows.

Metode 3: Kjør Systemgjenoppretting fra Windows Recovery Environment (WinRE)

Viktig Denne metoden krever at Systemgjenoppretting er aktivert på datamaskinen din.

Hvis du vil kjøre Systemgjenoppretting fra Windows Recovery Environment (WinRE), gjør følgende:
 1. Sett inn installasjonsdisken for Windows i diskstasjonen, og start deretter datamaskinen.
 2. Trykk en tast når meldingen "Press any key to boot from CD or DVD" vises.
  Hvis PCen din ikke gjenkjenner mediet automatisk
  1. Under omstartsprossesen må du lese på skjermen etter instruksjoner som forklarer hvordan du avbryter vanlig oppstart og angi det grunnleggende installasjonsverktøyet for systemet for inn- og utdata (BIOS). De fleste PCer bruker F2-, F10-, ESC- eller DEL-tasten for å starte BIOS-konfigurasjonen.
  2. Se etter en fane i BIOS-konfigurasjonsverktøyet som har navnet Oppstartsrekkefølge, Oppstartsalternativer eller Oppstart. Følg instruksjonene på skjermen og bruk piltastene til å gå til Oppstartsrekkefølge, og trykk deretter Enter.
  3. Finn CD-, DVD- eller USB-minnestasjonen (denne kan ha navnet Flyttbar enhet) i oppstartslisten. Følg instruksjonene på skjermen og bruk piltastene til å flytte stasjonen opp slik at den vises først i oppstartslisten. Trykk Enter. Oppstartsrekkefølgen er nå endret til å starte fra CD-, DVD- eller USB-minnestasjonen.
  4. Trykk F10 for å lagre endringene og avslutte BIOS-konfigurasjonsverktøyet. Velg Ja i bekreftelsesvinduet.
 3. Velg et språk, et klokkeslett og en valuta, og et tastatur eller en inndatametode, og klikk deretter Neste.
 4. Klikk Reparer datamaskinen.
 5. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting velg stasjonen for Windows-installasjonen og klikk Neste.
 6. I dialogboksen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Systemgjenoppretting.
 7. Følg instruksjonene i veiviseren for Systemgjenoppretting, og velg et egnet gjenopprettingspunkt.
 8. Klikk Fullfør for å gjenopprette systemet.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Systemgjenoppretting, se Systemgjenoppretting: vanlige spørsmål.

Metode 4: Bruk Oppstartsreparasjon på en datamaskin som har et forhåndsinstallert gjenopprettingsalternativ

Viktig Denne metoden er kun tilgjengelig hvis Oppstartsreparasjon er en forhåndsinstallert gjenopprettingsalternativ på datamaskinen din.

Hvis du ikke har en installeringsdisk for Windows og Oppstartsreparasjon er et forhåndsinstallert gjenopprettingsalternativ på datamaskinen din, må du gjøre følgende for å reparere oppstartsfilene:
 1. Ta alle disketter, CD-er og DVD-er ut av datamaskinen, og start datamaskinen på nytt ved bruk av strømknappen.
  • Hvis bare ett operativsystem er installert på datamaskinen, trykker du F8 og holder tasten nede når datamaskinen startes på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve på nytt ved å vente til påloggingsskjermen for Windows vises, og deretter slå datamaskinen av og starte den på nytt.
  • Hvis mer enn ett operativsystem er installert på datamaskinen, bruker du piltastene for å merke operativsystemet du vil reparere. Deretter trykker du F8.

 2. Bruk piltastene for å velge Reparer datamaskinen i skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer, og trykk deretter Enter. (Hvis alternativet Reparer datamaskinen ikke vises, har ikke datamaskinen din forhåndsinstallerte gjenopprettingsalternativer, eller nettverksadministratoren har deaktivert dem.)
 3. Velg et tastaturoppsett, og klikk Neste.
 4. Velg et brukernavn, skriv inn passordet, og klikk deretter OK.
 5. På menyen Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Oppstartsreparasjon. Oppstartsreparasjon kan be deg om å gjøre diverse valg mens det prøver å løse problemet, og om nødvendig vil det starte datamaskinen på nytt mens reparasjonene utføres.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2622803 – Forrige gjennomgang: 03/08/2014 15:10:00 – Revisjon: 5.0

Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • KB2622803
Tilbakemelding