"Ingen tilgang" eller andre feil når du åpner eller arbeider med filer og mapper i Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Når du prøver å få tilgang til eller arbeide med filer og mapper, kan du få "Ingen tilgang" eller andre feil. Følgende problemer kan oppstå når du arbeider med filer eller mapper i Windows.

Problem 1:Du får feilmeldingen "Ingen tilgang".

Problem 2:Du kan ikke få tilgang til, redigere, lagre eller slette filer og mapper

Problem 3: Du kan ikke åpne en mappe etter at du har installert en ny versjon av Windows

Problem 4: Du arbeider med filer og mapper

Problemer ved arbeid med filer og mapper i Windows kan skyldes tillatelsesproblemer, skadede brukerkontoer eller til og med ødelagte filer. Disse problemene oppstår ofte etter oppgradering til en annen versjon av Windows, tilkobling til andre datamaskiner over et nettverk eller til og med bare tilkobling til en ekstern harddisk fra datamaskinen din.
Løsning
Når du skal løse dette problemet, les delen som best beskriver scenariet ditt og følg fremgangsmåten som står oppført i den delen.

Merk Du får ikke alltid en "Ingen tilgang"-feilmelding for denne typen problemer. Hvis fremgangsmåten for scenariet ditt ikke løser problemet, prøv fremgangsmåtene for andre scenarier.

Velg din versjon av Windows for de aktuelle instruksjonene.
En feilmelding av typen "Ingen tilgang" kan oppstå på grunn av en eller flere av følgende årsaker:
 • Mappens eierskap kan være endret
 • Du har ikke riktige tillatelser
 • Filen kan være kryptert

Her er tre ting du kan prøve, som kan hjelpe deg med å løse problemer med feilmeldinger av typen "Ingen tilgang":

1. Du har kanskje ikke eierskap over en fil eller mappe

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 8 fra en tidligere versjon av Windows, kan noe av kontoinformasjonen din ha blitt endret, og du har ikke lenger eierskap over noen av filene eller mappene dine. Du vil kanskje kunne løse dette problemet ved å ta eierskap over filen eller mappen. Bruk følgende fremgangsmåte for å ta eierskap over en fil eller mappe:
 1. Trykk lenge på mappen du vil ta eierskap over, og tapp deretter Egenskaper.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du mappen og klikk deretter Egenskaper.)
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet, tapp eller klikk Avansert, og tapp eller klikk deretter Endre.
 3. Tapp eller klikk Rediger. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
 4. Skriv inn navnet på personen du vil gi eierskap til, og klikk Kontroller navn.
 5. Personen du gir eierskap til, vil få vist frem kontoen sin i boksen. Klikk OK.
 6. Hvis du vil at den personen skal bli eier av filene og undermappene i denne mappen, merker du av for Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.
 7. Klikk OK.

2. Du har ikke riktige tillatelser

Problemer med tilgang til filer eller mapper kan være relatert til tillatelser Tillatelser er regler knyttet til filer og mapper som bestemmer om du får tilgang til eller kan gjøre endringer i filene eller mappene. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere tillatelsene for filen eller mappen:
 1. Trykk lenge eller høyreklikk filen eller mappen, og velg deretter Egenskaper.
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn tapper eller klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.

Hvis du vil åpne en fil, må du ha lesetillatelse. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre tillatelser for en fil eller mappe:

Viktig: Du må være logget på som administrator for å endre fil- og mappetillatelser:

 1. Trykk lenge eller høyreklikk filen eller mappen, og tapp eller klikk deretter Egenskaper.
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn tapper eller klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.
 4. Tapp eller klikk Rediger, merk av i boksene for tillatelsene du trenger, og klikk deretter OK.

3. Filen eller mappen kan være kryptert

Kryptering av filer er en måte å beskytte dem mot uønsket tilgang. Du vil ikke kunne åpne en kryptert fil uten sertifikatet som ble brukt til å kryptere den. Bruk følgende fremgangsmåte for å se om filen eller mappen er kryptert:
 1. Trykk lenge eller høyreklikk filen, og tapp eller klikk deretter Egenskaper.
 2. Tapp eller klikk kategorien Generelt og tapp eller klikk deretter Avansert.

Hvis avmerkingsboksen Krypter innhold for å sikre data er merket av, trenger du sertifikatet som ble brukt til å kryptere filen, for å åpne den.

Du kan få sertifikatet fra personen som opprettet eller krypterte filen eller mappen, eller få den personen til å dekryptere den.


En feilmelding av typen "Ingen tilgang" kan oppstå på grunn av en eller flere av følgende årsaker:
 • Mappens eierskap kan være endret
 • Du har ikke riktige tillatelser
 • Filen kan være kryptert

Her er tre ting du kan prøve, som kan hjelpe deg med å løse problemer med feilmeldinger av typen "Ingen tilgang":

1. Du har kanskje ikke eierskap over en fil eller mappe

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 7 fra en tidligere versjon av Windows, kan noe av kontoinformasjonen din ha blitt endret, og du har ikke lenger eierskap over noen av filene eller mappene dine. Du vil kanskje kunne løse dette problemet ved å ta eierskap over filen eller mappen. Bruk følgende fremgangsmåte for å ta eierskap over en fil eller mappe:
 1. Høyreklikk mappen du vil bli eier av, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet, klikk Avansert, og klikk deretter kategorien Eier.
 3. Klikk Rediger. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
 4. Klikk navnet på personen du vil gi eierskap til.
 5. Hvis du vil at den personen skal bli eier av filene og undermappene i denne mappen, merker du av for Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.
 6. Klikk OK.

2. Du har ikke riktige tillatelser

Problemer med tilgang til filer eller mapper kan være relatert til tillatelser Tillatelser er regler knyttet til filer og mapper som bestemmer om du får tilgang til eller kan gjøre endringer i filene eller mappene. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere tillatelsene for filen eller mappen:
 1. Høyreklikk filen eller mappen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.

Hvis du vil åpne en fil, må du ha lesetillatelse. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre tillatelser for en fil eller mappe:

Viktig: Du må være logget på som administrator for å endre fil- og mappetillatelser:

 1. Høyreklikk filen eller mappen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.
 4. Klikk Rediger, og merk deretter av i boksene for de tillatelsene du trenger. Klikk OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Hva er tillatelser?

3. Filen eller mappen kan være kryptert

Kryptering av filer er en måte å beskytte dem mot uønsket tilgang. Du vil ikke kunne åpne en kryptert fil uten sertifikatet som ble brukt til å kryptere den. Bruk følgende fremgangsmåte for å se om filen eller mappen er kryptert:
 1. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Avansert.

Hvis avmerkingsboksen Krypter innhold for å sikre data er merket av, trenger du sertifikatet som ble brukt til å kryptere filen, for å åpne den.

Du kan få sertifikatet fra personen som opprettet eller krypterte filen eller mappen, eller få den personen til å dekryptere den.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Importere eller eksportere sertifikater og privatnøkler
Velg din versjon av Windows for de aktuelle instruksjonene.
Problemer med å få tilgang til, redigere, lagre eller slette filer eller mapper kan oppstå på grunn av én eller flere følgende årsaker:
 • Mappens eierskap kan være endret
 • Du har ikke riktige tillatelser
 • Filen kan være kryptert
 • Filen kan være ødelagt
 • Brukerprofilen kan være ødelagt

Her er noen ting du kan prøve for å løse problemet:

1. Bli eier av en mappe

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 8 fra en tidligere versjon av Windows, kan noe av kontoinformasjonen din ha blitt endret, og du har ikke lenger eierskap over filene eller mappene dine. Du vil kanskje kunne løse dette problemet ved å ta eierskap over mappen. Bruk følgende fremgangsmåte for å bli eier av en mappe:
 1. Trykk lenge på mappen du vil ta eierskap over, og tapp deretter Egenskaper.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du mappen og klikker deretter Egenskaper.)
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet, tapp eller klikk Avansert, og tapp eller klikk deretter Endre.
 3. Skriv inn navnet på personen du vil gi eierskap til, og klikk Kontroller navn.
 4. Brukernavnet du gir eierskap til, skal vises. Klikk OK.
 5. Hvis du vil at den personen skal bli eier av filene og undermappene i denne mappen, merker du av for Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.
 6. Klikk OK.

2. Du har ikke riktige tillatelser

Problemer med tilgang til filer kan være relatert til tillatelser. Tillatelser er regler knyttet til filer og mapper som bestemmer om du får tilgang til eller kan gjøre endringer i dem. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere tillatelsene for filen eller mappen:

 1. Trykk lenge eller høyreklikk filen eller mappen, og tapp eller klikk deretter Egenskaper.
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn tapper eller klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.
Hvis du vil åpne en fil, må du ha lesetillatelse. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre tillatelser for en fil eller mappe:

Viktig: Du må være logget på som administrator for å endre fil- og mappetillatelser:

 1. Trykk lenge eller høyreklikk filen eller mappen, og tapp eller klikk deretter Egenskaper.
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn tapper eller klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.
 4. Tapp eller klikk Rediger, og merk deretter av for tillatelsene som du trenger. Tapp eller klikk OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Hva er tillatelser?

3. Filen kan være kryptert.

Kryptering av filer er en måte å beskytte dem mot uønsket tilgang. Du vil ikke kunne åpne en kryptert fil uten sertifikatet som ble brukt til å kryptere den. Bruk følgende fremgangsmåte for å se om filen er kryptert:
 1. Trykk lenge eller høyreklikk filen, og tapp eller klikk deretter Egenskaper.
 2. Tapp eller klikk kategorien Generelt og trykk eller klikk deretter Avansert.

Hvis avmerkingsboksen Krypter innhold for å sikre data er merket av, trenger du sertifikatet som ble brukt til å kryptere filen, for å åpne den.

Du kan få sertifikatet fra personen som opprettet filen.

4. Filen kan ha blitt ødelagt.
Filer kan bli ødelagt av flere grunner. Den vanligste grunnen er at du har en fil åpen og at datamaskinen din fryser eller av en eller annen grunn mister strøm. De fleste ødelagte filer kan ikke repareres og du bør slette filen. Hvis du tidligere har sikkerhetskopiert filen på datamaskinens harddisk, kan du prøve å hente en eldre versjonen av filen for å erstatte den ødelagte versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om vanlige spørsmål om ødelagte filer og hvordan du løser dem, se Ødelagt filer: vanlige spørsmål

5. Den lokale brukerprofilen din kan ha blitt ødelagt
Noen ganger kan ikke Windows lese den lokale brukerprofilen på riktig måte, og dette kan føre til problemer med tilgang til filer og mapper. Du må kanskje opprette en ny lokal brukerprofil. Hvis du vil opprette en ny lokal brukerprofil, må du først opprette en ny lokal brukerkonto. Når kontoen er opprettet, opprettes også profilen. Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil opprette en ny lokal brukerkonto:

 1. Dra innover fra høyre kant av skjermen, tapp Innstillinger, og tapp deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, kan du peke i øvre høyre hjørne på skjermen, bevege musepekeren nedover og klikke Innstillinger, og deretter klikke Endre PC-innstillinger)
 2. I navigasjonsruten tapper eller klikker du Brukere.
 3. Tapp eller klikk Legg til en bruker, og tapp eller klikk deretter Kan de logge på uten en Microsoft-konto?
 4. Tapp eller klikk Lokal konto.
 5. Skriv inn nytt kontonavn.
 6. Hvis du vil bruke et passord, kan du angi og bekrefte passordet du vil bruke. Hvis du ikke vil bruke et passord, kan du klikke eller tappe Neste uten å angi et passord.
 7. Klikk eller tapp Fullfør.


Problemer med å få tilgang til, redigere, lagre eller slette filer eller mapper kan oppstå på grunn av en eller flere følgende årsaker:
 • Mappens eierskap kan være endret
 • Du har ikke riktige tillatelser
 • Filen kan være kryptert
 • Filen kan være ødelagt
 • Brukerprofilen kan være ødelagt

Her er noen ting du kan prøve som kan løse problemet:

1. Bli eier av en mappe

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 7 fra en tidligere versjon av Windows, kan noe av kontoinformasjonen din ha blitt endret, og du har ikke lenger eierskap over filene eller mappene dine. Du vil kanskje kunne løse dette problemet ved å ta eierskap over mappen. Bruk følgende fremgangsmåte for å bli eier av en mappe:
 1. Høyreklikk mappen du vil bli eier av, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet, klikk Avansert, og klikk deretter kategorien Eier.
 3. Klikk Rediger. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
 4. Klikk navnet på personen du vil gi eierskap til.
 5. Hvis du vil at den personen skal bli eier av filene og undermappene i denne mappen, merker du av for Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.
 6. Klikk OK.

2. Du har ikke riktige tillatelser

Problemer med tilgang til filer kan være relatert til tillatelser. Tillatelser er regler knyttet til filer og mapper som bestemmer om du får tilgang til eller kan gjøre endringer i dem. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere tillatelsene for filen eller mappen:

 1. Høyreklikk filen eller mappen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.
Hvis du vil åpne en fil, må du ha lesetillatelse. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre tillatelser for en fil eller mappe:

Viktig: Du må være logget på som administrator for å endre fil- og mappetillatelser:

 1. Høyreklikk filen eller mappen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet ditt for å se hvilke tillatelser du har.
 4. Klikk Rediger, merk av i boksene for tillatelsene du trenger, og klikk deretter OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Hva er tillatelser?

3. Filen kan være kryptert.

Kryptering av filer er en måte å beskytte dem mot uønsket tilgang. Du vil ikke kunne åpne en kryptert fil uten sertifikatet som ble brukt til å kryptere den. Bruk følgende fremgangsmåte for å se om filen er kryptert:
 1. Høyreklikk filen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Avansert.

Hvis avmerkingsboksen Krypter innhold for å sikre data er merket av, trenger du sertifikatet som ble brukt til å kryptere filen, for å åpne den.

Du kan få sertifikatet fra personen som opprettet filen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Importere eller eksportere sertifikater og privatnøkler

4. Filen kan ha blitt ødelagt
Filer kan bli ødelagt av flere grunner. Den vanligste grunnen er at du har en fil åpen og at datamaskinen din fryser eller av en eller annen grunn mister strøm. De fleste ødelagte filer kan ikke repareres og du bør slette filen. Hvis du tidligere har sikkerhetskopiert filen på datamaskinens harddisk, kan du prøve å hente en eldre versjonen av filen for å erstatte den ødelagte versjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om vanlige spørsmål om ødelagte filer og hvordan du løser dem, se Ødelagt filer: vanlige spørsmål

5. Brukerprofilen din kan ha blitt ødelagt
Noen ganger kan ikke Windows lese brukerprofilen på riktig måte, og dette kan føre til problemer med tilgang til filer og mapper. Du må kanskje opprette en ny brukerprofil. Hvis du vil opprette en ny brukerprofil, må du først opprette en ny brukerkonto. Når kontoen er opprettet, opprettes også profilen. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette brukerprofiler, kan du se Reparer en ødelagt brukerprofil Når den nye brukerprofilen er opprettet, kan du kopiere brukerfilene over og få tilgang til dem.
Velg din versjon av Windows for de aktuelle instruksjonene.
Problemer med tilgang til filer og mapper etter oppgradering til en nyere versjon av Windows kan oppstå på grunn av en eller flere av følgende årsaker:
 • Mappens eierskap kan være endret
 • Filene lagres i Windows.old-mappen fra det forrige systemet

Her er to ting du kan prøve som kan løse problemet:

1. Du har kanskje ikke eierskap over en mappe

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 8 fra en tidligere versjon av Windows, kan noe av kontoinformasjonen din ha blitt endret, og du har ikke lenger eierskap over filene eller mappene dine. Du vil kanskje kunne løse dette problemet ved å ta eierskap over mappen. Slik blir du eier av en mappe

 1. Trykk lenge på mappen du vil ta eierskap over, og tapp deretter Egenskaper.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du mappen og klikk deretter Egenskaper.)
 2. Tapp eller klikk kategorien Sikkerhet, tapp eller klikk Avansert, og tapp eller klikk deretter Endre.
 3. Tapp eller klikk Endre. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
 4. Skriv inn navnet på personen du vil gi eierskap til, og klikk Kontroller navn.
 5. Personen du gir eierskap til, vil få vist frem kontoen sin i boksen. Klikk OK.
 6. Hvis du vil at den personen skal bli eier av filene og undermappene i denne mappen, merker du av for Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.
 7. Klikk OK.


2. Du må gjenopprette filer fra Windows.old-mappen

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 8 fra en tidligere versjon av Windows og ikke reformaterte harddisken din, kan du fortsatt ha tilgang til de gamle filene dine fra Windows.old-mappen.

Løs det for meg

Du kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren for automatisk løsning.


Gjenopprette personlige filer
Microsoft Fix it 50582

Du kan hente filene dine manuelt ved å følge denne fremgangsmåten:
 1. Tapp mappeikonet fra standard skrivebord, og velg deretter Datamaskin eller trykk Windows + E på tastaturet.
 2. Dobbeltapp eller dobbeltklikk stasjonen som Windows er installert på (vanligvis C: stasjon).
 3. Dobbeltapp eller dobbeltklikk Windows.old-mappen.
 4. Dobbeltapp eller dobbeltklikk mappen Brukere.
 5. Dobbeltapp eller dobbeltklikk brukernavnet ditt.
 6. Åpne mappene som inneholder filene du vil hente.
  Hvis du, for eksempel, vil hente filer i Dokumenter-mappen, dobbeltapp eller dobbeltklikk Dokumenter.
 7. Kopier og lim inn filer som du ønsker fra hver mappe, til en mappe i Windows 8.
  Hvis du, for eksempel, vil hente alt fra Dokumenter-mappen, kopier alle filene og mappene og lim dem inn i Dokumenter-biblioteket i Windows 8.
 8. Gjenta trinn 5 til 7 for hver brukerkonto på datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjenoppretter filer fra en tidligere versjon, kan du se Gjenopprett tapte eller slettede filer

Problemer med tilgang til filer og mapper etter oppgradering til en nyere versjon av Windows kan oppstå på grunn av en eller flere av følgende årsaker:
 • Mappens eierskap kan være endret
 • Filene lagres i Windows.old-mappen fra det forrige systemet

Her er to ting du kan prøve som kan løse problemet:

1. Du har kanskje ikke eierskap over en mappe

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 7 fra en tidligere versjon av Windows, kan noe av kontoinformasjonen din ha blitt endret, og du har ikke lenger eierskap over filene eller mappene dine. Du vil kanskje kunne løse dette problemet ved å ta eierskap over mappen. Slik blir du eier av en mappe
 1. Høyreklikk mappen du vil bli eier av, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet, klikk Avansert, og klikk deretter kategorien Eier.
 3. Klikk Rediger. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
 4. Klikk navnet på personen du vil gi eierskap til.
 5. Hvis du vil at den personen skal bli eier av filene og undermappene i denne mappen, merker du av for Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.
 6. Klikk OK.

2. Du må gjenopprette filer fra Windows.old-mappen

Hvis du nylig har oppgradert datamaskinen din til Windows 7 fra en tidligere versjon av Windows og ikke reformaterte harddisken din, kan du fortsatt ha tilgang til de gamle filene dine fra Windows.old-mappen.


Løs det for meg

Du kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren for automatisk løsning.


Gjenopprette personlige filer
Microsoft Fix it 50582
Du kan hente filene dine manuelt ved å følge denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, og deretter klikker du Datamaskin.
 2. Dobbeltklikk stasjonen som Windows er installert på (vanligvis C: stasjon).
 3. Dobbeltklikk Windows.old-mappen.
 4. Dobbeltklikk mappen Brukere.
 5. Dobbeltklikk brukernavnet ditt.
 6. Åpne mappene som inneholder filene du vil hente.
  Hvis du, for eksempel, vil hente filer i Dokumenter-mappen, dobbeltklikker du Dokumenter.
 7. Kopier og lim inn filer som du ønsker fra hver mappe, til en mappe i Windows 7.
  Hvis du, for eksempel, hil hente alt fra Dokumenter-mappen, kopier alle filene og mappene og lim dem inn i Dokumenter-biblioteket i Windows 7.
 8. Gjenta trinn 5 til 7 for hver brukerkonto på datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjenoppretter filer fra en tidligere versjon, kan du se Gjenopprett tapte eller slettede filer

Hvis du vil lære mer om å finne, organisere og bruke filer og mapper på datamaskinen din, kan du se Arbeide med filer og mapper

Hvis du vil se svar på vanlige spørsmål om å legge tillatelser til en fil eller mappe, kan du se Hva du må vite før du legger tillatelser til en fil eller mappe
Mer informasjon
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2623670 — ostatni przegląd: 03/29/2013 12:02:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Opinia