Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får meldingen "bare sikkert innhold vises" i Internet Explorer 9 eller senere

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2625928
Symptom
Når du viser et webområde i Internet Explorer 9 eller senere, får du en melding som sier "bare sikre innholdet vises."
Årsak
Denne meldingen er forteller deg at det kan være både sikre og usikre innhold på siden. Sikre og usikre innhold eller blandet innhold – betyr at websiden prøver å vise elementer ved hjelp av både sikre (HTTPS/SSL) og usikre (HTTP) webservertilkoblinger. Dette skjer ofte på Internett-butikker eller finansielle webområder som viser bilder, bannere eller skript fra en server som ikke er sikret. Faren ved å vise blandet innhold er at en usikker webside eller et skript kan være tilgang til informasjon fra det sikre innholdet.
Løsning
Viktig: Internet Explorer blokkerer usikre innhold som standard og er satt til å spørre deg når dette skjer. Endring av denne innstillingen kan gjøre datamaskinen sårbar for angrep viruslignende, bedragersk eller skadelig. Microsoft anbefaler ikke at du forsøker å endre denne innstillingen.  Endre denne innstillingen på egen risiko.

Deaktiver/Aktiver/spørsmålet "bare sikkert innhold vises"-melding:
 1. Fra oppstartsskjermbildet, skriver du inn Alternativer for Internett.
 2. Tapp eller klikk Snnstillingeralternativet under Søk-boksen, og deretter tapper eller klikker du Alternativer for Internett.
 3. Tapp eller klikk Secruity-kategorien, og deretter tapper eller klikker du Egendefinert nivå.
 4. I innstillinger-boksen velger du Bla ned til delen Diverse og under Vis blandet innhold fra følgende alternativer:

  Deaktiver, vil ikke vise usikre elementer.
  Aktivere, vise alltid usikre elementer uten å spørre
  Spør, blir du bedt om når en webside, bruker sikker innhold

Deaktiver/Aktiver/spørsmålet "bare sikkert innhold vises"-melding:
 1. Start Internet Explorer.
 2. På Verktøy-menyen, klikk Alternativer for Internett.
 3. Klikk kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Egendefinert nivå.
 4. I innstillinger-boksen velger du Bla ned til delen Diverse og under Vis blandet innhold fra følgende alternativer:

  Deaktiver, vil ikke vise usikre elementer.
  Aktivere, vise alltid usikre elementer uten å spørre
  Spør, blir du bedt om når en webside, bruker sikker innhold
Merknad: Internet Explorer blokkerer usikre innhold for å sikre informasjonen din og er satt til ledetekst som standard. Når denne innstillingen er satt til Aktiver, ber Internet Explorer deg ikke med meldingen "bare sikkert innhold vises" selv om websiden bruker usikre elementer.


Mer informasjon
Hvis du vil vite mer om risikoene ved å slippe blandet innhold, kan du se følgende Internet Explorer 9 bloggen poster:
Bare sikkert innhold er synlig, sikkert webområde

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2625928 – Forrige gjennomgang: 01/07/2013 13:32:00 – Revisjon: 2.1

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

 • kbmt KB2625928 KbMtno
Tilbakemelding