OL2000: Informasjon om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO262631
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen gir deg generell informasjon om sikkerhetsoppdateringen for e-post i Microsoft Outlook som ble utgitt 16. august 2001.
Mer informasjon
Sikkerhetsoppdateringen for e-post i Outlook gir deg flere nivåer med beskyttelse mot skadelige e-postmeldinger. Oppdateringen endrer måten vedlegg behandles på av Outlook, og måten som Outlook kan kontrolleres på i et program.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringen og hvordan den kan påvirke funksjonaliteten i Outlook, inneholder denne artikkelen koblinger til en liste over kjente problemer, informasjon for utviklere, informasjon for administratorer og annen informasjon som bør vurderes før du bruker oppdateringen.

Logg for sikkerhetsoppdateringene for Outlook

Denne sikkerhetsoppdateringen for e-post i Outlook er den tredje oppdateringen for vedleggsbehandling for Outlook.

Den første sikkerhetsoppdateringen for vedlegg, sikkerhetsoppdateringen for e-postvedlegg i Outlook, krever at du lagrer enkelte filtyper på en disk. Hvis du vil ha mer informasjon om den første sikkerhetsoppdateringen for vedlegg, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å lese artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
235309 Sikkerhetsoppdatering for e-postvedlegg i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Den andre oppdateringen er tilgjengelig i Microsoft Outlook 2000 SR-1. Denne oppdateringen gir samme funksjonalitet som den tidligere oppdateringen, men når du installerer denne oppdateringen, kan du endre listen over filtyper som må lagres i filsystemet eller på en disk.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsfunksjoner for vedlegg som ble lagt til i Outlook 2000 SR-1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å lese artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
259228 OL2000: Sikkerhetsfunksjoner for vedlegg som er inkludert i SR-1/SR-1a (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Sikkerhetsoppdateringen for e-post i Outlook endrer og utvider vedleggsbehandling. Hvis du vil ha generell informasjon om denne oppdateringen, og hvis du vil laste den ned, kan du se følgende webområde for Microsoft:

Tilpasse atferden til sikkerhetsoppdateringen

Hvis du ikke kjører Outlook i et Exchange Server-miljø, eller hvis e-posten din leveres til en lokal fil for personlige mapper (PST-fil), kan du ikke konfigurere innstillingene for oppdateringen, og du må bruke det fullstendige funksjonssettet for oppdateringen.

Hvis du kjører Outlook i et Microsoft Exchange Server-miljø og e-postmeldingene dine leveres til en server-basert postboks, kan administratoren styre bestemte funksjoner som er inkludert i oppdateringen. Hvis e-posten din imidlertid leveres til en fil for personlige mapper (PST-fil), kan du ikke konfigurere innstillingene for oppdateringen.

Ny atferd for vedlegg

Vedlegg deles inn i tre grupper, basert på filtypen. Outlook behandler hver gruppe på en bestemt måte:

Nivå 1 ("Usikker")

Kategorien "Usikker" representerer en filtype som kan ha tilknyttet skript eller kode. Vedlegg med en usikker filtype får du ikke tilgang til hvis du bruker en versjon av Outlook som bruker sikkerhetspakken. Følgende liste inneholder vedlegg som anses som usikre.
Filnavn      Filtype---------------------------------------------------.ade      Prosjektfiltype for Microsoft Access .adp      Microsoft Access-prosjekt .bas      Microsoft Visual Basic-klassemodul .bat      Satsvis fil .chm      Kompilert HTML-hjelpefil .cmd      Microsoft Windows NT-kommandoskript .com      Microsoft MS-DOS-program .cpl      Kontrollpanel-utvidelse .crt      Sikkerhetssertifikat .exe      Program .hlp      Hjelpefil .hta      HTML-program.inf      Installasjonsinformasjon .ins      Internet Naming Service .isp      Innstillinger for Internett-kommunikasjon .js       JScript-fil .jse      Kodet JScript-skriptfil .lnk      Snarvei .mdb      Microsoft Access-program .mde      MDE-database for Microsoft Access .msc      Microsoft Common Console-dokument .msi      Microsoft Windows Installer-pakke .msp      Microsoft Windows Installer-oppdatering .mst      Microsoft Visual Test-kildefiler .pcd      Photo CD-bilde, kompilert skript for Microsoft Visual .pif      Snarvei til MS-DOS-program .reg      Registeroppføringer .scr      Skjermbeskytter .sct      Windows Script Component .shb      Skallkladdeobjekt.shs      Skallkladdeobjekt.url      Internett-snarvei .vb       VBScript-fil .vbe      Kodet VBScript-skriptfil .vbs      VBScript-fil .wsc      Windows Script Component .wsf      Windows-skriptfil .wsh      Innstillingsfil for Windows Script Host 					
Når du har installert Office 2000 Service Pack 3, vurderes også følgende filtyper som Nivå 1 ("usikker"):

Filetternavn Filtype
.appVisual FoxPro-program
.fxpKompilert Visual FoxPro-program
.prg Visual FoxPro-program
.mdwArbeidsgruppeinformasjon for Microsoft Access
.mdtArbeidsgruppeinformasjon for Microsoft Access
.opsOffice XP-innstillinger
.ksh Unix shell extension
.cshUnix shell extension


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og installerer Office 2000 Service Pack 3 (SP-3), klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
326585 Beskrivelse av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)
Obs!  Listen over filer som er inkludert i nivå 1-kategorien, kan bare endres hvis du bruker Outlook i et Microsoft Exchange Server-miljø, og e-posten din leveres til en Exchange Server-postboks. Disse endringene må gjøres av en administrator.

Følgende liste beskriver hvordan Outlook fungerer når du mottar et usikkert filvedlegg:
 • Vedlegg som er usikre, er ikke tilgjengelige etter at du har installert oppdateringen. Du kan ikke lagre, slette, åpne, skrive ut eller på annen måte endre usikre filer. Den øverste delen i e-postmeldingen angir at Outlook har sperret tilgangen til det usikre vedlegget. Du kan ikke få tilgang til vedlegget fra Outlook, men vedlegget er imidlertid ikke fjernet fra e-postmeldingen.
 • Hvis du videresender en e-postmelding med et usikkert vedlegg, inkluderes ikke vedlegget i den videresendte e-postmeldingen.
 • Hvis du sender en e-postmelding som inneholder et usikkert vedlegg, mottar du en advarsel som sier at andre Outlook-mottakere kanskje ikke får tilgang til vedlegget du forsøker å sende. Du kan enten se bort fra advarselen og sende e-postmeldingen, eller du kan velge ikke å sende e-postmeldingen.
 • Hvis du lagrer en e-postmelding som inneholder et usikkert vedlegg, mottar du en advarsel som sier at du kanskje ikke får tilgang til vedlegget fra Outlook. Du kan se bort fra advarselen og lagre e-postmeldingen.
 • Du kan ikke åpne objekter som er satt inn i meldinger i rikt tekstformat i Outlook, ved å bruke kommandoen Sett inn objekt. Du kan se en visuell presentasjon av objektet, men du kan ikke åpne eller aktivere objektet i e-postmeldingen.
 • Du kan ikke åpne usikre filer som har blitt lagret direkte i en Outlook- eller Exchange Server-mappe. Selv om disse filene ikke er vedlegg i et Outlook-element, blir de likevel betraktet som usikre.

Nivå 2

Filer på nivå 2 er ikke usikre, men de krever mer sikkerhet enn andre vedlegg. Når du mottar et nivå 2-vedlegg, blir du bedt om å lagre vedlegget på en disk. Du kan ikke åpne vedlegget fra meldingen. Som standard er ingen filtyper tilordnet denne gruppen. Du kan imidlertid legge til filtyper i nivå 2-listen.

Obs!  Listen over filer som er inkludert i nivå 2-kategorien, kan bare endres hvis du bruker Outlook i et Microsoft Exchange Server-miljø, og e-posten din leveres til en Exchange Server-postboks. Disse endringene må gjøres av en administrator.

Andre vedlegg

Når du forsøker å åpne et annet vedlegg enn de i listene over usikre vedlegg eller nivå 2-vedlegg, blir du bedt om enten å åpne filen direkte eller lagre den på en disk. Du kan slå av fremtidige spørsmål for den filtypen ved å fjerne merket for Be alltid om bekreftelse før denne typen filer åpnes.

Obs!  Hvis et program assosierer seg med en ny filtype, blir den filtypen behandlet som et annet vedlegg til du legger til filtypen i listen over usikre vedlegg. Hvis du for eksempel installerer et program på datamaskinen som bruker XYZ-filer, åpnes det nye programmet og kjører vedlegget når du åpner et vedlegg som har filtypen XYZ. Som standard er ikke filtypen XYZ på listen over usikre vedlegg eller nivå 2-vedlegg, så den behandles som en annen filtype. Hvis du vil at vedlegg med filtypen XYZ skal behandles som usikre, må du legge til filtypen XYZ i listen over usikre filtyper.

Ny programmatisk atferd

Når du installerer oppdateringen, er programmatisk tilgang til Outlook begrenset. Hvis andre programmer forsøker å bruke Outlook på dine vegne, får du en advarsel, og du blir bedt om å bekrefte hva det andre programmet gjør. Du mottar advarsler når andre programmer forsøker å gjøre noe som nevnes i følgende liste:
 • Sende e-post på dine vegne
 • Få tilgang til adresseboken din
 • Få tilgang til e-postnavn fra meldingene dine
 • Få tilgang til e-postinformasjon fra dine kontakter eller andre typer elementer
 • Lagre meldingene dine i filsystemet
 • Søke etter innhold i meldingene
 • Bruke Enkelt MAPI til å sende meldinger uten ditt samtykke
Oppdateringen kan påvirke hvordan andre programmer samhandler med Outlook ved å endre standardinnstillinger for sikkerhetssone fra "Internett" til "begrenset", og ved automatisk å deaktivere skript i HTML-e-postmeldinger og upubliserte tilpassede Outlook-skjemaer. Hvis du vil ha mer informasjon om utviklerrelaterte oppdateringer og hvordan de kan påvirke tredjepartsprodukter og tilpassede Outlook-løsninger, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å lese artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
262701 OL2000: Informasjon for utviklere om sikkerhetsoppdatering for e-post (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Kjente problemer

Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer for oppdateringen for e-postsikkerhet for Outlook, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å lese artiklene i Microsoft Knowledge Base:
262634 OL2000: Kjente problemer for oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264128 OL2000: Kjente interoperabilitetsproblemer for oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264130 OL2000: Kjente tredjepartsproblemer med oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Installasjonshensyn

Før du installerer sikkerhetsoppdateringen for e-post i Outlook, anbefaler Microsoft at du setter deg inn i hvordan oppdateringen vil påvirke måten Outlook håndterer vedlegg og andre programmer på:
 • Flere Outlook-funksjoner virker ikke lenger. Hvis du vil ha en detaljert liste over problemer, går du til delen "Kjente problemer" i denne artikkelen.
 • Prosesser og programmer som du bruker for å automatisere Outlook, kan fungere på en annen måte, og det kan hende prosessen eller programmet ikke virker. Dette inkluderer synkroniseringsverktøy for håndholdte enheter og programmer som har e-postbaserte funksjoner eller funksjoner, basert på vedlegg.
 • Hvis du bruker Outlook i Bare Internet Mail-modus, eller hvis e-postmeldingene dine sendes til en fil for personlige mapper (PST-fil), kan du ikke deaktivere noen av funksjonene som er inkludert i denne oppdateringen. Hvis du bestemmer deg for å installere oppdateringen, vil du motta alle de nye funksjonene.
 • Hvis du har usikre vedlegg med filtyper som er på listen over usikre vedlegg i noen av de eksisterende Outlook-elementene (e-postmeldinger, kontakt, oppgaver og så videre), får du ikke tilgang til elementene. Før du installerer oppdateringen, anbefaler Microsoft at du lagrer alle elementene med filnavn som er på listen over usikre vedlegg, for å sikre at du får tilgang til filene etter at du har installert oppdateringen.
 • Du må ha Outlook 2000 SR-1 installert på datamaskinen for å installere oppdateringen.
 • Oppdateringen er en integrert del av Outlook-installasjonen. Hvis du vil avinstallere oppdateringen, må du avinstallere programvaren som Outlook ble installert fra, fullstendig. Hvis for eksempel Outlook ble installert som en del av Microsoft Office Premium Edition, må du avinstallere og deretter installere Microsoft Office Premium Edition på nytt for å avinstallere oppdateringen. Du kan ikke bare avinstallere Outlook og deretter installere det på nytt.
 • Den opprinnelige sikkerhetsoppdateringen for vedlegg, oppdateringen for e-postvedleggsikkerhet for Outlook, og forbedringene for Outlook 2000 SR-1 er tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du for tak i en tidligere versjon av sikkerhetsoppdateringen for vedlegg, kan du se delen "Logg for sikkerhetsoppdateringene for Outlook" i denne artikkelen.

Filattributter

Når hurtigreparasjonen er installert, vil den engelske versjonen av denne hurtigreparasjonen ha filattributtene (eller senere) som er oppført i tabellen nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato     Tid  Versjon    Størrelse  Filnavn  --------------------------------------------------------------  14.06.2000 14:11 1.0.3.27    41 472 Bjablr32.dll    14.06.2000 14:12 3.2.0.27    61 952 Bjlog32.dll     08.01.2001 18:37 1.0.3.28    98 304 Bjsrch32.dll    19.06.2000 15:12 5.5.2652.65  808,720 Cdo.dll       16.11.2000 05:25 9.0.0.4715   122,931   Contab32.dll  14.06.2000 14:14 1.0.3.27    183 808 Emablt32.dll    31.08.2000 16:43 5.5.3142.0   154 112 Emsabp32.dll  25.05.2001 23:56 5.5.3158.0   594,192   Emsmdb32.dll  01.06.2001 22:15 5.5.3159.0   131 344 Emsui32.dll  02.06.2000 07:45 9.0.0.4201   86 067 Envelope.dll    10.05.2001 02:35 5.5.3156.0   540,944   Exsec32.dll  05.04.2000 16:02 9.0.0.4005   192 561 Mimedir.dll     21.05.2001 15:20 5.5.3157.0   792,576 Msmapi32.dll  03.08.2000 12:39 9.0.0.4402  5,595,185   Mso9.dll  08.07.2000 00:07 5.5.3138.0   602,384 Mspst32.dll  31.01.2000 22:56 9.0.0.3731   196 661 Oladd.fae  30.05.2000 15:53         26 643 Olsec9.chm  08.02.2001 14:21 5.5.3153.0   548 352 Omint.dll  01.06.2001 22:15 8.30.3157.0  782,608   Outex.dll  15.06.2001 03:30 9.0.0.5414  5,328,946   Outllib.dll  15.06.2001 03:31 9.0.0.5414  1,675,315   Outllibr.dll  25.05.2001 23:50 9.0.5324.0   368,691   Pstprx32.dll  07.07.2000 15:41 9.0.0.4307   73,772   Rm.dll  02.06.2000 08:30 9.0.0.4201   65 586 Sendto9.dll				
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringen for e-postsikkerhet for Outlook, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å lese artiklene i Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Informasjon om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook
262701 OL2000: Informasjon for utviklere om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk).
263297 OL2000: Administratorinformasjon om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262634 OL2000: Kjente problemer for oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264567 OL2000: Kjente installasjonsproblemer for oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264128 OL2000: Kjente interoperabilitetsproblemer for oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264130 OL2000: Kjente tredjepartsproblemer med oppdateringen for e-postsikkerhet i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
OL2K kak kakworm
Egenskaper

Artikkel-ID: 262631 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 20:13:15 – Revisjon: 5.2

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdownload kboffice2000sp3fix kbproductlink KB262631
Tilbakemelding