Antivirusverktøy kan ikke rense infiserte filer i _Restore-mappen

Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Når du kjører et antivirusprogram, kan du få en rapport som angir at én eller flere filer i _Restore\Temp- eller _Restore\Archive-mappen inneholder et virus eller er infisert av et virus. Antivirusprogrammet kan også indikere at viruset ikke kan fjernes fra filen(e).
Årsak
Dette problemet oppstår fordi Systemgjenoppretting-funksjonen i Windows Millennium Edition (Me) beskytter alle mapper og filer i _Restore-mappen på Windows Me-systempartisjonen. Denne mappen og alle undermappene er datalageret som Systemgjenoppretting-funksjonen bruker til å gjenopprette datamaskinens operativsystem til en tidligere tilstand fra et tidligere tidspunkt.

Selv om noen antivirusprogrammer kan fungere med filer som er komprimert eller lagret i ZIP- eller CAB-filformat, tillater ikke Systemgjenoppretting-funksjonen at disse verktøyene endrer disse filene i datalageret. Datalageret er beskyttet for å sikre dataintegritet, og Systemgjenoppretting-funksjonen er den eneste metoden du kan bruke til å få tilgang til datalageret. Antivirusprogrammet kan derfor ikke fjerne viruset fra filen(e) i datalageret. Filene i datalageret er inaktive og kan bare brukes av Systemgjenoppretting-funksjonen.
Løsning
Hvis du vil omgå dette problemet, bruker du den metoden som er best egnet.

Bruke FIFO-funksjonen (First In First Out)

FIFO-rutinen sletter de eldste gjenopprettingspunktene slik at nyere gjenopprettingspunkt kan legges til i datalageret. FIFO startes automatisk når filene i datalageret når 90 prosent av maksimumsstørrelsen på datalageret. Systemgjenoppretting sletter de eldste filene først, helt til filene i datalageret ikke opptar mer enn 50 prosent av maksimumsstørrelsen på datalageret.

Hvis maksimumsstørrelsen på datalageret for eksempel er 400 MB, er 90 prosent av dette 360 MB og 50 prosent er 200 MB. Hvis datalageret er 200 MB når du viser egenskapene for _Restore-mappen, er det 50 prosent av maksimumsstørrelsen. Hvis du justerer størrelsen på datalageret til minimumsstørrelsen på 200 MB, oppstår FIFO når du klikker Bruk.

Obs!  Hvis datalageret er mindre enn 90 prosent (180 MB) av minimumsverdien (200 MB), vil en justering av størrelsen ikke ha noen virkning ved sletting av gjenopprettingspunkt. I dette scenariet må du nøye vurdere bruken av metodene som er beskrevet i denne artikkelen.

Over en tidsperiode sletter datalageret gjenopprettingspunkt etter FIFO-prinsippet når maksimumsstørrelsen på datalageret nås. Det finnes en del scenarier der FIFO kan brukes til å slette eldre gjenopprettingspunkt for å beholde nyere gjenopprettingspunkt på datamaskinen.

FIFO-metode 1

Det kreves ingen handling hvis systemet er renset og antivirusverktøyet rapporterer at bare datalageret inneholder mistenkelige filer. Før alle infiserte filer er behandlet etter FIFO-prinsippet, kan antivirusprogrammet fremdeles rapportere at det finnes infiserte filer programmet ikke kan få tilgang til i datalageret.

FIFO-metode 2

Du kan få FIFO-funksjonen til å fjerne gamle gjenopprettingspunkt fra datalageret ved å endre størrelse på datalageret. Slik bruker du Systemgjenoppretting-funksjonen til å justere størrelsen på datalageret:
 1. Vis egenskapene for _Restore-mappen for å fastslå hvor mye data som faktisk finnes i datalageret. Det gjør du for å finne ut om dette trinnet vil påvirke datalageret. Hvis datalageret bruker mindre enn 90 prosent (mindre enn 180 MB) av minimumsverdien (200 MB), kan det hende at denne metoden ikke vil ha noen virkning ved sletting av gjenopprettingspunkt. Hvis mindre enn 90 prosent av datalageret brukes, bør du også med minimumsinnstillingene vurdere å bruke FIFO-metode 1 eller metoden for manuell sletting av datalagret som er oppført senere i denne artikkelen.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Dobbeltklikk System, og klikk deretter kategorien Ytelse.
 4. Klikk Filsystem.
 5. Juster glidebryteren Plass på harddisken til Systemgjenoppretting til omtrent den laveste mengden, og klikk deretter Bruk.

  Merk at du kan bruke glidebryteren Plass på harddisken til Systemgjenoppretting til å velge minimumsmengden plass som skal tildeles datalageret, maksimumsmengden eller en størrelse mellom disse. Hvis du justerer glidebryteren til en lavere verdi, endres verdien som aktiverer FIFO. Du må kanskje starte datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.
 6. Klikk OK, og klikk deretter OK for å lukke Systemegenskaper.
 7. Bruk antivirusverktøyet til å skanne datamaskinen for å bekrefte at de virusinfiserte filene er slettet fra datalageret. Hvis det fremdeles finnes infiserte filer i datalageret, gjentar du de forrige trinnene og reduserer størrelsen på datalageret til det ikke lenger inneholder infiserte filer.

  Merk at du også kan bruke kalendersiden i Systemgjenoppretting-verktøyet til å vise hvor langt tilbake gjenopprettingspunktene ble slettet.
 8. Når du har brukt denne metoden til å fjerne de infiserte filene fra datalageret, stiller du glidebryteren tilbake til den opprinnelige størrelsen, klikker OK for å lukke alle åpne vinduer, og deretter starter du datamaskinen på nytt.
Hvis det fremdeles finnes en infisert fil i datalageret etter at du har redusert størrelsen på datalageret til minimumsstørrelsen, kan du enten vente til den blir fjernet etter FIFO-prinsippet (FIFO-metode 1), eller du kan vurdere å bruke metoden for manuell sletting av datalageret, som er beskrevet senere i denne artikkelen, til å fjerne alle gjenopprettingspunkt på datamaskinen.

Slette datalageret manuelt

Hvis du øyeblikkelig vil fjerne infiserte filer fullstendig fra datalageret, deaktiverer du Systemgjenoppretting-funksjonen, og deretter aktiverer du den på nytt.

Advarsel!  Ved å bruke følgende fremgangsmåte fjernes alle gjenopprettingspunkt fra datalageret. Ikke bruk denne metoden hvis det fører til problemer. Når du aktiverer Systemgjenoppretting-funksjonen på nytt, opprettes et nytt gjenopprettingspunkt, og deretter gjenopptas overvåkingen av datamaskinen.
 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System, og klikk deretter kategorien Ytelse.
 3. Klikk Filsystem, og klikk deretter kategorien Feilsøking.
 4. Klikk for å merke av for Deaktiver Systemgjenoppretting, klikk Bruk, klikk for å fjerne merket for Deaktiver Systemgjenoppretting, klikk Bruk, og klikk deretter OK.
 5. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det. Når datamaskinen startes på nytt, slettes datalageret og Systemgjenoppretting-funksjonen begynner å overvåke systemet igjen.
Status
Dette er den ønskede oppførselen.
Mer informasjon
_Restore-mappen er beskyttet som standard, og hindrer at programmer bruker eller endrer filene i denne mappen. Disse filene er inaktive når de er i datalageret, og de brukes ikke av noe annet verktøy enn Systemgjenoppretting.

Systemgjenoppretting-funksjonen er ikke utviklet for å oppdage eller skanne etter virusinfeksjoner eller virusaktivitet. De fleste datavirusinfeksjoner søker etter eller angriper filer med filtyper som EXE eller COM. Det er slike filtyper Systemgjenoppretting-funksjonen er utviklet for å overvåke.

Obs!  Hvis du gjenoppretter datamaskinen til en tidligere tilstand da du ikke hadde et antivirusverktøy installert, må du installere et antivirusverktøy og rense eventuelle gjenopprettede filer som er infisert.
cpy sr anti virus
Egenskaper

Artikkel-ID: 263455 – Forrige gjennomgang: 10/03/2004 02:08:27 – Revisjon: 1.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbenv kbprb KB263455
Tilbakemelding