Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hvordan Internet Explorer bruker hurtigbufferen for DNS-vertsoppføringer

Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.
Sammendrag
I tidligere versjoner av Internet Explorer (Internet Explorer 3.x) er DNS-vertsoppføringer som standard hurtigbufret i 24 timer. I mange tilfeller er dette for lenge. I denne perioden kan det hende noen vertsoppføringer slutter å fungere på grunn av endringer i IP-adressen til den eksterne serveren, som ble løst innledningvis.

Internet Explorer 4.x og senere versjoner endrer hvordan DNS-vertsoppføringer hurtigbufres ved å redusere standardverdien for tidsavbrudd til 30 minutter.
Mer informasjon
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

I noen tilfeller er denne nye innstillingen for tidsavbrudd for kort. Hvis miljøet inneholder en rekke klienter som kobler seg til, og alle utfører DNS-oppslag hver halvtime, kan det hende du får en uventet økning i nettverkstrafikken. Du kan endre denne virkemåten ved å foreta følgende endring i registret:
 1. Start Registerredigering.
 2. Finn og klikk følgende nøkkel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Klikk Legg til verdiRediger-menyen, og legg deretter til følgende registerverdier:
  Verdinavn: DnsCacheTimeout
  Data Type: REG_DWORD
  Radix: Desimal
  Verdi: (tid i sekunder)

  Verdinavn: ServerInfoTimeOut
  Data Type: REG_DWORD
  Radix: Desimal
  Verdi: (tid i sekunder)
 4. Avslutt Registerredigering.
Hvis du for eksempel vil angi tidsavbruddsverdien til 10 minutter, bruker du en verdi på 600 sekunder.
Obs!  Du må bruke begge registerverdiene som er angitt i trinn 3 for å styre den interne hurtigbuffermekanismen i Internet Explorer Resolver.
ie hurtigbuffer dns tidsavbrudd
Egenskaper

Artikkel-ID: 263558 – Forrige gjennomgang: 02/05/2008 20:32:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbinfo kbenv KB263558
Tilbakemelding