Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Planlagt sikkerhetskopiering mislykkes på frittstående båndstasjoner etter bytting av medium

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO267574
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, leser du hjelpeemnet "Gjenopprette registret" i Regedit.exe eller hjelpeemnet "Gjenopprette registernøkler" i Regedt32.exe.
Symptom
Når du planlegger uovervåket sikkerhetskopiering i Windows 2000 ved hjelp av en frittstående båndstasjon (bibliotek), blir den første sikkerhetskopieringsøkten vellykket. Når du imidlertid bytter medium, vil neste planlagte sikkerhetskopieringsøkt ikke sikkerhetskopiere de angitte mappene og filene. Det er også mulig at det vises en feilmelding i sikkerhetskopieringsloggfilen som lyder omtrent som følger:
Kan ikke utføre operasjonen fordi det ikke var noe ubrukt medium tilgjengelig.
- eller -
Kan ikke utføre operasjonen - finner ikke angitt medium.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis Removable Storage Manager (RSM) ikke blir varslet når mediet på den frittstående båndstasjonen (biblioteket) byttes manuelt. RSM søker ikke i frittstående biblioteker etter endring av medier, og det er ansvaret til det RSM-følsomme programmet å be RSM å finne ut om det ble byttet medium i frittstående biblioteker. Når dette problemet oppstår, oppdaterer RSM medieinnholdet på båndstasjonen i RSM-databasen. Vanligvis, når Windows-sikkerhetskopieringen kjører interaktivt, blir RSM bedt om å søke på båndstasjonen(e) med jevne mellomrom for å lete etter medier som er byttet. Når sikkerhetskopieringen ikke kjører, finnes det ingen mekanisme som ber RSM finne medier som er byttet. Sikkerhetskopieringsprosessen kan ikke sette inn det nye båndet fordi RSM ikke vet at det finnes et nytt bånd, noe som resulterer i at sikkerhetskopieringsøkten mislykkes.
Løsning
Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Legg merke til at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.
En støttet feilretting som retter opp dette problemet, er nå tilgjengelig fra Microsoft, men har ikke blitt fullstendig regresjonstestet og bør bare brukes på systemer som har dette bestemte problemet. Hvis du ikke er alvorlig påvirket av dette bestemte problemet, anbefaler Microsoft at du venter på neste oppgraderingspakke for Windows 2000 som inneholder denne feilrettingen.

Hvis du vil løse dette problemet med en gang, kontakter du Microsoft Kundestøtte for å få feilrettingen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre og informasjon om kundestøttekostnader fra Microsoft Kundestøtte, kan du gå til følgende adresse på World Wide Web:
Den engelske versjonen av denne feilrettingen bør ha følgende filattributter eller senere:
  Dato   Tid   Versjon    Størrelse   Filnavn  -----------------------------------------------------------  08/05/2000 02:44pm 5.0.2195.2103 1,162,000 Ntbackup.exeFor å unngå dette problemet kan du bruke fremgangsmåtene nedenfor vekselvis, helt til du er i stand til å utføre pålitelig, uovervåket sikkerhetskopiering. Legg merke til at enkelte båndstasjoner krever både fremgangsmåte 1 og 2 før du kan utføre pålitelig sikkerhetskopiering.

Fremgangsmåte 1

La en kopi av sikkerhetskopieringsprogrammet kjøre i bakgrunnen. Sikkerhetskopieringsprogrammet søker, med jevne mellomrom, på båndstasjonen for å finne medier som er byttet, og bidrar til at medier som er byttet, oppdages før den faktiske sikkerhetskopieringsøkten starter. Du kan bruke programmet Srvinstw.exe i Microsoft Windows 2000 Resource Kit til å installere verktøyet Srvany.exe, som deretter gjør det mulig å kjøre Ntbackup.exe uten at det vises.

Installer Srvany.exe som en tjeneste

 1. Kopier Srvany.exe, som du finner i Windows 2000 Resource Kit, til mappen %SystemRoot%\System32.
 2. Start Srvinstw.exe.
 3. Klikk Install a service, og klikk deretter Next.
 4. Klikk Local Machine, og klikk deretter Next.
 5. Skriv inn srvany under Service name, og klikk deretter Next.
 6. Finn filen %SystemRoot%\System32\Srvany.exe, dobbeltklikk filnavnet og klikk deretter Next.
 7. Klikk Service in it's own process, og klikk deretter Next.
 8. Klikk System Account, og klikk deretter Next.
 9. Klikk Automatic, og klikk deretter Next.
 10. Klikk Finish.

Konfigurer tjenesten Srvany slik at Ntbackup.exe kjøres som en tjeneste

 1. Start Registerredigering (Regedt32.exe) for å vise følgende nøkler i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY
 2. Rediger-menyen klikker du Legg til nøkkel..., deretter skriver du inn parametere for nøkkelnavnet, og til slutt klikker du OK.
 3. Klikk for å velge Parametere-nøkkelen, deretter klikker du Legg til verdiRediger-menyen. Skriv inn Program som verdinavn, og bruk datatypen REG_SZ.

  Obs! Kontroller at du har angitt den fullstendige banen til NTBackup.exe. Srvany.exe laster ikke inn programmet hvis du bruker variabelen %SystemRoot% i banen. For eksempel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRVANY Application: REG_SZ: C:\Winnt\System32\Ntbackup.exe
 4. Quit Regedt32.exe.
 5. Etter at du har slått av datamaskinen og deretter startet den på nytt, kjøres sikkerhetskopieringen som en bakgrunnstjeneste. Ntbackup.exe må kjøre og må kunne vises i Oppgavebehandling, i kategorien Prosesser, og gjør det da mulig for sikkerhetskopieringsøkten å søke etter medier som er byttet.

Fremgangsmåte 2

Planlegg sikkerhetskopiering ved hjelp av en Backup.cmd- fil. Du kan kopiere innholdet av RUN-feltet for de planlagte oppgavene og deretter lime det inn i vekslefilen. Du kan bruke oppdateringskommandoen i Rsm.exe for å få hjelp til å finne medier som er byttet. Dette kan legges til i begynnelsen av sikkerhetskopieringsvekslefilen:
[backup.cmd]
start /wait rsm.exe refresh /lf"library_name"
<Sikkerhetskopieringskommandoer for uovervåket sikkerhetskopiering, kopiert fra planlagte oppgaver.....legg til bryteren /um hvis du ønsker det.>


Obs! Kjør kommandoen rsm view /tlibrary for å trekke ut "library_name" som brukes sammen med kommandoene som nevnes ovenfor.

Fremgangsmåte 3

Planlegg å kjøre en Backup.cmd-vekslefil som inneholder en kort (én mappe\fil) sikkerhetskopieringsøkt, etterfulgt av en vanlig sikkerhetskopieringsøkt. Den første (korte) sikkerhetskopieringsøkten vil mislykkes fordi den ikke finner noen medier i båndbiblioteket. Den neste sikkerhetskopieringsøkten bør være vellykket fordi båndbiblioteket er oppdatert av det første, mislykkede sikkerhetskopieringsforsøket på å finne medier som kan brukes.

Fremgangsmåte 4

Bruk RSM GUI (Ntmsmgr.msc) til manuelt å opprette en fullstendig innholdsliste over båndbiblioteket etter bytting av bånd, før den neste sikkerhetskopieringsøkten begynner.

Obs! Hvis du bruker Ntbackup /um-bryteren, anbefaler vi at du ikke bruker /n-bryteren til å merke mediet. La i stedet sikkerhetskopieringsprosessen bruke standarddatoen/klokkeslettet som etikettnavn og beskrivelse. Dette gjør at flere bånd ikke får samme etikettnavn, som igjen kan føre til at RSM ber om at det settes inn bånd manuelt, noe som gjør at sikkerhetskopieringen ikke fortsetter eller fullfører i uovervåket modus.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er problem for de produktene som nevnes under rubrikken "informasjonen I denne artikkelen gjelder:" i denne artikkelen.
Mer informasjon
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du installerer Windows 2000 og Windows 2000-oppdateringer samtidig, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
249149 Installing Microsoft Windows 2000 and Windows 2000 Hotfixes
Andre beslektede artikler i Knowledge Base:
264604 Scheduled backup jobs may not run as expected
243260 Changed Parameters for Scheduled Backup Job May Not Be Saved
Egenskaper

Artikkel-ID: 267574 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 20:55:40 – Revisjon: 4.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000presp2fix kbqfe win2000sp2fix kbhotfixserver KB267574
Tilbakemelding