Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Systemgjenoppretting i Windows Millennium Edition

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO267951
Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver Systemgjenoppretting-verktøyet i Windows Millennium Edition (Me).

Følgende emner drøftes i denne artikkelen:
 • Hva er Systemgjenoppretting?
 • Overvåkede filtyper
 • Slik starter og bruker du Systemgjenoppretting
 • Når gjenopprettingspunkt opprettes
 • Når må du opprette og bruke manuelle gjenopprettingspunkt?
 • Datalageret
 • Gjenoppretting etter en mislykket gjenopprettingsoperasjon
Mer informasjon
Hva er Systemgjenoppretting?
Systemgjenoppretting er utformet for å automatisk overvåke og logge endringer i kjernesystemfilene for Windows og i registret. Deretter kan Systemgjenoppretting la deg gjøre om (eller tilbakestille) en endring som har ført til at systemet er blitt ustabilt. Du kan oppnå dette ved å definere et gjenopprettingspunkt (eller systemkontrollpunkt) med jevne mellomrom som gir deg muligheten til å stille systemet tilbake til tidspunktet da datamaskinen fungerte på riktig måte.

Det er ikke meningen at Systemgjenoppretting skal være et avinstallasjonsprogram eller et sikkerhetskopieringsprogram. Hvis Windows ikke fungerer på riktig måte etter at du har installert programvare eller drivere, bør du bruke verktøyet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel (eller bruke avinstallasjonsverktøyet for programmet) til å fjerne programvare før du bruker Systemgjenoppretting.

Overvåkede filtyper

Systemgjenoppretting overvåker de fleste systemfilene med filtypene EXE, VXD, DLL, COM og SYS. Verktøyet overvåker ikke brukeropprettede filer (for eksempel filtypene TXT, DOC eller XLS), Mine dokumenter-mappen, Midlertidige Internett-filer (inkludert informasjonskapsler (cookies) og filer i Logg- eller Favoritter-mappen for Internet Explorer), papirkurven eller vekslefilen for Windows (SWP-filen).

Slik starter og bruker du Systemgjenoppretting

Hvis du vil starte Systemgjenoppretting, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. Klikk startknappen, velg Programmer, Tilbehør og Systemverktøy, og klikk deretter Systemgjenoppretting.

  Første gangen du bruker Systemgjenoppretting, får du to alternativer på velkomstsiden:
  • Gjenopprett datamaskinen til et tidligere tidspunkt
  • Opprett et gjenopprettingspunkt
 2. Klikk Gjenopprett datamaskinen til et tidligere tidspunkt og klikk Neste.

  Det vises en kalender.
 3. Velg hvilket gjenopprettingspunkt du vil stille systemet tilbake til, i kalenderen.
 4. Klikk Neste.

  Du blir bedt om å lukke alle programmer før du fullfører gjenopprettingsprosessen fordi datamaskinen startes på nytt.
 5. Når oppstarten er fullført, vises et bekreftelsesskjermbilde. Klikk OK for å fortsette å bruke datamaskinen.
Neste gang du starter Systemgjenoppretting, får du se et tredje alternativ, Angre den siste gjenopprettingen. Dette er tilgjengelig i tilfelle gjenopprettingspunktet du stilte systemet tilbake til, ikke løser det opprinnelige problemet. På den måten kan du enkelt gå tilbake til tidspunktet da du startet feilsøkingen.

Når gjenopprettingspunkt opprettes

Gjenopprettingspunkt opprettes under følgende betingelser:
 • Det opprettes automatiske systemkontrollpunkt hver 10. time datamaskinen er slått på, men bare når datamaskinen har vært inaktiv i to minutter. Hvis disse kriteriene ikke oppfylles, opprettes det et systemkontrollpunkt hver 24. time når systemet har vært inaktivt i to minutter.
 • Gjenopprettingspunkt opprettes av Installer-pakker som bruker den nye MSI-teknologien (Microsoft Software Installer).
 • Gjenopprettingspunkt opprettes av Installer-pakker som bruker InstallShield 6.1 Pro og senere.
 • Det opprettes gjenopprettingspunkt når Autooppdater installerer en oppdateringspakke.
 • Det opprettes gjenopprettingspunkt når du bruker Systemgjenoppretting til å stille systemet tilbake til et annet gjenopprettingspunkt. Hvis dette gjøres i sikkermodus, opprettes det imidlertid ikke et gjenopprettingspunkt.
 • Gjenopprettingspunkt opprettes manuelt ved hjelp av Systemgjenoppretting-grensesnittet.
Gjenopprettingspunkt- og systemkontrollpunktfilene som opprettes under betingelsene ovenfor, lagres i komprimerte formater (CAB-filer) og plasseres i _Restore-mappen (også kjent som "datalageret") i den stasjonen der Windows Millennium er installert. Datalageret kan ikke flyttes eller endres. Hver opprettede disk på datamaskinen inneholder også en _Restore-mappe til indekserings- og overvåkingsformål, og hver av disse mappene inneholder en fil som heter Srdiskid.dat.

Når må du opprette og bruke manuelle gjenopprettingspunkt?

Manuelle gjenopprettingspunkt kan opprettes før du installerer enhetsdrivere eller programvare hvis du er usikker på hvordan de påvirker den generelle ytelsen til Windows. Hvis du ikke kan bruke avinstallasjonsverktøyet for programmet til å fjerne programvaren, kan du tilbakestille systemet til det manuelle gjenopprettingspunktet du har opprettet. Hvis du vil opprette et manuelt gjenopprettingspunkt, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. Klikk Opprett et gjenopprettingspunkt, og klikk deretter Neste.
 2. Skriv inn beskrivelsen av gjenopprettingspunktet og klikk Neste for å bekrefte opprettingen.
 3. Klikk OK eller Startside.
Datalageret
Størrelsen på datalageret avgjøres av størrelsen på Windows-stasjonen og er som følger:
 • Minimumsstørrelsen på datalageret er 200 megabyte (MB). Hvis Windows-stasjonen har færre enn 200 MB ledig plass når du har installert Windows Millennium, deaktiveres Systemgjenoppretting som standard, og du må aktivere Systemgjenoppretting manuelt etter at du har frigjort nødvendig mengde diskplass. Hvis Systemgjenoppretting deaktiveres på grunn av en varsling om lite diskplass, reaktiveres Systemgjenoppretting automatisk når det er nok ledig diskplass.
 • På logiske stasjoner som er mindre enn 4 gigabyte (GB), er maksimumsstørrelsen på datalageret 400 MB.
 • På logiske stasjoner som er 4 GB eller større, består datalageret av omtrent 12 prosent av den logiske stasjonen som Windows Millennium er installert på.
Når datalageret har nådd 90 prosent av tildelt størrelse, "tømmes" det for eldre gjenopprettingspunkt på en "først inn, først ut"-basis (FIFO = first-in first-out) til det når 50 prosent av den tildelte størrelsen. Det faktiske antallet tilgjengelige gjenopprettingspunkt etter denne tømmingen kan variere, avhengig av hvilken programvare som nylig ble installert.

Hvis du vil justere størrelsen på datalageret manuelt, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. Klikk System i Kontrollpanel.
 2. Klikk kategorien Ytelse.
 3. Klikk Filsystem.
 4. I kategorien Harddisk justerer du glidebryteren Plass på harddisken til Systemgjenoppretting til foretrukket størrelse.
Viktig! Hvis du reduserer mengden diskplass som brukes av Systemgjenoppretting, kan det hende datalageret fjerner eksisterende gjenopprettingspunkt på FIFO-basis, så vær forsiktig når du utfører denne handlingen.

Gjenoppretting etter en mislykket gjenopprettingsoperasjon
Hvis datamaskinen ikke kan startes, og Systemgjenoppretting var den siste utførte operasjonen, kan du bruke oppstartsdisketten til å stille datamaskinen tilbake til tilstanden før gjenopprettingsoperasjonen. Når du bruker oppstartsdisketten til å starte datamaskinen, vises en melding om at Systemgjenoppretting har oppdaget at den siste fullførte operasjonen var en gjenopprettingsoperasjon.
Det anbefales at du nå tilbakestiller endringene i systemet som Systemgjenoppretting utførte, og starter systemet på nytt før du fortsetter. Hvis du ikke vil tilbakestille disse endringene, er ikke dette alternativet lenger tilgjengelig.

1)Tilbakestill endringene gjenopprettingsverktøyet gjorde i systemet.
2)Ikke tilbakestill endringene gjenopprettingsverktøyet gjorde i systemet.

Angi et alternativ.
Hvis du velger det første alternativet, tilbakestilles datamaskinen til tilstanden før gjenopprettingsoperasjonen, og du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt:

Systemgjenoppretting tilbakestilte endringene som ble utført av den siste gjenopprettingsoperasjonen.

Fjern alle disketter fra diskettstasjonene, og trykk Ctrl+Alt+DEL for å starte datamaskinen på nytt.
Selv om det ikke anbefales, kan du deaktivere Systemgjenoppretting ved hjelp av følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk System i Kontrollpanel.
 2. Klikk kategorien Ytelse.
 3. Klikk Filsystem.
 4. Klikk kategorien Feilsøking.
 5. Merk av for Deaktiver Systemgjenoppretting.
 6. Klikk OK og klikk deretter Lukk.
 7. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Egenskaper

Artikkel-ID: 267951 – Forrige gjennomgang: 10/03/2004 02:09:42 – Revisjon: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbhowto kbfaq kbfile kbtool kbui kbwinme KB267951
Tilbakemelding