Feilmelding: Windows kan ikke start fordi følgende fil mangler eller er skadet: \Winnt\System32\Config\Systemced

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Det kan hende at feilmeldingen nedenfor vises når du starter en Microsoft Windows 2000-basert datamaskin:
Windows kan ikke start fordi følgende fil mangler eller er skadet: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced
Obs!  Bokstavene "ced" til slutt i feilmeldingen er ikke en del av feilmeldingen. Det forrige skjermbildet inneholdt disse bokstavene og det ble ikke fullstendig slettet når feilmeldingen ble vist.

Det kan også hende følgende feilmelding vises:
Systemstrukturfeil
Årsak
Dette kan skje hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
 • Det er installert et Promise Technology, Inc. ATA66 PCI-kontrollerkort på datamaskinen. Dette problemet oppstår vanligvis under installasjonen av Windows 2000.
 • Systemstrukturen i registeret er skadet eller mangler.

  Det kan hende Windows 2000 ikke klarer å laste inn registeret hvis det er for stort. Dette problemet kan oppstå når en prosess skriver for mange data til undernøkkelen System i registeret. Undernøkkelen System skal bare inneholde informasjonen som er nødvendig for å starte datamaskinen.

  Datamaskiner som er basert på Intel- eller ARC (RISC)-arkitektur kan bare bruke 16 MB minne på dette stadiet i oppstartsprosessen. Undernøkkelen i systemet må dele 16 MB med innlaster-, kjerne-, HAL- og oppstartsdriverne. Størrelsen på undernøkkelen System kan i enkelte tilfeller være 13 MB eller mer.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Bruk riktig metode for å løse dette problemet.

Fjerne Promise Technology ATA66 PCI-kontroller

Hvis dette problemet oppstår under installasjonen av Windows 2000 og du har en Promise ATA66-kontroller installert på datamaskinen, fjerner du Promise Technology ATA66 PCI-kontrollerkortet, kontrollerer at IDE-kontrolleren på hovedkortet er aktivert, i BIOS-innstillingene, og deretter kjører du installasjonsprogrammet for Windows 2000 på nytt.

Gjenopprette systemstrukturen fra en sikkerhetskopi

Viktig!  Denne prosedyren fungerer ikke på en Active Directory-domenekontroller. Hvis du bruker Repair-mappesystemstrukturen, er du ikke lenger en domenekontroller.

Bruk gjenopprettingskonsollen til å erstatte sikkerhetskopien av systemstrukturen i Repair-mappen. Hvis gjenopprettingskonsollen ikke er installert på datamaskinen, kan du kjøre den fra nødreparasjonsprosessen:
 1. Bruk CD-ROMen for Windows 2000 eller oppstartsdisketten for Windows 2000 til å starte datamaskinen.
 2. Når du ser meldingen Velkommen til installasjonsprogrammet, trykker du R for å reparere.
 3. Trykk C for å kjøre gjenopprettingskonsollen.
 4. Velg installasjonen du vil reparere.
 5. Skriv inn administratorpassordet.

  Hvis datamaskinen er domenekontroller, skriver du inn passordet for gjenopprettingsmodus for katalogtjenester når du blir bedt om det.Hvis du vil ha mer informasjon om gjenopprettingskonsollen, kan du klikke artikkelnumrene nedenfor og vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  239803 Endre administratorpassordet for gjenopprettingskonsollen eller en domenekontroller
  (Denne artikkelen kan være på engelsk)
  223301 Beskytte administratorpassordet i frakoblet SAM
  (Denne artikkelen kan være på engelsk)
 6. Ved ledeteksten i gjenopprettingskonsollen skriver du inn følgende kommandoer og trykker ENTER etter hver kommando:
  cd system32\config
  ren system system.old
  ren system.alt systemalt.old
 7. Hvis du har kjørt veiviseren for nødreparasjonsdiskett fra sikkerhetskopi- og gjenopprettingsverktøyene i Windows, kopierer du sikkerhetskopien av systemstrukturen fra mappen %SystemRoot%\Repair\Regback.

  Hvis du ikke har kjørt veiviseren for nødreparasjonsdiskett, kopierer du standard systemstruktur fra mappen %SystemRoot%\Repair.

  Viktig!  Du må gjenopprette den nyeste kopien av systemstrukturen. Du må også installere drivere og programmer for maskinvareenheter som kjører som tjenester, og som du har installert siden forrige gang du oppdaterte nødreparasjonsdisketten.

  Hvis du vil kopiere standard systemstruktur, skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  copy c:\winnt\repair\system c:\winnt\system32\config
  Hvis du vil kopiere systemstrukturen som ble sikkerhetskopiert forrige gang du kjørte veiviseren for nødreparasjonsdiskett, skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  copy c:\winnt\repair\regback\system c:\winnt\system32\config
 8. Ved ledeteksten skriver du inn exit, og deretter trykker du ENTER for å starte datamaskinen på nytt.

Redusere størrelsen på systemstrukturen

Hvis du har mange delte ressurser på datamaskinen, kan det hende registeret blir for stort. Bruk følgende trinn for å løse dette problemet:
 1. Start Registerredigering (Regedt32.exe).
 2. Finn og klikk følgende nøkkel i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Share
 3. Velg Lagre nøkkelRegister-menyen.
 4. Skriv inn Shares.new i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.
 5. Finn og klikk følgende nøkkel i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 6. Klikk Last inn strukturRegister-menyen.
 7. Klikk filen System.old i fillisten, og klikk deretter Åpne.
 8. I Nøkkelnavn-boksen skriver du inn System.old, og deretter klikker du OK.
 9. Finn og klikk følgende nøkkel i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select
 10. Noter innstillingen for Standard-verdien.
 11. Finn og klikk følgende nøkkel i registeret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
  der x er det tallet du noterte i trinn 8.
 12. Velg Lagre nøkkelRegister-menyen.
 13. Skriv inn Shares.old i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.
 14. Gjenopprett nøkkelen Shares.new til registerstrukturen System.old:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
 15. Klikk nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old.
 16. Klikk Fjern strukturRegister-menyen.
 17. Avslutt Registerredigering.
 18. Start datamaskinen i gjenopprettingskonsollen.
 19. Skriv inn følgende linjer ved ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje:
  ren system system.org
  ren system.old system
 20. Ved ledeteksten skriver du inn exit, og deretter trykker du ENTER for å starte datamaskinen på nytt.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i oppstartsdisketter for Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310994 Slik får du oppstartsdisketter for Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om systemstrukturbegrensninger i Microsoft Windows Server 2003, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
302594 Minnebegrensningene for systemstruktur er forbedret i Windows Server 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk)
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
systemced Windows kan ikke starte fordi følgende fil mangler eller er skadet:\Winnt\System32\Config\System.ced
Egenskaper

Artikkel-ID: 269075 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 21:08:25 – Revisjon: 7.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtool kbprb KB269075
Tilbakemelding