Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Får ikke tilgang til CD-ROM, og feilmelding av typen "Kode 31" vises i Enhetsbehandling etter at du har fjernet Adaptec Easy CD Creator fra datamaskinen

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO270008
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 314060CD-ROM-tilgang mangler, og meldinger angir feilkode 31, 32, 19 eller 39 etter at du har fjernet Easy CD Creator i Windows XP

Denne artikkelen gjelder også for Adaptec Easy Creator 5.01. Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du har fjernet Adaptec Easy CD Creator versjon 5.01 og tidligere eller DirectCD versjon 3.01 eller 3.01c fra datamaskinen, kan følgende problem oppstå på datamaskinen:
 • Du får ikke tilgang til CD-ROMene i Min datamaskin.
 • I Enhetsbehandling vises følgende feilmelding med alle CD-ROM-enheter koblet til systemet:
  Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi Windows ikke kan laste inn driverne som kreves for denne enheten (Kode 31).
 • Enhetsbehandling viser følgende feilkodemelding:
  En driver for denne enheten var ikke påkrevd og er deaktivert (kode 32 eller kode 31).
  Obs!  Du kan også få feilkodemeldingen 39 som angir at driveren er skadet.

 • Enhetsbehandling viser følgende feilkodemelding:
  Registret kan være skadet. (Kode 19)
Denne koden betyr at registret returnerte et ukjent resultat.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Det er to måter å løse problemet på, som støttes.

Metode 1

 1. Fjern verdiene Upperfilters og Lowerfilters fullstendig fra følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Obs!  Hvis du får en feilmelding av typen kode 39, kan det hende at det er lagt til flere tredjeparts filterdrivere i UpperFilters- og LowerFilters-verdiene i tillegg til Adaptec-filterdriverne. Hvis det er tilfelle, kan du først prøve å fjerne ikke-Adaptec-filterdriverne, og beholde Easy Creator-filterne for å se om kode 39-feilmeldingen forsvinner. Hvis du fremdeles får feilmeldinger av typen kode 39, 32 eller 31, fjerner du Upperfilters- og Lowerfilters-verdiene fullstendig i nøkkelen ovenfor.

 2. Start datamaskinen på nytt.

Metode 2

Hvis metoden ovenfor ikke løser kode 31-feilmeldingen og gjenoppretter tilgangen til CD-ROMene, og du i tillegg har Media Player versjon 7.0 installert, kan du avinstallere Media Player versjon 7.0 og laste ned og installere den siste versjonen som er tilgjengelig på følgende Microsoft-webområde:
Status
Dette er et kjent problem i Easy CD Creator versjon 5.01 og tidligere, og DirectCD versjon 3.01c og tidligere.
Mer informasjon
Dette problemet kan også oppstå i de siste versjonene av Easy CD Creator 5.01 og DirectCD 3.01d eller senere.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.

Obs!  Det kan finnes annen tredjepartsprogramvare for CD-skriving som viser lignende funksjonalitet. Noen av eller alle disse feilsøkingstrinnene kan gjelde for denne programvaren hvis den også legger til oppføringer under registerverdiene UpperFilters eller LowerFilters ved enten å legge til egne filterdrivere eller fjerne registernøklene og verdiene som er nevnt i denne artikkelen, og som begynner med:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Advarsel!  Pass på å sikkerhetskopiere registeret før du gjør noen endringer.
Egenskaper

Artikkel-ID: 270008 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 21:16:06 – Revisjon: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhardware kbprb kb3rdparty KB270008
Tilbakemelding