Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Update henger ved nedlasting eller installasjon av oppdateringer

Symptom
Når du prøver å laste ned eller installere Windows-oppdateringer, fryser datamaskinen din. Hvis den fryser i løpet av installasjon, kan du se en melding som:

Installerer oppdateringer ”X” av ”X”. Ikke slå av datamaskinen.

Merk:X er lik et hvilken som helst nummer. Hvis du, for eksempel, installerer 16 oppdateringer, kan meldingen din si "Installerer oppdateringer 4 av 16”.
I tillegg kan det hende at datamaskinen din fryser når den skanner etter Windows-oppdateringer, og ingen feilmeldinger vil vises.
Løsning
Velg operativsystemet ditt for riktig fremgangsmåte.

Windows 8

Metode 1: Kjør skanningen på nytt

Hvis skanningen henger og ikke fullfører når du prøver å søke etter oppdateringer, prøv å kjøre skanningen på nytt. Hvis du fortsatt ikke kan skanne etter oppdateringer, fortsett til Metode 2.
Metode 2: Kjør feilsøkeren for Windows Update


Hvis Windows Update henger ved nedlasting, bruk følgende metode. For å reparere dette, følg fremgangsmåten i metode 2. Hvis dette ikke løser problemer, fortsett til metode 3.
Løs det for meg

For å løse dette problemet automatisk, klikker du knappen Løs det nedenfor. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg trinnene i veiviseren Løs det.Merknader
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-enhet eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.
Hvis du fortsatt har problemer med å skanne etter oppdateringer, kan du stille spørsmål og få svar fra andre brukere i Microsoft Community. Hvis du vil stille et spørsmål eller søke etter andre brukeres innlegg, klikk her.
Metode 3: Utfør en systemgjenoppretting
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer med å installere Windows-oppdateringer. Hvis denne metoden ikke løser problemet ditt, fortsett til metode 4.

Merk Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD eller DVD, eller hvis Windows kom forhåndsinstallert på datamaskinen din uten CDer eller DVDer, ser du dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, for å finne ut hvordan du fortsetter.

Når du starter datamaskinen ved hjelp av installasjonsplaten for Windows, kan du utføre alternativer for systemgjenoppretting ved oppstart. Det gjør du på følgende måte:
 1. Slå av datamaskinen manuelt ved å trykke av/på-knappen.
 2. Slå på datamaskinen manuelt ved å trykke av/på-knappen.
 3. Tapp eller klikk av/på-ikonet i nedre høyre hjørne på påloggingsskjermen.
 4. Trykk Shift-knappen og tapp eller klikk deretter Start på nytt.
 5. Tapp eller klikk Feilsøk på siden Velg et alternativ, og tapp eller klikk deretter Avanserte alternativer.
 6. Tapp eller klikk Systemgjenoppretting. PCen vil starte på nytt for systemgjenoppretting. Velg kontoen din for å fortsette.
 7. Tapp eller klikk Neste på siden Systemgjenoppretting.
 8. Hvis du blir bedt om å spesifisere hvilken stasjon som skal gjenopprettes, velg harddisken og tapp eller klikk deretter Neste.
 9. Når gjenopprettingsprosessen er fullført, tapper eller klikker du Start på nytt.
Metode 4: Fornye PCen


Merk Utføring av en fornyelse av PCen vil gjenopprette den gjeldende Windows-installasjonen til versjonen av installasjonen. Dette krever også installasjon av alle oppdateringer som ikke er inkludert på installasjonen. Programmer du har installer fra plater eller webområdet, blir fjernet. Det vil være en liste over fjernede programmer lagret på skrivebordet.
 1. Slå av datamaskinen manuelt ved å trykke av/på-knappen.
 2. Slå på datamaskinen manuelt ved å trykke av/på-knappen.
 3. Tapp eller klikk av/på-ikonet i nedre høyre hjørne på påloggingsskjermen.
 4. Trykk Shift-knappen og tapp eller klikk deretter Start på nytt.
 5. Tapp eller klikk Feilsøk på siden Velg et alternativ, og tapp eller klikk deretter Avanserte alternativer.
 6. Tapp eller klikk Fornye PCen.
 7. Tapp eller klikk Neste under Fornye PCen.
 8. Følg instruksjonene på skjermen.


Windows 7

Metode 1: Kjør feilsøkeren for Windows Update
Bruk følgende fremgangsmåte hvis Windows Update henger ved nedlasting. Hvis dette ikke løser problemet, kan du gå til metode 2.


Løs det for meg

For å løse dette problemet automatisk, klikker du knappen Løs det nedenfor. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg trinnene i veiviseren Løs det.
Merknader
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-enhet eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756Slik kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette registeret i Windows XP
Sikkerhetskopier registret (For Windows Vista)
Sikkerhetskopier registret (For Windows 7)


Bruk følgende fremgangsmåte for å tilbakestille Windows Update-komponenter:
 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Kjør. Skriv inn cmd, og trykk deretter Enter.
 2. Et ledetekstvindu vises. Skriv inn net stop bits og trykk Enter, og skriv deretter inn net stop wuauserv og trykk Enter.
 3. Hvis du vil slette qmgr*.dat-filene, skriv inn Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" og trykk deretter Enter.
 4. Skriv inn cd %windir%\system32, og trykk deretter Enter.
 5. Hvis du vil registrere BITS- og Windows Update-filene på nytt, skriv inn følgende kommandoer. Trykk Enter etter hver kommando.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. Hvis du vil tilbakestille Winsock, skriv inn netsh reset winsock og trykk deretter Enter.
 7. Hvis du kjører Windows XP, konfigurer proxy-innstillingen. Dette gjør du ved å skrive inn proxycfg.exe -d ved ledeteksten og trykke Enter.
 8. Hvis du vil starte BITS- eller Windows Update-tjenestene på nytt, skriv inn følgende ved ledeteksten. Trykk ENTER etter hver kommando du skriver:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. Hvis du kjører Windows Vista eller Windows 7, tømmer du BITS-køen. For å gjøre dette må du skrive inn bitsadmin.exe /reset /allusers ved ledeteksten og deretter trykke Enter.
 10. Installer den nyeste versjonen av Windows Update Agent. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: 949104Slik skaffer du deg den nyeste versjonen av Windows Update Agent for å administrere oppdateringer på en datamaskin
 11. Start datamaskinen på nytt.

Metode 2: Utfør en systemgjenoppretting
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer med å installere Windows-oppdateringer. Hvis denne metoden ikke løser problemet ditt, fortsett til metode 3.

Merk Du må være logget på Windows med en administratorkonto for å fullføre denne metoden. Hvis datamaskinen er en del av et nettverk på jobben, må du kanskje be systemansvarlig om hjelp. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på Windows som administrator, besøk: http://windows.microsoft.com/no-no/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator (http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator)

Merk Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD eller DVD, eller hvis Windows kom forhåndsinstallert på datamaskinen din uten CDer eller DVDer, ser du dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, for å finne ut hvordan du fortsetter.

Når du starter datamaskinen ved hjelp av installasjonsplaten for Windows, kan du utføre alternativer for systemgjenoppretting ved oppstart. Det gjør du på følgende måte:

Start Windows:
 1. Sett inn installasjonsplaten for Windows Vista eller Windows 7 i stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Trykk en tilfeldig tast når du blir spurt om du vil starte fra installasjonsmediet.
 3. Når du blir bedt om det, konfigurerer du ønsket Språk som skal installeres, Klokkeslett- og valutaformat og Tastatur eller inndatametode, og klikker deretter Neste.
 4. Klikk Reparer datamaskinen.
Velg et gjenopprettingspunkt:
 1. På siden Alternativer for systemgjenoppretting klikker du den versjonen av Windows-operativsystemet du vil reparere, og deretter klikker du Neste.
 2. På siden Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Systemgjenoppretting.
 3. Klikk Neste på siden Systemgjenoppretting.
 4. Velg et gjenopprettingspunkt der du vet at operativsystemet fungerte, og klikk Neste.

  Gjenopprettingspunktet bør være en dato før første gang du opplevde feilen. Du angir en dato ved å velge alternativet Velg et annet gjenopprettingspunkt og klikke Neste
 5. Hvis du blir bedt om å spesifisere hvilken stasjon som skal gjenopprettes, velg harddisken og klikk deretter Neste.
 6. På siden Bekreft gjenopprettingspunkt klikker du Fullfør.
 7. Når gjenopprettingsprosessen er fullført, klikker du Start på nytt.
Metode 3: Utfør en oppgradering på stedet
Utføring av en oppgradering på stedet vil gjenopprette den gjeldende Windows-installasjonen til versjonen på installasjons-DVDen. Dette krever også installasjon av alle oppdateringer som ikke er inkludert på installasjons-DVDen. Hvis datamaskinen din kom med Windows forhåndsinstallert, les dokumentasjonen til datamaskinen for instruksjoner om hvordan du gjør en oppgradering på stedet. Hvis ikke, følg denne fremgangsmåten:

Merk: Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer alle de personlige filene dine. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer filene dine, besøk: http://windows.microsoft.com/nb-no/windows7/Back-up-your-files
 1. Sett inn Windows Vista- eller Windows 7-DVDen i datamaskinens DVD-stasjon.
  • Merk Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD eller DVD, eller hvis Windows kom forhåndsinstallert på datamaskinen din uten CDer eller DVDer, ser du dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, for å finne ut hvordan du fortsetter.
 2. Klikk Installer nå i installasjonsvinduet.
  • Merk Hvis ikke Windows automatisk oppdager DVDen, utfører du følgende:
   • Klikk Start og skriv deretter Drive:\setup.exe inn i boksen Start søk. Merk Plassholderen Stasjon er stasjonsbokstaven til DVD-stasjonen på datamaskinen, vanligvis D:\.
   • Klikk Setup.exe i listen Programmer.
   • Klikk Installer nå i installasjonsvinduet.
 3. Klikk Hent de siste oppdateringene for installasjon på Internett (anbefalt).
 4. Skriv inn CD-ROM-nøkkelen hvis du blir bedt om det.
 5. Velg operativsystemet du ønsker å oppgradere, på siden Installer Windows.
 6. Klikk Ja for å godta lisensvilkårene for Microsoft-programvare.
 7. Når skjermbildet Velg installasjonstype vises, klikker du Oppgrader.
 8. Start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.


Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av vanlige installasjonsproblemer i Windows Update, besøk: http://windows.microsoft.com/nb-no/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates
Eigenschappen

Artikel-id: 2700567 - Laatst bijgewerkt: 03/29/2013 12:04:00 - Revisie: 10.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Feedback