Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Filer og mapper legges til i systemet ditt etter at oppdateringspakken (Service Pack) er installert

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO271484
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen omhandler filene og mappene som legges til i systemet etter at du har installert Microsoft Windows 2000 Service Pack.
Mer informasjon
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Når du installerer Windows 2000 Service Pack (SP) på datamaskinen, kan det hende det opprettes en mappe med SP-oppdaterte filer som kan brukes hvis tilleggsfunksjonalitet legges til en server og/eller en arbeidsstasjon. Den nye mappen brukes av SetUpAPI-kallet når tilleggsfunksjonalitet legges til en eksisterende installasjon.

Du kan installere Windows 2000 SP ved å laste ned programmet Spexpress.exe fra det aktuelle webområdet eller bruke nettverket til å installere Spnetwork.exe. Etter denne installasjonen opprettes det en mappe kalt ServicePackFiles i katalogen %Systemroot%. Denne katalogen inneholder rundt 160 MB med data.

Hvis katalogen slettes, og tilleggskomponenter (som DNS, WINS eller Terminal Services) legges til i den, kan datamaskinen din be deg om filene. Du kan velge å søke etter en plassering der filene er tilgjengelige.

Hvis du vil angi denne nye plasseringen permanent, redigerer du registret ved å utføre følgende trinn:
  1. Start Registerredigering (Regedt32.exe).
  2. Finn verdien for ServicePackSourcePath:REG:SZ under følgende nøkkel i registret:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
  3. Dobbeltklikk ServicePackSourcePath-verdien, og klikk Strengredigering.
  4. Skriv inn den nye filplasseringen. Plasseringen kan enten være en lokal stasjon eller en bane til en UNC (universal naming convention) som peker til et felles delingspunkt.
ServicePackSourcePath-verdien må peke til et høyere nivå over I386-katalogen fordi SetUpAPI-kallet legger til \I386 i kildebanen.

Hvis filene som er i katalogen %Systemroot%\ServicePackFiles, slettes, kan de opprettes på nytt ved å installere oppdateringspakken på nytt.

Obs! 

  • Denne artikkelen kan ikke brukes på produkter der oppdateringspakken er en del av installasjonsbildet (slipstream).
  • Hvis oppdateringspakken er installert via en CD-ROM eller en distribusjonsdeling, opprettes ikke katalogen ServicePackFiles. ServicePackSourcePath-verdien i registret er angitt til kildebanen for installasjonen.
spexpress.exe spnetwork.exe
Egenskaper

Artikkel-ID: 271484 – Forrige gjennomgang: 10/26/2007 18:37:00 – Revisjon: 4.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbinfo kbenv kbproductlink KB271484
Tilbakemelding