Slik formaterer du en Excel-arbeidsbok mens du direkteavspiller MIME-innhold

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen viser hvordan du kan bruke ASP (Active Server Pages) til å opprette en formatert arbeidsbok som kan direkteavspilles som MIME-innhold til Microsoft Excel.
Mer informasjon
Excel 2000 kan fastholde lagringsinformasjon i et format som er en hybrid av HTML/XML. Når du lagrer en Excel 2000-arbeidsbok som en webside, opprettes det en fil som inneholder en kombinasjon av HTML-koder og XML-koder som har en spesiell betydning for Excel. En arbeidsbok som er lagret i dette formatet, kan gå fra Excel til leseren og tilbake til Excel igjen ("frem og tilbake") uten at arbeidsbokens integritet går tapt.

Når du åpner en arbeidsbok som er lagret som en webside i Internet Explorer, brukes HTML-kodene til å gjengi dokumentet. Når du åpner en arbeidsbok i dette formatet i Excel, bruker Excel XML-kodene for innstillinger som kan vedrøre arbeidsboken, regnearkene, radene og kolonnene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker HTML og XML med Excel 2000, kan du se "Microsoft Office HTML and XML Reference" på følgende MSDN-webområde: Ved hjelp av ASP kan du opprette dine egne dokumenter i HTML/XML-formatet i Excel, slik at når dokumentet direkteavspilles til klientleseren, vises det i Excel. Du kan styre celleplasseringen av data og angi alle innstillinger for arbeidsbøker eller regneark som støttes av HTML/XML-formatet i Excel. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil opprette en Excel-arbeidsbok i HTML/XML-formatet, og deretter direkteavspille det som MIME-innhold til Excel på klienten:
 1. Lim inn følgende kode i Notisblokk:
  <%@ Language=VBScript %><% ' Check for a value passed on the address bar. if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true ' If we have a value for "i", we know that we can display the ' data in Excel. if (bFirst = false) then  ' Buffer the content and send it to Excel.  Response.Buffer = true  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" %><HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"><HEAD><style> <!--table @page   {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";	mso-page-orientation:landscape;}   br   {mso-data-placement:same-cell;} --><style> <!--[if gte mso 9]><xml>  <x:ExcelWorkbook>  <x:ExcelWorksheets>   <x:ExcelWorksheet>   <x:Name>Sample Workbook</x:Name>   <x:WorksheetOptions>    <x:Print>    <x:ValidPrinterInfo/>    </x:Print>   </x:WorksheetOptions>   </x:ExcelWorksheet>  </x:ExcelWorksheets>  </x:ExcelWorkbook> </xml><![endif]--> </HEAD><BODY><TABLE><%  ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))   Response.Write " <TR>" + vbCrLf   for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))    if (j = 1) or (i = 1) then     Response.Write "  <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"    else     Response.Write "  <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"    end if	  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf   next   Response.Write " </TR>" + vbCrLf  next%></BODY></HTML><% else ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for ' values for the table.%><HTML><BODY>Please enter indices for the multiplication table:<BR><FORM action="xlmime.asp" method=GET>  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR> j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/> <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/></FORM></BODY></HTML><% end if%>					
 2. Lagre filen som XLMime.asp i den virtuelle rotkatalogen til webserveren. (Den standard virtuelle rotkatalogen er C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Start Internet Explorer, og gå til http://dinwebserver/xlmime.asp, der dinwebserver er navnet på din webserver.
 4. På websiden som vises, angir du numeriske verdier i hver av tekstboksene som vises, og deretter klikker du Send. Excel på stedet aktiveres i leseren med en ny arbeidsbok. Den nye arbeidsboken inneholder formaterte data i antallet rader (i) og antallet kolonner (j) som du angav. Hvis du kontrollerer Utskriftsformat-informasjonen for regnearket, vil du se at retningen er satt til stående, og at det finnes en egendefinert topptekst.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du direkteavspiller MIME-innhold til Office-programmer, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
266263 FEIL: Word 2000 og Excel 2000 viser ASP-kilde ved bruk av MIME-type til dataflyter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
199841 Slik viser du ASP-resultater ved hjelp av Excel i IE med MIME-typer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om Office-automatisering, kan du gå til webområdet for støtte for utvikling av Microsoft Office:
Egenskaper

Artikkel-ID: 271572 – Forrige gjennomgang: 08/14/2007 03:49:00 – Revisjon: 5.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Active Server Pages 4.0

 • kbhowto KB271572
Tilbakemelding