Slik feilsøker du oppstartsproblemer i Windows Millennium Edition

Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis denne artikkelen ikke beskriver feilmeldingen du får, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base for å vise flere artikler som beskriver feilmeldinger:
315854 Ressurssenter for feilmeldinger i Windows 98 og Windows Me
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer med datamaskinen hvis den slutter å svare (henger), eller hvis du får en feilmelding om kritisk unntak eller ugyldig VxD.
Mer informasjon
Hvis du vil feilsøke problemer med datamaskinen hvis den slutter å svare (henger), eller hvis du får en feilmelding om kritisk unntak eller ugyldig VxD, bruker du Systeminformasjon-verktøyet (Msconfig.exe). Når du har startet datamaskinen på nytt flere ganger, kan dette verktøyet hjelpe deg med å isolere en bestemt fil eller registernøkkel som er årsak til problemet. Når du har funnet den bestemte filen eller registernøkkelen som er årsak til problemet, redigerer du den aktuelle filen eller registernøkkelen for å fjerne oppføringen, og deretter endrer du til normal oppstartsmodus ved hjelp av Systemkonfigurasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører en ren oppstart i Windows Me ved hjelp av Systemkonfigurasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
267288 Slik utfører du en ren oppstart i Windows Millennium Edition
Følgende emner omhandles i denne artikkelen:
 • Slik starter du Windows Me i sikkermodus
 • Windows Me starter ikke i sikkermodus
 • Windows Me starter i sikkermodus

Slik starter du Windows Me i sikkermodus

Hvis Windows Me ikke starter på normal måte, kan du prøve å starte datamaskinen i sikkermodus. Når du starter Windows Me i sikkermodus, deaktiveres mange enhetsdrivere i Windows Me, og standard VGA-skjermdriver brukes.

Hvis du vil starte Windows Me i sikkermodus, trykker du og holder nede CTRL-tasten mens du starter datamaskinen på nytt, og deretter velger du SikkermodusOppstart-menyen i Windows Me.

Hvis datamaskinen ikke starter i sikkermodus, ser du under Windows Me starter ikke i sikkermodus i denne artikkelen.

Hvis Windows Me starter i sikkermodus, ser du under Windows Me starter i sikkermodus i denne artikkelen.

Windows Me starter ikke i sikkermodus

Et av følgende forhold kan forhindre at Windows Me starter i sikkermodus.
 • Datamaskinen kan være infisert av et virus.Hvis du vil ha mer informasjon om datavirus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  129972 Beskrivelse av datavirus
 • CMOS-innstillingene for datamaskinen kan være feil.

  Kontroller om CMOS-innstillingene er riktige. Vær oppmerksom på at du kanskje må kontakte produsenten av datamaskinen for å få bekreftet disse innstillingene.
 • Det kan ha oppstått en maskinvarekonflikt på datamaskinen. Maskinvarekonflikter kan omfatte PCI BIOS-innstillinger, IRQ-konflikter, overflødige COM-porter (for eksempel to COM1-porter, eller et internt modem som er angitt til å bruke samme COM-port som en eksisterende seriell port), eller en skadet minnemodul eller -brikke.
 • Du må kanskje endre en innstilling i Msdos.sys-filen. Logo-innstillingen skal for eksempel være null (0).
Hvis du vil ha mer informasjon om Msdos.sys-filen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
118579 Innhold i Windows Msdos.sys-filen
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis Windows Me fremdeles ikke starter i sikkermodus, kan det ha oppstått en feil i registret. Kjør Windows Registerkontroll (Scanreg.exe) for å diagnostisere en registerfeil.
 1. Start datamaskinen på nytt ved å sette oppstartsdisketten inn i diskettstasjonen, og velg deretter alternativet Sikkermodus.
 2. Skriv inn scanreg /restore, og trykk deretter ENTER.
Windows Registerkontroll (Scanreg.exe) finnes ikke på oppstartsdisketten. Når du starter datamaskinen ved hjelp av oppstartsdisketten, legges mappen der Registerkontroll er plassert (C:\Windows\Command), til i banen.Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Registerkontroll, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
183887 Beskrivelse av Windows Registerkontroll (Scanreg.exe)
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis du vil ha mer informasjon om å få en feilmelding om at registret er skadet etter at du har kjørt Windows Registerkontroll, klikker du artikkelnummeret nedenfor å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
186909 Registerkontroll fortsetter å oppdage feil i registret
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis Windows Me fremdeles ikke starter i sikkermodus etter at du har brukt Windows Registerkontroll, installerer du Windows Me på nytt i samme mappe som du opprinnelig installerte det i.

Hvis du fremdeles ikke kan starte Windows Me i sikkermodus, installerer du Windows Me i en ny, tom mappe. Dette er et feilsøkingstrinn som hjelper deg med å finne ut om problemet er knyttet til det forrige operativsystemet, for eksempel en konfigurasjonsinnstilling, eller om det har oppstått et maskinvareproblem.

Windows Me starter i sikkermodus

Når du starter datamaskinen i sikkermodus, vises hjelpeemnet for feilsøkingsverktøyet for sikkermodus. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker feilsøkingsverktøyet for sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
274155 Beskrivelse av feilsøkingsverktøyet for sikkermodus
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis Windows Me starter i sikkermodus, bruker du følgende fremgangsmåte for å se om noen enheter ikke lastes inn på riktig måte:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Selektiv oppstart. Obs!  Systemkonfigurasjon (Msconfig.exe) kan ikke deaktivere en fil som er skrivebeskyttet, selv om det kan virke slik. Åpne filen for å kontrollere om Systemkonfigurasjon har erstattet filen du prøver å deaktivere. Hvis du ser tekst som ligner på følgende i begynnelsen av filen, erstattet Systemkonfigurasjon filen.
  remrem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***remrem  This file was created by the System Configuration Utility asrem  a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actualrem  SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.rem						
 3. : Systemkonfigurasjon (Msconfig.exe) kan ikke deaktivere en fil som er skrivebeskyttet, selv om det kan virke slik. Åpne filen for å kontrollere om Systemkonfigurasjon har erstattet filen du prøver å deaktivere. Hvis du ser tekst som ligner på følgende i begynnelsen av filen, erstattet Systemkonfigurasjon filen. Følgende diagram beskriver fire forskjellige oppstartsalternativer og hvilke elementer som bekreftes av hvert oppstartsalternativ. For å bruke et oppstartsalternativ klikker du for å merke av eller fjerne merket i de aktuelle avmerkingsboksene for de bestemte oppstartsalternativene som er beskrevet i følgende deler.
LedetekstOppstart AOppstart BOppstart COppstart D
Last System.ini-filenJaNeiJaJa
Last Win.ini-filenNeiJaJaJa
Last inn statiske VxDerJaJaNeiJa
Last elementer i mappen OppstartJaJaJaNei
Obs!  Hvis Windows Me ikke starter på vanlig måte når du bruker et av oppstartsalternativene, ser du delen Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus i denne artikkelen.

Oppstartsalternativ A

Start datamaskinen ved hjelp av oppstartsalternativ A. Hvis Windows Me starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativ A, har det oppstått et problem i Win.ini-filen. Slik finner du linjen i Win.ini-filen som er årsak til problemet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Last Win.ini-filen i kategorien Generelt for å gjenopprette den opprinnelige filen.
 3. Dobbeltklikk Windows-mappen i kategorien Win.ini.
 4. Klikk for å fjerne merket for load=, klikk for å fjerne merket for run=, og klikk deretter OK.
 5. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Hvis Windows Me starter på vanlig måte, lastes det inn et TSR-program (terminate-and-stay-resident) fra run- eller load-linjen i Win.ini-filen som er årsak til problemet. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha mer hjelp.

Hvis Windows Me ikke starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativ A, prøver du oppstartsalternativ B.

Oppstartsalternativ B

Hvis Windows Me starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativ B, har det oppstått et problem i System.ini-filen. Problemet er sannsynligvis i [386Enh]-delen i den opprinnelige System.ini-filen.

Slik finner du linjen i System.ini-filen som er årsak til problemet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Last System.ini-filen i kategorien Generelt for å gjenopprette den opprinnelige filen.
 3. Dobbeltklikk 386Enh-mappen i kategorien System.ini.
 4. Klikk for å fjerne hvert merke som ikke har et Windows-flagg ved siden av.
Hvis Windows Me starter på vanlig måte, lastes det inn en driver fra 386Enh-mappen som er årsak til problemet.

Hvis Windows Me ikke starter på normal måte, klikker du for å fjerne resten av merkene i kategorien System.ini. Fjern ett merke om gangen, og begynn med mappen Oppstart. Start datamaskinen på nytt etter at du har klikket for å fjerne hvert merke. Når problemet oppstår på nytt, laster den siste avmerkingsboksen du merket av, inn en driver som hindrer Windows Me i å starte normalt.

Obs!  Hvis Windows Me starter på vanlig måte etter at du har klikket for å fjerne merket for display.drv=pnpdrvr.drv, har det oppstått et problem i skjermdriveren.

Obs!  Når Adobe Type Manager (ATM) er installert, endrer programmet SYSTEM.INI-filen ved å endre SYSTEM.DRV-linjen og legge til en ny linje. Eksempel:
[Boot]
SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV
ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av skjermproblemer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
127139 Feilsøke skjermproblemer i Windows
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis Windows Me ikke starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativ B, prøver du oppstartsalternativ C.

Oppstartsalternativ C

Hvis Windows Me starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativ C, har det oppstått et problem med en statisk, virtuell enhetsdriver (VxD) som lastes inn fra følgende registernøkkel:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
For å løse dette problemet ser du delen Feilsøke problemer med statiske VxDer i denne artikkelen.

Hvis Windows Me ikke starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativene A, B eller C, prøver du oppstartsalternativ D.

Oppstartsalternativ D

Hvis Windows Me starter på vanlig måte når du bruker oppstartsalternativ D, har det oppstått et problem med et program som kjøres under oppstarten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser dette problemet, ser du delen Feilsøke problemer med oppstartsmappe i denne artikkelen.

Hvis du fremdeles ikke kan starte Windows Me på vanlig måte etter at du har sett delen Feilsøke problemer med oppstartsmappe i denne artikkelen, ser du under Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus i denne artikkelen.

Feilsøke problemer med statiske VxDer

Problemet kan skyldes en driver eller VxD som lastes inn fra registret. Slik finner du ut om dette er årsaken til problemet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Selektiv oppstart, og klikk deretter for å fjerne merket for Last inn statiske VxDer.
 3. Klikk OK, og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet ble løst, skyldes problemet den statiske VxDen som lastes inn i registret. Slik løser du dette problemet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. I kategorien Statiske VxDer merker du av i den første avmerkingsboksen i listen.
 3. Klikk OK, og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet fremdeles ble løst, gjentar du trinn1 til 3, men klikker for å merke av i den neste avmerkingsboksen i kategorien Statiske VxDer.

Når problemet oppstår på nytt, laster den siste avmerkingsboksen du merket av, inn driveren eller det minneresidente programmet som er årsaken til problemet. Hvis problemfilen er en av følgende filer, skyldes problemet sannsynligvis nettverkskortet:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
Hvis nettverkskortet er årsak til problemet, kontakter du produsenten av nettverkskortet, og skaffer en ny driver som fungerer med Windows Me.

Hvis problemet skyldes en maskinvarekonflikt, ser du under Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus i denne artikkelen.

Feilsøke problemer med oppstartsmappe

Problemet som har oppstått, kan skyldes et program som kjøres under oppstarten. Slik finner du ut hvilket program som forårsaker problemet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Velg kategorien Oppstart, og klikk deretter for å fjerne merket i hver avmerkingsboks.
 3. Klikk OK, og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet ble løst:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. I kategorien Oppstart merker du av i den første avmerkingsboksen i listen.
 3. Klikk OK, og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet fremdeles ble løst, gjentar du trinn1 til 3, men klikker for å merke av i den neste avmerkingsboksen i listen.

Når problemet oppstår på nytt, laster den siste avmerkingsboksen du merket av, inn et program som hindrer Windows Me i å starte normalt. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha mer hjelp.

Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus

Problemet kan skyldes en driver i beskyttet modus i Windows Me. Følg denne fremgangsmåten for å fastslå om dette er tilfelle:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Avansert i kategorien Generelt.
 3. Under Innstillinger klikker du for å merke av i den første avmerkingsboksen.
 4. Klikk OK, klikk OK på nytt, og start deretter datamaskinen på nytt.
Hvis problemet ikke er løst, gjentar du trinn 1 til 4, men merker av i den andre avmerkingsboksen i trinn 3. Når problemet er løst, er det den siste avmerkingsboksen du merket av, som er årsaken til problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte innstillinger, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
181966 Avanserte innstillinger for feilsøking i Systemkonfigurasjon
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis problemet ikke er løst, gjør du PCI-bussen IRQ-styring utilgjengelig i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør PCI-bussen IRQ-styring utilgjengelig, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
182628 Slik deaktiverer du PCI-bussen IRQ-styring i Windows
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis problemet ikke er løst, gjør du enheter utilgjengelige i Enhetsbehandling.
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System.
 3. I kategorien Enhetsbehandling gjør du alle enheter under følgende grener utilgjengelige:

  • Skjermkort
  • Diskettkontrollere
  • Harddiskkontrollere
  • Tastatur
  • Mus
  • Nettverkskort
  • Porter
  • PCMCIA-socket
  • SCSI-kontrollere
  • Lyd-, video- og spillkontrollere

  Slik gjør du en enhet utilgjengelig i Enhetsbehandling:
  1. Dobbeltklikk grenen som inneholder enheten du vil deaktivere, klikk enheten, og klikk deretter Egenskaper.
  2. I kategorien Generelt klikker du for å merke av for Deaktiver i denne maskinvareprofilen, og deretter klikker du OK.
  3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Hvis problemet ble løst, aktiverer du enhetene du deaktiverte, og deretter kontrollerer du at ingen enheter er i konflikt med hverandre.

  Obs!  Gjør enheter tilgjengelige i følgende rekkefølge:

  1. COM-porter
  2. Harddiskkontrollere
  3. Diskettkontrollere
  4. Andre enheter
  Slik gjør du en enhet tilgjengelig og ser etter mulige konflikter:
  1. Dobbeltklikk grenen som inneholder enheten du vil deaktivere, klikk enheten, og klikk deretter Egenskaper.
  2. I kategorien Generelt fjerner du merket for Deaktiver i denne maskinvareprofilen.
  3. Velg kategorien Ressurser, og kontroller at ingen konflikter er oppført under Liste over enheter i konflikt. Vær oppmerksom på at kategorien Ressurser ikke vises for hver enhet.
  4. Klikk OK, og start deretter datamaskinen på nytt.
Hvis det har oppstått problemer med en enhet, ser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
133240 Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Systemgjenoppretting-verktøyet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
267951 Beskrivelse av Systemgjenoppretting i Windows Millennium Edition
Vnetsup Ndis Vnetbios Vredir Dfs Vserver Ndiswan System Win ini
Egenskaper

Artikkel-ID: 273738 – Forrige gjennomgang: 10/03/2004 02:06:39 – Revisjon: 1.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhowto kbtshoot kbwinme KB273738
Tilbakemelding