Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik feilsøker du problemer med å avslutte Windows Me

Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver feilsøkingstrinn som kan hjelpe deg med å løse problemer som oppstår når du avslutter Windows Millennium Edition (Me). Denne informasjonen er også tilgjengelig i veiviseren for feilsøking av oppstarts- og avslutningsproblemer i Windows Me. Microsoft anbefaler at du bruke denne veiviseren, men denne artikkelen kan være til god hjelp. Veiviseren for feilsøking av oppstarts- og avslutningsproblemer i Windows Me er tilgjengelig i Hjelp og støtte i Windows Me eller på følgende Microsoft-webområde: Obs!  Hvis du leter etter feilsøkingsinformasjon som ikke er omtalt i denne artikkelen, prøver du å søke i Knowledge Base på nytt ved hjelp av nøkkelordene som er oppført i følgende artikkel:
242450 Bruke nøkkelord og spørreord til å søke i Microsoft Knowledge Base
Mer informasjon
Problemer med å avslutte Windows Me kan skyldes følgende:
 • Enhetsdrivere som er inkompatible, ødelagte eller i konflikt med hverandre
 • En ødelagt lydfil for avslutning.
 • Maskinvare som er konfigurert feil eller ødelagt.
Slik feilsøker du disse problemene:
 1. Kontroller om et program i oppstartsmappen er i konflikt med oppstartsprosessen:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
  2. Klikk Selektiv oppstart, fjern merket for Last elementer i mappen Oppstart, klikk Bruk, klikk OK, og klikk deretter Ja for å starte datamaskinen på nytt.
  3. Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen ikke avslutter riktig, går du direkte til trinn 2. Hvis datamaskinen avslutter riktig, er det trolig et av oppstartsprogrammene som er årsaken til problemet. Fortsett med neste trinn for å finne ut hvilket oppstartsprogram som skaper problemer.
  4. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
  5. I kategorien Oppstart merker du av i en avmerkingsboks, klikker OK og klikker deretter Ja for å starte datamaskinen på nytt. Kontroller om oppstartsprogrammet du deaktiverte, var årsaken til problemet. Hvis ikke, gjentar du trinn D og E, men aktiverer et annet program i trinn E. Hvis datamaskinen ikke starter som den skal, vet du at det siste oppstartsprogrammet du aktiverte, er årsaken til problemet.

   Obs!  Hvis du ikke klarer å løse problemet ved å deaktivere oppstartsprogrammene, aktiverer du oppstartsprogrammene på nytt ved å gjenta trinn A og B og deretter merke av for Last elementer i mappen Oppstart.
 2. Kontroller om avslutningsproblemet skyldes en kommando eller driver som lastes inn automatisk fra filene Win.ini eller System.ini:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig, og klikk deretter OK.
  2. Klikk Selektiv oppstart, og klikk for å fjerne merket i følgende avmerkingsbokser:
   • Last Win.ini-filen
   • Last System.ini-filen

   Obs!  Hvis et av disse elementene ikke er tilgjengelig, inneholder ikke den aktuelle filen elementer som kan lastes inn.

  3. Klikk OK, og klikk deretter Ja for å starte datamaskinen på nytt. Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen ikke avslutter riktig, gjentar du trinn A og B, men i trinn B merker du av i avmerkingsboksene og fortsetter med trinn 3.
 3. Deaktiver noen enhetsdrivere. Noen av de vanligste enhetsdriverne som kan forårsake problemer, er driverne for lyd-, skjerm- og nettverkskort. Slik deaktiverer du enhetsdrivere:
  1. Høyreklikk Min datamaskin, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Enhetsbehandling.
  2. Dobbeltklikk en enhetstype, for eksempel Lyd-, video- og spillkontrollere, for å vise den.
  3. Klikk én av enhetene på listen, og klikk deretter Egenskaper.
  4. Merk av for Deaktiver i denne maskinvareprofilen.

   Viktig!  Noter alle enhetene du deaktiverer, slik at du kan aktivere dem på nytt senere.
  5. Klikk OK, klikk OK på nytt, og start deretter datamaskinen på nytt.

   Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis maskinen ikke avslutter riktig, gjentar du trinn A til E, men deaktiverer et annet element i trinn D. Hvis du skal teste skjermkortet, klikker du Start og Kjør, skriver inn msconfig, klikker OK, klikker Avansert, merker av for VGA 640x480x16 og klikker deretter OK. Hvis du deaktiverer lyd-, skjerm- og nettverkskortet, men problemet fremdeles ikke er løst, aktiverer du disse enhetene på nytt ved å gjenta trinn A til E, men i trinn D fjerner du merket for Deaktiver i denne maskinvareprofilen. Deretter fortsetter du med trinn 4.

   Obs!  Hvis du ikke kan endre skjermkortet ved hjelp av trinnene ovenfor, endrer du skjermkortdriveren til standard VGA-driver ved hjelp av følgende fremgangsmåte:
   1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Skjerm.
   2. Klikk kategorien Innstillinger, klikk Avansert, klikk kategorien Kort, og klikk deretter Endre.
   3. Klikk Neste, klikk Vis en liste over alle driverne slik at du kan velge hvilken driver du vil bruke, og klikk deretter Neste.
   4. Klikk Vis all maskinvare, klikk Standard skjermtyper i Produsent-boksen, klikk Standard skjermkort (VGA) i Modeller-boksen, og klikk deretter Neste.
   5. Klikk Ja, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.
   6. Klikk Lukk, klikk Lukk på nytt, og klikk deretter Ja når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.

    Hvis problemet ble løst når du endret skjermkortet til standard VGA-driver, kontakter du skjermkortprodusenten for å høre om det finnes en oppdatert skjermkortdriver for Windows Me.Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av skjermproblemer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
    127139 Feilsøke skjermproblemer i Windows
    (Denne artikkelen kan være på engelsk).
 4. Finn ut om avslutningsproblemet skyldes en ødelagt lydfil for avslutning:
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Lyder og multimedia.
  2. Noter navnet og plasseringen for Avslutt Windows-lydfilen, klikk Avslutt Windows i Lydhendelser-boksen, og klikk deretter Ingen i Navn-boksen.
  3. Klikk OK, og start deretter datamaskinen på nytt.

   Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis ikke datamaskinen avslutter riktig, gjentar du trinn A til C, men gjenoppretter den opprinnelige Avslutt Windows-lyden i trinn B. Deretter fortsetter du med trinn 5. Hvis problemet er løst, er lydfilen Avslutt Windows ødelagt, og den må erstattes. Du kan erstatte lydfilen ved å gjenopprette den fra en sikkerhetskopi eller installere programmet som inneholdt lydfilen, på nytt.
 5. Kontroller om Avansert strømstyring (APM) er årsaken til avslutningsproblemene ved å deaktivere funksjonen:

  Obs!  Ikke alle datamaskiner har Avansert strømstyring-funksjon. Hvis datamaskinen ikke har Avansert strømstyring, hopper du over dette trinnet. Hvis du ikke er sikker, utfører du trinnene nedenfor for å kontrollere om Avansert strømstyring er installert i Enhetsbehandling, eller du kan kontakte maskinvareprodusenten.
  1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel, dobbeltklikk System, og klikk deretter kategorien Enhetsbehandling.
  2. Dobbeltklikk Systemenheter-grenen for å utvide den.
  3. Dobbeltklikk Avansert strømstyring i enhetslisten, klikk kategorien Innstillinger, og merk deretter av for Fremtving APM 1.0-modus og Deaktiver oppdatering av batteristatus.
  4. Klikk OK til du kommer tilbake til Kontrollpanel, og start deretter datamaskinen på nytt.

   Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis ikke datamaskinen avslutter riktig, gjentar du trinn A til D, men fjerner merkene for Fremtving APM 1.0-modus og Deaktiver oppdatering av batteristatus og fortsetter til trinn 6.
 6. Kontroller om avslutningsproblemene skyldes VXD-filer (filer for virtuell enhetsdriver):
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig, og klikk deretter OK.
  2. Klikk Selektiv oppstart, og fjern merket for Last inn statiske VxDer.
  3. Klikk OK, og klikk deretter Ja for å starte datamaskinen på nytt. Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen ikke avslutter riktig, gjentar du trinn A og C, men i trinn C merker du av i avmerkingsboksen og fortsetter med neste trinn.Nedenfor er en liste over noen statiske VXD-filer fra Microsoft:
   Navn på statisk VXD-filHar støtte for
   Vnetsup.vxdMicrosoft-nettverket
   Ndis.vxdMicrosoft-nettverket
   Ndis2sup.vxdMicrosoft-nettverket
   Javasup.vxdJava-støtte
   Vrtwd.386Klokke
   Vfixd.vxdVideotelefonhjelper
   Vnetbios.vxdMicrosoft-nettverket
   Vserver.vxdMicrosoft-nettverket
   Vredir.vxdMicrosoft-nettverket
   Dfs.vxdMicrosoft-nettverket
   Ndiswan.vxdMicrosoft-nettverket
   Msmouse.vxdMicrosoft-mus
   Kontroller egenskapene til den inkompatible, statiske VXD-filen for å finne ut hvilket program den er knyttet til. Avinstaller og installer programmet på nytt for å erstatte VXD-filen med en ny kopi. Når du skal sjekke egenskapene for en fil, klikker du Start, klikker Søk, skriver inn navnet på filen i boksen Etter filer eller mapper og klikker deretter Søk nå. Når filen du leter etter, vises i listen, høyreklikker du filen og klikker deretter Egenskaper.

   Hvis du vil ha mer informasjon om Systemkonfigurasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   181966 Avansert feilsøking i Systemkonfigurasjon
   (Denne artikkelen kan være på engelsk).
 7. Kontroller om problemet er oppført i oppstartsloggfilen. Du kan åpne oppstartsloggfilen (Bootlog.prv) og se om filen inneholder informasjon om avslutningsproblemer. Filen Bootlog.prv er en skjult fil i rotmappen på C-stasjonen. Hvis Windows er konfigurert til å skjule systemfiler, utfører du disse trinnene for å vise skjulte filer:
  1. Dobbeltklikke Min datamaskin på Windows-skrivebordet.
  2. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.
  3. Klikk kategorien Vis.
  4. Fjern merket for Skjul beskyttede operativsystemfiler, og klikk deretter Ja når du blir bedt om å bekrefte handlingen.
  5. Klikk OK, og se etter filen Bootlog.prv på nytt.
  Hvis du fremdeles ikke finner filen på harddisken, kan du opprette en ny:

  1. Klikk Start, klikk Avslutt, klikk Avslutte, og klikk deretter OK.
  2. Hvis datamaskinen ikke avslutter automatisk, trykker du på strømknappen for å slå av datamaskinen. La datamaskinen være av i cirka 15 sekunder, og slå deretter datamaskinen på.
  3. Trykk og hold nede CRTL-tasten mens datamaskinen starter på nytt. Når Oppstart-menyen vises, bruker du piltastene til å velge Logget (\BOOTLOG.TXT) og trykker deretter ENTER.
  4. Når Windows har startet, klikker du Start, klikker Avslutt, klikker Starte på nytt og klikker deretter OK.
  Slik ser du gjennom oppstartsloggfilen:

  1. Dobbeltklikk Min datamaskin, dobbeltklikk C-stasjonen, og se etter filen Bootlog.prv.
  2. Dobbeltklikk filen Bootlog.prv. Hvis du blir bedt om å velge hvilket program filen skal åpnes i, klikker du WordPad, Notisblokk eller et annet tekstredigeringsprogram på listen.
  3. Se etter oppføringer av typen Terminate=. Disse oppføringene, som finnes på slutten av filen, kan gi deg et hint om årsaken til problemet. Hvis en prosess som starter med en Terminate=-oppføring, fullføres uten problemer, inneholder filen en tilsvarende EndTerminate=-oppføring.
  4. Kontroller om den siste linjen i filen Bootlog.prv inneholder ett av følgende elementer:
   • Terminate=Query Drivers: Dette er et minnebehandlingsproblem. Det kan hende det finnes defekte minnebrikker eller ødelagte filer på datamaskinen. Det kan hende du må installere Windows på nytt.
   • Terminate=Reset Display: Prøv å installere en oppdatert skjermkortdriver.
   • Terminate=RIT: Det kan være tidtakerrelaterte problemer med lydkortet eller en eldre musedriver. Prøv å installere oppdaterte drivere for disse enhetene.
   • Terminate=Win32: Et program avsluttes ikke skikkelig. Prøv å avslutte alle programmer før du avslutter Windows.

WebCast for kundestøtte

WebCast for kundestøtte er en informasjonstjeneste for produktstøtte som tilbys alle kunder med elektronisk kundestøtte. Hvis du vil se en WebCast om feilsøking av avslutningsproblemer i Windows Me, besøker du følgende webområde for Microsoft:

avslutte logge av henge fryse
Egenskaper

Artikkel-ID: 273746 – Forrige gjennomgang: 08/27/2007 08:27:32 – Revisjon: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbenv kbhardware kbhowto kbtshoot KB273746
Tilbakemelding