Du kan ikke opprette en områdesamling i en web-applikasjon fra en leietaker i en annen web-applikasjon i SharePoint Server 2013

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2752609
Symptom
Anta at du konfigurerer et områdeabonnement i en web-applikasjon i en Microsoft SharePoint Server 2013 farm. Deretter, blar til et område for klientadministrasjon som ligger på web-applikasjonen. Når du prøver å opprette en områdesamling i en annen web-applikasjon ved å klikke Ny på området for klientadministrasjon, mislykkes prosessen.

Årsak
Denne virkemåten er standard. Hver webprogrammet er vert for et område for leietakeradministrasjon, og du kan ikke bruke et område for klientadministrasjon som ligger på en web-applikasjon til å opprette en områdesamling i en annen web-applikasjon.
Workaround
Hvis du vil omgå dette problemet, kjører du PowerShell-kommandoer til å opprette en områdesamling i et webprogram. Deretter legger du til områdesamlingen områdeabonnement som du har konfigurert. Bruk følgende fremgangsmåte for å gjøre dette:
 • Få området abonnement-IDen. Kjør følgende PowerShell-kommando for å gjøre dette:

  GET SPSiteSubscription
 • Opprette en områdesamling som abonnerer på abonnementet. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke området abonnements-ID til å kjøre cmdleten for følgende:

  Ny SPSite

  Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om den Ny SPSite Cmdlet, går du til følgende artikkel i Microsoft-webområde:
  Ny SPSite

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2752609 – Forrige gjennomgang: 11/06/2012 10:49:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013

 • kbmt KB2752609 KbMtno
Tilbakemelding