Internet Explorer 9 kan ikke hente en sikker URL-adresse Hvis BranchCache er aktivert

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2758617
Symptom
Tenk deg følgende:
  • BranchCache-støtte er aktivert på Windows Server for nettverket.
  • Klientdatamaskinen har BranchCache aktivert.
  • Klientdatamaskinen kjører Internet Explorer 9.
  • Du prøver å åpne en sikker URL (https) som er større enn 4 KB tegn på klientdatamaskinen.
I dette tilfellet når du prøver å bla til denne sikker URL, kan ikke Internet Explorer åpne websiden.
Løsning

Informasjon om sikkerhetsoppdatering

Du kan løse dette problemet ved å installere den nyeste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. Hvis du vil installere de nyeste oppdateringene, kan du gå til følgende Microsoft-Website:
Hvis du vil ha mer teknisk informasjon om den nyeste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer, kan du gå til følgende Microsoft-Website:
Obs! Denne oppdateringen var først inkludert i sikkerhetsoppdatering 2744842 (MS12-063).Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
2744842 MS12-063: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer: 21 September 2012
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".
ie9 webside https sikker url

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2758617 – Forrige gjennomgang: 11/16/2012 03:40:00 – Revisjon: 1.0

Windows Internet Explorer 9

  • kbqfe kbfix kbwindowsupdate kburl kbhttp kbbug kbsurveynew kbmt KB2758617 KbMtno
Tilbakemelding