Liste over problemer som er løst i Office 2000 Service Pack 2

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en liste over problemer som er løst i Microsoft Office 2000 Service Pack 2. Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2000 Service Pack 2, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Slik får du tak i siste versjon av Office 2000 Service Pack
Mer informasjon

Access

246953 FEIL: Avslutningsmetode for Access 2000 avslutter ikke Access (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
255901 ACC2000: Nye data i en ADP-fil vises feil i en tekstboks som har en standardverdi (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257589 ACC2000: Skrifter med fast bredde i rapporter skrives ut på feil måte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269698 ACC2000: Tregt svar ved åpning av skjema i utformingsvisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
271249 ACC2000: Kan ikke skrive ut tegn som ikke er i ASCII Unicode-format (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
276270 Egenskapen DataSourceControl ConnectionTimeOut ignoreres (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
280433 ACC2000: Uventet prosjektfeil i Access-database (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
280521 ACC2000: Verktøylinjeknappen "Lagre post" er utilgjengelig når AllowEdits-egenskapen er satt til Nei (Usann) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Excel

200363 OFF2000: Office Dokumentordner krasjer når du lukker forhåndsvisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
246553 OFF2000: Gjengivelse av stiplede linjer i innebygd diagram er inkonsekvent (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
252730 XL2000: Kommandoen Juster setter ikke inn mellomrom mellom tekst fra hver celle (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
259347 XL2000: Feilmelding: ORA-00923:Finner ikke nøkkelordet FROM på forventet sted (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262113 XL2000: Etiketter på XY-punktdiagrammer forsvinner i forhåndsvisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262472 Graph 2000: Diagramskriften endres fra Sans Serif til Serif (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262742 XL2000: Det tar lenger tid å kjøre On Error Resume Next enn i Excel 97 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264517 XL: Koblede diagrammer mister egendefinerte farger når du oppdaterer kildedata (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264658 XL2000: Funksjonen Kopier format forårsaker at Excel slutter å svare hvis Date Watch-tillegget er aktivert (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264712 XL2000: Brudd på tilgangstillatelse ved kjøring av VBA-kode med funksjonene Brukerskjema, Lagre kopi som og Lagre (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265018 XL2000: Celleformler endres når du kopierer et regneark med et innebygd diagram (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265023 XL2000: Minnelekkasje når Excel beregner brukerdefinerte funksjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265311 XL: Excel 95 Auto_xxxx-definerte navneverdier endres når de importeres til Excel 97 eller 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268524 XL2000: Finner ikke serverprogram når du åpner innebygd Excel-objekt (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269071 XL2000: JPN: Excel krasjer når du skriver inn tosifret tall og tegn (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269252 XL2000: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem i funksjonen REGISTER.ID i Excel 2000 SR-1 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269521 XL2000: Ingen feilmelding ble returnert til VBA ved mislykket lagring (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269679 XL2000: "Vil du lagre endringene du gjorde i { ?" i fransk Excel 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
271900 XL2000: JPN: Pivottabell for OLAP-data viser ikke data på riktig måte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
273559 XL2000: Stavekontroll viser ikke forslag for enkelte feilstavede ord som vises i Word 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

FrontPage

248402 FP2000: Kan ikke åpne et webområde i FP2000 ved å bruke en IP-adresse (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
251201 FrontPage Server Extensions-bildekart er feil med komponenten for sideinkludering (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
272091 FP2000: Funksjonen for koblinger til stilark reformaterer hele webområdet hvis den aktive siden er en ASP-side (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Outlook

223731 OL2000: Egendefinert skjema konverteres til et engangsskjema når du endrer meldingsalternativene (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
238765 OL2000: Noen kontrollegenskaper oppretter engangsskjemaer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
249318 OL2000: Møteinformasjon oppdateres ikke på riktig måte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
249319 OL: Klipp ut-, Kopier- og Lim inn-kommandoene virker ikke i et egendefinert skjema (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
251934 OL2000: Importert CSV-fil håndterer ikke X.400-adressetyper (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
252365 OL2000: Hente et LDAP-sertifikat gjennom flere nivåer for en sertifikatkjede (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
254502 OL2000: Regler fortsetter å kjøre på fil med personlige mapper (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
256036 OL2000: Kalender i Schedule+ åpnes ikke i Outlook 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
256980 OL2000: Egendefinert felt viser ikke store mengder tekst (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257588 OL2000: Når du eksporterer kalenderinformasjon til en PST-fil, lagres ikke flagget for den sendte invitasjonen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257650 OL2000: Minnelekkasje i løkke ved tilgang til samarbeidsdataobjekter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257793 OL2000: Det legges til en ekstra verdi når du flytter til et annet felt i skjemaer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257913 OL: Meldinger som opprinnelig er skrevet av en representant, kan bli værende i utboksen i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257927 OL2000: Funksjonene for å klargjøre og vise skjema virker ikke (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257968 OL2000: Møteinnkallelser behandles ikke til rett tid (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
258247 OL2000: Du får ikke enkelte regelmessige avtaler når du bruker begrensningsmetoden i Greenwich middeltid (GTM) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
258584 OL2000: (IMO) Outlook slutter å svare når du bytter mellom IMAP-mapper (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
258754 OL2000: Importerte iCalendar- eller vCalendar-avtaler har feil tidspunkt (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
259242 OL2000: Deltakernavn vises feil når du overskrider den tilgjengelige plassen i boksen Alle deltakere (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
260573 XCLN: Når du kopierer og limer inn avtaler i Outlook 2000, kan det føre til like kalenderoppføringer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
261312 OL2000: Avtaler vises ikke i forhåndsvisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262405 OL2000: Outlook-prosess kjøres fremdeles etter at du har klikket Avslutt og Logg av når egendefinert skjema kopieres i kategorivisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262409 OL2000: Feilmeldingen "ActiveX-kontroll er ikke sikker" vises når du bytter mellom startsider for mapper som inneholder en ActiveX-kontroll som ikke er tilordnet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262510 OL2000: Utskrevet kalender inkluderer ikke alle avtaler (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262611 OL2000: Passordet utløper uten at du blir bedt om å endre det (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262701 OL2000: Informasjon for utviklere om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262870 OL2000: Outlook slutter å svare etter at du har installert sikkerhetskopieringstillegget for fil med personlige mapper (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262922 OL2000: Du kan vise private avtaler med lesertillatelser (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
263102 XCLN: Dialogboks for passord for domenelegitimasjon slutter å svare i veiviser for ekstern e-post (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264389 OL2000: Det oppstår en krypteringsfeil når du oppgraderer fra Exchange Client 5.0 til Outlook 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264696 OL2000: Outlook initialiserer ikke minnet for brukerdefinerte felt når feltet ikke vises i gjeldende visning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264997 OL2000: Det vises en feilmelding når du kopierer meldinger i en samtalevisning for eksterne skjemaer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265012 OL2000: Noen datoformater forårsaker feil med bestemte datoer i japansk versjon av Outlook 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265102 OL2000: Fellesmappekalender oppdaterer ikke tidslinjevisning ved tilpassing etter kategori (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265150 OL2000: LDAP-tjeneste for Firma eller arbeidsgruppe støtter ikke SSL (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265151 OL2000: Sertifikatinformasjon fra mottakeren legges ikke til i kontakten (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265236 OL2000: Integritetskontroll for OST rapporterer samsvarsfeil i sendte elementer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265486 OL2000: Svarskjema legges til mappen Kladd i stedet for gjeldende mappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265514 XCLN: Engelsk versjon av feilrettingsfil for minnelekkasje i lagringstjeneste for Outlook 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265866 OL20: Faksadresser for kontaktene oppdateres ikke på riktig måte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
266165 OL2000: Unicode uten unicode-flagg vises ved MAPI-mappekopiering (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
266255 XCLN: Bane for oppretting av standardfil med personlige mapper må være konfigurerbar (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
266335 OL2000: Delhåndterer for Outlook-meldingstekst fjerner linjeskift fra innkommende meldinger fra AUTODIN (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
267946 OL2000: Kan ikke angi flagg for synkronisering i frakoblet modus ved hjelp av samarbeidsdataobjekter og Outlook-objektmodellen i Outlook 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268324 XCLN: Endring av overordnede, unike navnelister forårsaker skade på frakoblede adressebøker (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268978 OL2000: Filen Outcmd.dat øker når du legger til egendefinerte kommandolinjer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269047 OL2000: Outlook avsluttes når du får tilgang til en VBA-generert verktøylinje (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269289 OL98: Det legges til et linjeskifttegn i en melding når du lagrer meldingen i mappen Kladd (Denne artikkelen kan være på engelsk)
269485 OL2000: Outlook-avslutningen henger ved bruk av Item_Write() og ved flytting av ny kalenderoppføring (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
269781 OL2000: Outlook overfører ikke regler når du oppgraderer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
270045 OL2000: "Hent meldingshoder"-nedlastingen er systematisk for alle meldinger (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
270607 OL2000: En aktivert innebygd Java-applet stopper Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
270925 OL2000: Endringer i sikkerhetsoppdateringen for e-post gjelder ikke når meldinger leveres til en PST-fil (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
271831 OL2000: Outlook avsluttes når du endrer sendingsalternativene (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
272087 OL2000: Outlook sletter elementer når du kjører kommandoen Flytt til mappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
272290 OL2000: Outlook utfører belastningsfordeling med globale katalogservere (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
273505 OL2000: Tastaturet endres til hebraisk når du velger et navn i den globale adresselisten eller kontaktlisten (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
273507 Noen vedlegg blokkeres ikke av sikkerhetsoppdateringen for e-post i Outlook 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
273830 OL2000: Meldingen om fravær sendes på Shift-Jis i den japanske versjonen av Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
273938 OL2000: Sendingsalternativer er ikke tilgjengelige for kontakter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274120 OL2000: Møtestedet vises ikke på riktig måte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274132 OL2000: Outlook kan ikke åpne et element merket privat etter at du har flyttet det til en personlig mappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274259 OL2000: (IMO) Outlook avsluttes når en IMAP-server har identiske mappenavn, men forskjellige bokstavtyper (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274298 OL2000: Knappen Avslutt samtale er ikke tilgjengelig for kontakter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274778 OL2000: Vedlegg med lange navn fører til at Outlook slutter å svare (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
275162 OL2000: Navnet på vedlegget går tapt når du sender meldinger med en X400-tilkobling (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
275462 Outlook avsluttes ikke etter at du har åpnet et innebygd objekt (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
275894 OL2000: Meldinger som videresendes automatisk fra en X.400 MTA, vises som slettet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
275902 OL2000: Den franske versjonen av Outlook viser ikke oppgavevisningen på riktig måte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
276517 OL2000: Regelmessig møte avlyses for ressurs når møtearrangøren avlyser en enkeltavtale (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
277823 OL2000: Integrated File Management (IFM) fører til skade på visninger (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Office Web Server

272091 FP2000: Funksjonen for koblinger til stilark reformaterer hele webområdet hvis den aktive siden er en ASP-side (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

PowerPoint

226787 PPT2000: Det ser ikke ut til å være mulig å endre standard språkinnstilling (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
238192 PPT2000: Koblede bilder går tapt når du pakker ut presentasjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
244609 PPT: Kan ikke lagre presentasjon etter at en annen bruker åpner den samme prestasjonen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
257823 PPT2000: Kan ikke dele opp grupper med innsatte Amigo 2000-diagrammer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
259894 XCLN: Feilmelding vises når du lukker PowerPoint-presentasjon fra fellesmappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262966 PPT2000: Feilmelding: Websiden du vil vise, er ikke tilgjengelig i frakoblet modus (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
263941 PPT2000: Innlimt lysbilde bruker ikke formatering fra notatmal (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264727 PPT2000: Hev/senk tekst fungerer ikke riktig etter at du har limt inn tekstboks med punktliste fra lysbildemal (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264926 PPT2000: Skjermbeskytter tilbakestilles til Ingen etter at du har kjørt bryteren .PPS eller Use /s (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268447 PPT2000: Det kan kjøres programmer mens du viser en webside eller HTML-melding (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
270691 PPT2000: PowerPoint avsluttes uventet eller slutter å svare når du kjører en lysbildefremvisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Andre

260191 OFF97: Åpne polylinjer endres til rektangler når du redigerer bilde (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264709 OFF2000: Tegn vises opp-ned når du setter inn EMF (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265305 XL2000: Arbeidsboken skades hvis du sletter, kopierer og lagrer i makroprosedyre (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265515 WD2000: Slovakisk navn for måneden mars vises feil i enkelte datoformater (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
270141 OFF2000: Photo Editor bruker ikke standardskriver (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
271400 OFF2000: Bufferoverløp når du åpner en feilformet HTML-fil (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Word

211204 WD2000: Feltet DocProperty avkortes etter 27 tegn (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
240795 WD2000: Skjemafelt for dato/klokkeslett konverteres ikke på riktig måte fra Word 97 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
248640 WD2000: CAPS LOCK-tasten slutter å svare når fransk tastaturdriver er installert (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
248644 WD2000: "Kjøretidsfeil 4605: Denne kommandoen er ikke tilgjengelig" når du bruker egenskapen Utskriftsformat (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
248651 WD2000: Tabell med overskriftsrader vises skadet i dokument med flere kolonner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
249858 WD2000: Feil bokmerkenavn for skjemafelt i loddrette tabellceller (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
250394 WD2000: Word-dokument i ramme i Internet Explorer fryser etter redigering (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
253652 WD2000: Filstørrelsen øker når Word-dokument bygges inn som ActiveX-dokument (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
253970 WD2000: Foranstilte nuller ignoreres i feltformat for nummerskjema (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
255259 OL2000: Outlook slutter å svare når du bruker Word som redigeringsprogram for e-post (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
255970 WD2000: Word slutter å svare ved kommunikasjon med OLE1 OCX via DDE til VBA-skjema (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
256901 OFF2000: Ugyldig sidefeil når du prøver å skrive ut fra Photo Editor (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
256903 WD2000: Navn på dag er feil i dokument etter at du har lagret det som Word 6.0/95 eller HTML (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
259320 WD2000: Innebygde grafikkbilder går tapt når du lagrer dokument som HTML (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
261158 WD2000: Brudd på tilgangstillatelse når du bruker hendelsesbehandlingen CommandBarButtonEvents (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262028 WD2000: Skriftstørrelsen endres når du åpner RTF-fil fra tidligere Word-versjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
262633 OFF2000: Maler vises ikke i dialogboksen Ny (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
263521 WD2000: Ugyldig sidefeil når du deler celler med funksjonen Slå sammen celler før deling deaktivert (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
263686 WD2000: Word slutter å svare når du åpner eller redigerer et dokument som inneholder en liste (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
263911 WD2000: Tabellkantlinjer utelates når du åpner dokumenter lagret som RTF-filer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264705 WD2000: Melding om programfeil når du oppdaterer innholdsfortegnelsen (tysk Word) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
264706 WD2000: Loddrette linjeendringsmerker skrives ut på feil måte etter at du har endret en tabell (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265007 WD2000: Generell beskyttelsesfeil etter at Word har rettet tekst automatisk (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265009 WD2000: Word 95-dokument endres til "Word-dokument" når det åpnes i Word 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265031 WD2000: Sikkerhetsoppdatering for e-postkommando for Word 2000 SR-1 er tilgjengelig (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265269 WD2000: Orddeling slutter å virke i Word 2000 for enkelte europeiske språk (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265319 WD2000: Fotnote nr. 1 åpnes når du dobbeltklikker en hvilken som helst fotnote i et RTF-dokument (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
265516 WD2000: Bredden på tabellceller endres når du åpner Word 95-, Word 97- eller RTF-dokument (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268073 WD2000: Lokaliserte feltformatbrytere i Word 95-dokument er feil i Word 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268337 Syntaksfeil når du oppdaterer Word 97 SUM-felt i et Word 2000-dokument (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268525 WD2000: Dokumenter slettes når de åpnes med skrivebeskyttelse i ODMA-program (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
268895 WD2000: Negativt tall på makroknapp er ikke justert ved desimaltabulator (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274226 WD2000: Makroer aktiveres når du bruker Access-databasefil i Microsoft Word (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
274228 WD2000: Makroer aktiveres når Word åpner ASD-filer automatisk (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
279222 WD2000: Word slutter å svare når du bruker polske korrekturverktøy (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
280715 WD2000: Grammatikkontroll foreslår feilaktig stor forbokstav for "Mainland" eller "Republic" (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Office2000SP2FixList SP-2 sp2 SP 2
Egenskaper

Artikkel-ID: 276257 – Forrige gjennomgang: 01/27/2006 17:51:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Office 2000 Service Pack 2

  • kbhowto kbinfo kbservicepack kbprb KB276257
Tilbakemelding