Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hvis du sletter en møteinnkallelse fjerne ikke møtet fra kalenderen i Outlook

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2771436
Sammendrag
I Microsoft Outlook-2013 forblir den foreløpig kopien av det tilknyttede møtet i kalenderen når du sletter en møteinnkallelse fra innboksen. I tillegg skrives en hendelse 64 til programloggen. Hendelsen inneholder detaljer som ligner på følgende:

Logge: program
Kilde: Outlook
Hendelses-ID: 64
Aktivitet kategori: Ingen
Nivå: informasjon
Bruker: i/t
Datamaskin: UserWorkstation02
Beskrivelse:
En møteinnkallelse som har blitt slettet, men møtet vil være foreløpig i kalenderen til brukeren velger svar eller sletter elementet direkte fra Kalender-mappen. Emne: Budsjett gjennomgang gjeldende bruker: bruker a flagg: 0x00000000 Starttidspunkt: 15/10/2012 6:00 PM sluttidspunkt: 15/10/2012:6:30 PM oppførings-ID: 0000000042CE0E32AD5F7C49A6F42B1C1C8716CD0700C3B68E10F77511CEB4CD00AA00BBB6E600000000000
C0000D9539C2261A6BB45B9DAB62C7081B3C10100150000000000.
Mer informasjon
Fra og med Outlook 2007 og Outlook 2010 hurtigreparasjonen pakker datert 28. August 2012 (KB2687336 og KB 2687351henholdsvis), Outlook holder foreløpig kopien av det tilknyttede møtet i kalenderen når du sletter en møteinnkallelse fra innboksen. Den nye virkemåten gjelder også i det overordnede og representanten scenariet. Hvis du har tenkt å fjerne foreløpig kopi av møtet fra kalenderen, må du Avslå møteinnkallelsen.

Merk  Bare Outlook-2013 logger hendelsen 64. Outlook 2007 og Outlook 2010 gjør ikke skrive 64-hendelse i programloggen. Dette gjelder om du har installert eller ikke hurtigreparasjonspakken for 28 August 2012.

Hvis du bruker en Outlook 2010 eller Outlook 2007-versjon som er eldre enn August 28 2012, når du sletter møteinnkallelsen i innboksen, slettes også den foreløpig kopien av møtet fra kalenderen.

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2771436 – Forrige gjennomgang: 02/12/2013 21:58:00 – Revisjon: 8.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbmt KB2771436 KbMtno
Tilbakemelding