Beskrivelse av Office-oppdateringer: 13 November 2012

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 2781266
Introduksjon
På tirsdag, November 13 2012, Microsoft gitt ut følgende sikkerhets- og ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer. Disse månedlige oppdateringene er ment å sikre våre kunder og oppdatert. Vi anbefaler at du installerer alle oppdateringer som gjelder for deg.
Mer informasjon
Oppdateringene i følgende Microsoft Knowledge Base (KB) artiklene er inkludert i den November 13 2012 oppdatere.

Sikkerhetsoppdateringer
 • 2687626MS12-046: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Office 2003: 10 juli 2012
 • 2687481MS12-076: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2003: 13 November 2012
 • 2687313MS12-076: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel Viewer: 13 November 2012
 • 2687311MS12-076: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2007 (xlconv-x-none.msp): 13 November 2012
 • 2687307MS12-076: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2007: 13 November 2012
 • 2597126MS12-076: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2010: 13 November 2012

Ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer
 • 2760413Beskrivelse av oppdateringen for Filter for søppelpost i Outlook 2007: 13 November 2012
 • 2687623Beskrivelse av oppdateringen for Outlook 2010: 13 November 2012
 • 2687509Beskrivelse av oppdateringen for Office 2010: 13 November 2012
 • 2687404Beskrivelse av oppdateringen for Outlook 2007: 13 November 2012
 • 2687277Beskrivelse av oppdateringen for OneNote 2010: 13 November 2012
 • 2596848Beskrivelse av oppdateringen for 2007 Office system (Oartconv-x-none.msp): 13 November 2012
 • 2596817Beskrivelse av oppdateringen for SharePoint Server 2007: 13 November 2012
 • 2596660Beskrivelse av oppdateringen for 2007 Office system (Oart-x-none.msp): 13 November 2012
 • 2589371Beskrivelse av oppdateringen for SharePoint Workspace 2010: 13 November 2012
 • 2553348Beskrivelse av oppdateringen for SharePoint Server 2010: 13 November 2012
 • 2553337Beskrivelse av oppdateringen for Excel Web App: 13 November 2012
 • 982726 Beskrivelse av oppdateringen for Filter for søppelpost i Outlook 2010: 13 November 2012
 • 2760492 Beskrivelse av oppdateringen for Filter for søppelpost i Outlook 2003: 13 November 2012

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 2781266 – Forrige gjennomgang: 11/13/2012 20:59:00 – Revisjon: 1.0

 • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2781266 KbMtno
Tilbakemelding