Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Det tar lang tid å starte Word, og skrive ut eller laste dokumenter i Word

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Word 97-versjon og en tidligere versjon av denne artikkelen, kan du se 123210 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Det tar svært lang tid å starte Microsoft Word, eller det tar også lang tid å utføre andre operasjoner som å åpne eller skrive ut dokumenter.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis et av følgende forhold er til stede:
 • Microsoft Windows bruker en skriverdriver som finnes på en utskriftsserver i et nettverk, og ikke en lokal skriverdriver på harddisken. Når du bruker en ekstern skriverdriver, vil du kanskje legge merke til at det tar lengre tid å endre standardinnstillingen for skriveren, og at det noen ganger tar lengre tid å skrive ut dokumenter i Word enn forventet.
 • Word er installert på datamaskinen, men Word ble en gang kjørt fra nettverket. Når datamaskinen ikke er tilkoblet nettverket, er det en lang forsinkelse når du åpner dokumenter.
 • Skrifter som brukes i Word-dokumentet, er skadet eller mangler fra systemet, og Word kan ikke erstatte andre skrifter i dokumentet.
Når du starter Word, samles det informasjon som skal brukes i forbindelse med dokumentformatering og utskrift. Hvis filene, driverne eller skriftene er skadet, mangler eller finnes på en ekstern server, kan det tar lengre tid for Word å koble til serveren og samle den nødvendige informasjonen.
Løsning
Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet.

Metode 1: Installer skriverdriveren på nytt ved å bruke en lokal port

Slett og installer skriverdriveren på nytt ved å bruke en lokal port. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
 1. Avslutt alle Windows-programmer.
 2. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.
 3. Høyreklikk skriveren, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen. Følgende melding vises:
  Er du sikker på at du vil slette skriveren skrivernavn?
  der skrivernavn er navnet på den installerte standardskriveren.
 4. Klikk Ja.
 5. Det kan også hende du får en tilleggsmelding når du sletter skriverdriveren:
  Enkelte filer brukes bare av denne skriveren og er nå overflødige. Vil du slette disse filene nå?
  Hvis du får denne meldingen, klikker du Ja.
 6. Når den installerte standardskriveren og de tilknyttede filene er fjernet, installerer du skriveren på nytt. Du gjør dette ved hjelp av en av følgende fremgangsmåter, avhengig av hvilken versjon av Windows du bruker.

  Microsoft Windows XP
  1. Klikk Start, Kontrollpanel, Skrivere og annen maskinvare, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
  2. Dobbeltklikk Legg til skriver for å starte veiviseren for skriverinstallasjon, og klikk deretter Neste.
  3. Klikk Lokal skriver, fjern merket for Søk og installer automatisk og klikk deretter Neste.
  4. Klikk Opprett en ny port, og klikk deretter Lokal port under Porttype.
  5. I Portnavn-boksen skriver du inn banen til skriveren i følgende format, der server er navnet på utskriftsserveren og skriver er navnet på skriveren:
   \\ server \ skriver
  6. Klikk Neste, og velg deretter en Windows 2000- eller Windows XP-driver for skriveren.
  7. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene for å fullføre veiviseren.
  Microsoft Windows 2000
  1. I dialogboksen Skrivere (klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Skrivere) dobbeltklikker du Legg til skriver. Når skriverveiviseren vises, klikker du Neste.
  2. Klikk for å merke av for Lokal skriver, og klikk deretter Neste.
  3. Klikk Opprett en ny port, velg Lokal port i Type-boksen og klikk deretter Neste.
  4. Skriv inn navnet på den delte nettverksressursen for skriveren i Portnavn-boksen. Skriv for eksempel inn \\Servernavn\Min skriver, og klikk deretter OK.
  5. Klikk Neste, velg skriverprodusenten og modellen fra listen, og følg deretter de gjenværende trinnene i veiviseren for å installere Windows-skriverdriveren på nytt.
   Klikk Neste, og bruk deretter disken fra skriverprodusenten til å installere skriveren i henhold til installasjonsinstruksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren som ble levert med skriveren, kan du kontakte skriverprodusenten.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter skriverprodusenten, kan du klikke riktig artikkelnummer i følgende liste for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (denne artikkelen kan være på engelsk)

60781 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (denne artikkelen kan være på engelsk)

60782 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøkingstrinn som kan hjelpe deg med å løse utskriftsproblemer, kan du klikke følgende artikkelnumrene for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
870968 Feilsøke generelle utskriftsproblemer i Windows Server 2003 når du bruker Office-produkter (denne artikkelen kan være på engelsk)
870622 Feilsøke problemer som kan oppstå når du prøver å skrive ut på en lokal skriver ved hjelp av Office-programmer i Windows XP
871146 Feilsøke generelle utskriftsproblemer i Windows 2000 når du bruker Office-produkter (denne artikkelen kan være på engelsk)
826864 Slik feilsøker du skadede Word 2003-dokumenter

Metode 2: Tilbakestill Word-datanøkkelen i Windows-registret

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.
Hvis Word er installert på datamaskinen, men programmet en gang ble kjørt fra nettverket og det er lang ventetid når du åpner dokumentet når du ikke er tilkoblet nettverket, kan du forsøke følgende fremgangsmåte.

Data-nøkkelen for Word lagrer informasjon som gjelder spesielt for skriveren som er installert. Hvis du vil fjerne denne skriverinformasjonen fra Word, kan du gi nytt navn til eller slette Data-nøkkelen for Word i Windows-registret. Når du starter Microsoft Word på nytt, opprettes Data-nøkkelen på nytt automatisk.

Obs!  Når du har gitt nytt navn til eller slettet Data-nøkkelen i Word, tilbakestilles enkelte innstillinger i Microsoft Word til standardinnstillingene.

Følg denne fremgangsmåten når du skal gi nytt navn til eller slette Data-nøkkelen for Word i Windows-registret:
 1. Avslutt alle Windows-programmer.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. I Åpne-boksen skriver du inn Regedit, og deretter klikker du OK.
 4. Åpne følgende registernøkkel som er for din versjon av Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. Klikk Data-undernøkkelen under Word-nøkkelen.
 6. Velg Gi nytt navn eller SlettRediger-menyen.
 7. Klikk Ja hvis følgende melding vises:
  Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen?
 8. Klikk AvsluttRegister-menyen.
 9. Start Word.

Metode 3: Reparer eller bytt skrifter som er skadet eller som mangler

Skrifter som er skadet eller som mangler, kan forårsake problemet som er beskrevet i delen Symptom. Hvis du vil rette opp dette problemet, kan du fjerne eller installere skriftene på nytt, eller gjøre begge deler, i din versjon av Microsoft Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
234749 Gjenopprette standardskriftene i Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)
314960 Slik installerer eller fjerner du en skrift i Windows
306870 Legge til en ny skrift i den Windows Me-baserte datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)
131943 Begrensninger for TrueType-skrifter i Windows 95/98/Me (denne artikkelen kan være på engelsk)
Mer informasjon
Microsoft tilbyr kontaktopplysninger for tredjeparter, slik at du får hjelp til å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene om tredjeparter.
winnt launching launch launches forever too long very slow slowly WD2000 hang hangs Network word 2000 wd2002 local attached
Egenskaper

Artikkel-ID: 280821 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 22:58:48 – Revisjon: 5.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbperformance kbopenfile kbstartprogram kbtshoot kbprb kbprint KB280821
Tilbakemelding